Süleyman Vehbi

Vehbi, S. Vehbi
(d. 1864 / ö. 12 Eylül 1921)
Devlet Adamı, Çevirmen, Şair, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası eski Maarif Nazırı Münif Paşa ve annesi Besim Hanım’dır. Sıbyan mektebinin ardından 1880’de Galatasaray Sultanisinden, 1882’de ise Mülkiye’nin yüksek kısmından mezun olmuştur. 1883’te Hariciye’de tercüme odasına girmiştir. Aynı yıl müsevvidliğe ve Nafia Nezareti mektubî kalemine nakil olunmuştur (Pakalın 2009: 19-20). Galatasaray Sultanisi Lisan-ı Türki Muallimliği ve Maarif Nezareti Tedkik Encümeni Kâtipliği yapmıştır. Maarif Nezareti uhdesinde önce Teftiş ve Muayene Encümeni memuriyetinde bulunmuş, akabinde Meclis-i Kebir-i Maarif Başkâtipliğine yükselmiştir. Son görevini icara ederken yaşadığı şuur bozukluğu neticesinde görevden el çekmiş ve Bursa’ya yerleşmiştir. On sekiz yıllık uzun bir tedavi sürecinin sonucunda şifa bulamamış 1 Eylül 1919’da malulen emekliye ayrılmıştır. 12 Eylül 1921’de Şişli Fransız Hastanesi’nde vefat etmiştir (Çankaya 1968: 127).

Kısa boylu, esmer tenli ve terbiyeli bir zat olan Süleyman Vehbi Efendi’nin (İnal 2013: 2445) dokuz sahnelik Hâşim Bey yahud Münasebetsiz İzdivaç (1886) isimli komedisi, şiirlerini bir araya topladığı Âh u Enin (63) ve Nedime yahud Düğün mü Matem mi? (1892) başlıklı uzun hikâyesi telif eserleridir. Fransızca Mütâlaatım (1890) başlığı altında Fransız şiirinden yaptığı manzum ve mensur çevirileri bakışımlı olarak bir araya toplamıştır. Fransız romancılarından Xavier du Montépin’den Esrar-ı Hind 1-2 (1874-1875), Kırmızı Değirmen (1891), Ponson du Terrail’den Gece Yolcuları (1874) ve Fransız kökenli Alman yazar Adalbert de Chamisso’dan Pierre Schlemihl’in Sergüzeşt-i Garibi Yahud Gölgesini Satan Adam (1892) isimli eserleri Türkçeye çevirmiştir.

Kaynakça

İnal, İbnü’l Emin Mahmud Kemal (2013). Son Asır Türk Şairleri Cilt V. (haz. Ayşegül Celepoğlu) Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Pakalın, Mehmed Zeki (2009). Sicill-i Osmanî Zeyli XVII. Cilt. (Yrd. Doç. Dr. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Gülbadi Alan). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Mücellidoğlu, Ali Çankaya (1968-1969). Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler Mülkiye Şeref Kitabı I. Cilt. Ankara: Mars Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HAKAN SOYDAŞ
Yayın Tarihi: 19.05.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Hâşim Bey yahud Münasebetsiz İzdivacA. K. Tozliyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye / İstanbul1884Tiyatro
Ah u EninMatbaa-i Ebüzziya / İstanbul1886Şiir
Fransızca MütâlaâtımMahmud Bey Matbaası / İstanbul1889Çeviri
Nedime yahud Düğün mü Matem mi?Mahmud Bey Matbaası / İstanbul1891Hikâye
Pierre Schlemihl’in Sergüzeşt-i Garibi Yahud Gölgesini Satan AdamKarabet Matbaası / İstanbul1891Hikâye

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ, Ahmedd. ? - ö. 6 Mart 1689Doğum YeriGörüntüle
2RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905?Doğum YeriGörüntüle
3Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
4MEHMET FEVZÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1345/M.1929Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6BORANÎ, Abdullah Fahrid. 1864 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Ölüm YılıGörüntüle
8Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Ölüm YılıGörüntüle
9PENAHd. 1876 - ö. 1921Ölüm YılıGörüntüle
10Kahraman, Hasan Bülentd. 1 Eylül 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Anar Rızayevd. 14 Mart 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Konstantin Vasilioğlud. 1938 - ö. 2014MeslekGörüntüle
13Çıkıntaş, Abdülhamit Niyazid. 1856 - ö. 11 Ocak 1934Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şekip (TOKADİZADE)d. 1871 - ö. 6 Ekim 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Akozan, Mehmet Sıtkıd. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Süleyman Sudid. 1890 - ö. 1933Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağazâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Madde AdıGörüntüle
18Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle