AHMED NAZİF EFENDİ

(d. 1276/1859 - ö. 1328/1911)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmed Nazif Efendi'nin hayatı hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Kayseri'de 1859 yılında doğmuştur. Kayserili müsevvid (müftü kâtibi), şair Raşid Efendi’nin oğludur. Mahalle mektebinde tahsile başlamış Kayseri Mekteb-i Rüşdiyesi’nden diploma alarak medreseye devam etmiştir. Kayseri Muhasebeciliği, Sivas Defterdarlığı ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır. 7 Mart 1328'de (M. 1911-1912) vefat etmiştir. Türkçe konuşma ve kitabette yetenekli olan Ahmet Nazif’in Mir’at-ı Kayserriye (1987) ve Meşahir-i Kayseriyye (1991) adını taşıyan iki eseri bulunmaktadır (Çapraz 2008: 45). 

 

 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Dinibütün Mustafâ Hilmî Paşad. ? - ö. 1914-15Doğum YeriGörüntüle
2SİYASİ BABA, Mustafa Nejat Çevend. 05.03.1934 - ö. 18.12.1974Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Necati Karaerd. 2 Nisan 1929 - ö. 15 Mart 1995Doğum YeriGörüntüle
4HAMMAL/MİRZE GÜLZAR, Bayrameli Abbaszâded. 1859 - ö. 03.06.1926Doğum YılıGörüntüle
5SELÂMÎ, İbrahimd. 1859-1860 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
6KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7ENVERd. 1828 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9SELİMd. 1849 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10KOCA OSMAN/FERÂGÎ, Abdülbâkî Beyzâde Koca Osman Ferâgî Paşad. ? - ö. 1605MeslekGörüntüle
11NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852MeslekGörüntüle
12Nusret Karacad. 14 Nisan 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FİRAKÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂBİDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUL AHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KALEMÎ, Süleyman Yılmazd. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DURMAZÎ, Bilal Durmazd. 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle