ABDÜLHAK MİHRÜNNİSA

(d. 1864 / ö. 1943)
Şair, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından tarihçi Hayrullah Efendi, annesi Kazasker Ferit Efendi’nin köşkünde yetişen Çerkez asıllı cariye Münteha Nasip Hanım’dır. (Özaydın, 1990: 27; Ülgen, int.: 21) Mihrünnisa Hanım, Abdülhak Hamit Tarhan’ın kız kardeşidir. Atpazarı İnas Rüşdiyesi’nde okuduktan sonra Hoca Tahsin Efendi’den özel dersler almıştır. Mademoiselle de la Grange'dan Fransızca öğrenmiş, ancak bu dili istediği seviyede geliştirememiştir. Henüz yirmi yaşına varmadan Keçecizade Fuat Paşa’nın torunu Mustafa Hikmet Bey’le evlenmiş, bu evlilikten Ahmet Nazım isminde bir oğlu ve küçük yaşta vefat eden bir kızı dünyaya gelmiştir. (İnal, 1969: 964-968). Mihrünnisa Hanım, 1943 yılında vefat etmiştir.

İkdam, Servet-i Fünun, Hazine-i Evrak, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası gibi dönemin süreli yayınlarında eserleri yayınlanmıştır. Süleyman Nazif, Mihrünnisa Hanım’ın çok az eserinin matbuat sayfalarında yer aldığını, neşredilmemiş bir hayli eserinin bulunduğunu ifade etmiştir. (Süleyman Nazif, 1919: 35) Divan şiiri geleneğinden ziyade yeni edebiyata yakın olan Mihrünnisa Hanım, “Ara Nesil” şair ve yazarları arasında değerlendirilmiştir. Ahmet Muhtar Bey, Şair Hanımlarımız isimli eserinde Mihrünnisa Hanım için “kalemindeki nezaket, fikrindeki revnak ve ciyadet şairelerimizin hiç birinde görülmemiştir denilebilir” ifadelerini kullanmıştır. (Ceyhan, 2000: 341)

Burhan Bozgeyik, Abdülhak Mihrünnisa Hanım’ın biyografisini hazırlamış, şiir ve mensur yazılarını derlemiştir. Ancak bu çalışma kitap halinde yayımlanmamıştır. (Kahraman, 2012: 20)

Kaynakça

Ahmet Rasim (1890). Matbuat Hatıralarından Muharrir, Şair, Edib, (Haz. Kazım Yetiş), İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Alkan İspirli, Serhan (2007). “Osmanlı Kadınının Şiiri”. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.2/4. Sayı 6. s. 452.

Ceyhan, Âdem (2000). “Ahmed Muhtar Bey’in Şair Hanımlarımız İsimli Eseri”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı 8. s. 341.

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1969). Son Asır Türk Şairleri, C. II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s. 962-966.

Kahraman, Âlim (2012). Abdülhak Mihrünnisa (Mad). Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23, İstanbul, s. 19-20.

Özaydın, Zuhal (1990). Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendi'nin Hayatı Ve Eserleri. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı.

Süleyman Nazif (1919). “Abdülhak Mihrünnisa Hanım”, Utarid, Nr. 3, 6 Kânunusani 1335R/12 Rebiyülahir 1337H/ 15 Ocak 1919, s. 35.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz I. İstanbul: Tefeyyüz Kitapevi. s. 136.

Ülgen, Feham. “Abdülhak Hâmid’in Ecdadı”, İnternet Adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/38310490.pdf [erişim tarihi: 22.05.2019].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: UMMAHAN NERKİZ
Yayın Tarihi: 01.06.2019
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. 1846 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İZ / SAFHÎ, Bıçakçılar İmamı Hafîdi Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Mayıs 1794Doğum YeriGörüntüle
3Tülin Tankutd. 30 Ağustos 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ebubekir Hazım Tepeyrand. 1864 - ö. 5 Haziran 1947Doğum YılıGörüntüle
5Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YılıGörüntüle
6BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?Doğum YılıGörüntüle
7FETULLA İBAD OĞLU ALLAHVERDİYEVd. 1910 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
9Sadri Ertemd. 1898/9? - ö. 13 Kasım 1943Ölüm YılıGörüntüle
10Işık Ergüdend. 24 Şubat 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hayrettin Tokdemird. 1928 - ö. 25 Haziran 1999MeslekGörüntüle
12Adnan Azard. 1956 - ö. 10 Ocak 2014MeslekGörüntüle
13Enis Behiç Koryürekd. 27 Mart 1893 - ö. 18 Ekim 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Madde AdıGörüntüle
17Abdülhak Şinasi Hisard. 14 Mart 1887 - ö. 3 Mayıs 1963Madde AdıGörüntüle
18ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle