AHMED NAZİF EFENDİ

(d. 1859/1276 - ö. 1911/1328)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmed Nazif Efendi'nin hayatı hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Kayseri'de 1859 yılında doğmuştur. Kayserili müsevvid (müftü kâtibi), şair Raşid Efendi’nin oğludur. Mahalle mektebinde tahsile başlamış Kayseri Mekteb-i Rüşdiyesi’nden diploma alarak medreseye devam etmiştir. Kayseri Muhasebeciliği, Sivas Defterdarlığı ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır. 7 Mart 1328'de (M. 1911-1912) ölmüştür. Türkçe tekellüm (konuşma) ve kitabette yetenekli olan Ahmet Nazif’in Mir’at-ı Kayserriye (1987) ve Meşahir-i Kayseriyye (1991) adını taşıyan iki eseri bulunmaktadır (Çapraz 2008: 45). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 05.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yurdakul, Yunus Bekird. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÂLİB, Çivici-zâded. 1876 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4HAMMAL/MİRZE GÜLZAR, Bayrameli Abbaszaded. 1859 - ö. 03.06.1926Doğum YılıGörüntüle
5Sezai (SAMİPAŞAZADE)d. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Doğum YılıGörüntüle
6SELÂMÎ, İbrahimd. 1859-1860 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
7RUHSATÎ, Deliktaşlı Mustafad. ? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8Feraizcizade, Mehmed Şakird. 1853 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10MEVCÎ, DEFTERDAR MEHMED PAŞAd. ? - ö. 1643MeslekGörüntüle
11DAMAD İBRAHİM PAŞAd. ? - ö. Ekim 1730MeslekGörüntüle
12DUHÂNÎ, Ahmedd. ? - ö. 1521MeslekGörüntüle
13DESTÛRÎd. 1854 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAİLOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15UMÛRÎd. 19.YY? - ö. 19.YY?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂDIK, Hâseki-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1781-82Madde AdıGörüntüle
17FEHMÎ, Çukacızâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Madde AdıGörüntüle
18ABDULLAH, Abdullah Efendid. 1663-64 - ö. 7 Haziran 1722Madde AdıGörüntüle