SEYYİD, Alaeddin Sünbülî

(d. 1023/1607 - ö. 1096/1680)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1607'de İstanbul'da doğmuştur. Alaeddin Sünbülî, şiirlerinde Seyyid mahlasını kullanmıştır. Bu da onun ehl-i beytten geldiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Hasan Necmeddin Efendi’nin oğlu olup ilk feyzini de babasından aldığı söylenir. Medresede fıkıh ve hadis öğrenmiştir (Cunbur 1968: 213). Devrinin ünlü mutasavvıflarından olarak kabul edilir. Mustafa Paşa Tekkesi'ne şeyh olduğu bilinir. Hadisci ve müfessir olarak da ün kazanmıştır. Seyyid, 1680'de vefat etmiştir. Semai ve nefes türünde şiirler yazmış ve sade bir dil kullanmıştır. Şiirleri tasavvufi mahiyettedir (TDEA 1977: 100).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası.

"Alaaddin Sünbüli" (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 100.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 09.01.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Semai

Dedim: Dosta göster yüzün

Sebep nedir iyan olmaz

Dedi: Perdelidir gözün

Hak iyandır nihan olmaz

 

Dedim: Sana muntazırım

Dedi: Ben dahi nâzırım

Her kande baksan hâzırım

Bana belli mekân olmaz

 

Dedim: Alemlerin şahı

Dedi: Benim padişahı

Cümle mahlûkun ilâhı

Senden ulu sultan olmaz 

 

Dedim: Birliğine her an

Getürdüm sıdk ile iman

Dedi: Ben de kıldım ihsan

Sana böyle derman olmaz

 

Dedim: Rahına gitmeyen 

Dedim: Emrini tutmayan

Dedi: Rızamı gütmeyen

Yarın ehl-i cinân olmaz

 

Dedim: Alâeddin

Baştan ayağı pür ziyâ

Dedi: Sen olma bi-hâyâ

Hayâsızda iman olmaz

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası. 212-213.

 

Nefes

Ben mest-i canan olmuşum

Can ü cihandan geçmişim

Hayran u giryan olmuşum

Nâm ü nişandan geçmişim

 

Duyalı aşkın sırrını

Küllî cihandan el yudum

Bulalı aşkın gencini

Deryâ-yi kândan geçmişim

 

İlm-i Yakinin şulesi

Doğalı gönlüm tûruna

Hakk'el-yakini bulmuşum

Sûd u ziyandan geçmişim

 

Ben Seyyid Alâeddin'im

Aşk ile âlî himmetim

Dünya nedir ol dost içün

İki cihandan geçmişim

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası. 213-214.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
2Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Sîmkeş-zâde Mehmed Efendid. Ocak 1668 - ö. 20 Temmuz 1731Doğum YeriGörüntüle
4KENZÎ, Ayaşlı Kenzî, Kenzî-i Rumî, Hasand. 1607 - ö. 1680Doğum YılıGörüntüle
5EMÎNÎ, Alaybeyi-zâde Mekkî Mehmed Emîn Efendid. 1611-12 - ö. Haziran-Temmuz 1680Ölüm YılıGörüntüle
6BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Ölüm YılıGörüntüle
7BÂBÎ / Bâbî Mustafa Efendid. ? - ö. 1680-81Ölüm YılıGörüntüle
8ALİOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HÜSEYİN ABDALd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BAHİKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
13RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle