ÂRİF

(d. 1221/1806 - ö. 1280/1863)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çorum'da doğdu. Leblebici oğullarından müftü Hacı Osman Efendi'nin oğludur. Öğrenimini medresede yaptı. Yüksek öğrenim için İstanbul'a gitti. Çorum'a döndüğünde Kurdoğlu Süleyman Ağa Medresesi'ne müderris oldu. Burada bir kitaplık kurdu. Bir süre sonra babasının yerine müftülüğe atandı. Meclis-i idare üyeliği yaptı. O yıllarda Çorum yönetim yönünden Amasya mutasarrıflığına bağlıydı. Meclis-i idare üyeliği sırasında öne sürdüğü eleştiriler ve öneriler nedeniyle Amasya mutasarrıfı Hilmi Paşa'yla arası açıldı. Siyasi karşıtlarının da etkisiyle Amasya idare meclisinin bir mazbatasıyla Sivas'a sürüldü. Sivas'ta sekiz yıl sürgünde kaldı. Çorum'a döndükten bir süre sonra vefat etti (Ercan 1998: 147).

Şiirlerinde Ârif mahlasını kullanan şairin şiirle ilgili tek yapıtı Çorum Halk Kütüphanesi'nde bulunan el yazması 228 sayfalık Dîvân'ıdır. Yapıtın ilk 43 sayfası Şâkir Dîvân'ını, ikinci 92 sayfası Râgıb Dîvân'ını, son 93 sayfası da Ârif'in Dîvân'ını içerir. Dîvân Osmanlıca yazının biçimlerinden olan nesih ve rika yazıyla oğlu Mehmed Emîn tarafından kalem alınıştır (Ercan 1998: 147).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ALTUĞ ORTAKCI
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Keder etme gel efendim bu serencâm da geçer

Mahvolur hüzn ü elem hâsılı bu gam da geçer

Kangı şeb var ki sabâh olmaya zulmette kala

Erişir şems ü ziyâ zulmet-i akşam da geçer

Kırılır şîşeleri hem dökülür bâdeleri

Sanma bâkî kalır ol meclis-i gül-fâm da geçer

Fırsat-ı dehre bakıp bilme ganîmet gününü

Buna dünyâ denilir gam ile nâ-gam da geçer

Acabâ dest-i kazâ bahtımızı açmaz mı

Ay u gün geçmededir Ârif bu dem de geçer

(Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 151-152.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMAL/YORGUNÎ, Cemal Yıldırımd. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SEFİL AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TURAN GÜLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎ HAYAL, Leblebici Baba, Süleymand. 1806 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5ÇÖREKÇİ-ZÂDE LÜTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6VAHDÎ, Mahmûd Vahdîd. 1806 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Ölüm YılıGörüntüle
8ZİHNÎ, Çermiklid. ? - ö. 1863 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Râşid Mehmed Rüstem Efendi, Sivaslıd. ? - ö. 1863Ölüm YılıGörüntüle
10RÂZÎ, Mevali zümresindend. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690MeslekGörüntüle
12SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895MeslekGörüntüle
13NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR/FEVKÎ, Şâkir Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÂLİKÎ, Abdülmelikd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle