ABDÜLHAK MİHRÜNNİSA

(d. 1864 / ö. 1943)
Şair, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul Bebek’te doğdu. Babası, Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından tarihçi Hayrullah Efendi, annesi Kazasker Ferit Efendi’nin köşkünde yetişen Çerkez asıllı cariye Münteha Nasip Hanım’dır. (Özaydın, 1990: 27; Ülgen, int.: 21) Mihrünnisa Hanım, Abdülhak Hamit Tarhan’ın kız kardeşidir. Atpazarı İnas Rüşdiyesi’nde okuduktan sonra Hoca Tahsin Efendi’den özel dersler almıştır. Mademoiselle de la Grange'dan Fransızca öğrenmiş, ancak bu dili istediği seviyede geliştirememiştir. Henüz yirmi yaşına varmadan Keçecizade Fuat Paşa’nın torunu Mustafa Hikmet Bey’le evlenmiş, bu evlilikten Ahmet Nazım isminde bir oğlu ve küçük yaşta vefat eden bir kızı dünyaya gelmiştir. (İnal, 1969: 964-968). Mihrünnisa Hanım, 1943 yılında vefat etmiştir.

İkdam, Servet-i Fünun, Hazine-i Evrak, Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası gibi dönemin süreli yayınlarında eserleri yayınlanmıştır. Süleyman Nazif, Mihrünnisa Hanım’ın çok az eserinin matbuat sayfalarında yer aldığını, neşredilmemiş bir hayli eserinin bulunduğunu ifade etmiştir. (Süleyman Nazif, 1919: 35) Divan şiiri geleneğinden ziyade yeni edebiyata yakın olan Mihrünnisa Hanım, “Ara Nesil” şair ve yazarları arasında değerlendirilmiştir. Ahmet Muhtar Bey, Şair Hanımlarımız isimli eserinde Mihrünnisa Hanım için “kalemindeki nezaket, fikrindeki revnak ve ciyadet şairelerimizin hiç birinde görülmemiştir denilebilir” ifadelerini kullanmıştır. (Ceyhan, 2000: 341)

Burhan Bozgeyik, Abdülhak Mihrünnisa Hanım’ın biyografisini hazırlamış, şiir ve mensur yazılarını derlemiştir. Ancak bu çalışma kitap halinde yayımlanmamıştır. (Kahraman, 2012: 20)

Kaynakça

Ahmet Rasim (1890). Matbuat Hatıralarından Muharrir, Şair, Edib, (Haz. Kazım Yetiş), İstanbul: Kervan Kitapçılık Basın Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Alkan İspirli, Serhan (2007). “Osmanlı Kadınının Şiiri”. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, vol.2/4. Sayı 6. s. 452.

Ceyhan, Âdem (2000). “Ahmed Muhtar Bey’in Şair Hanımlarımız İsimli Eseri”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı 8. s. 341.

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1969). Son Asır Türk Şairleri, C. II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, s. 962-966.

Kahraman, Âlim (2012). Abdülhak Mihrünnisa (Mad). Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23, İstanbul, s. 19-20.

Özaydın, Zuhal (1990). Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendi'nin Hayatı Ve Eserleri. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı.

Süleyman Nazif (1919). “Abdülhak Mihrünnisa Hanım”, Utarid, Nr. 3, 6 Kânunusani 1335R/12 Rebiyülahir 1337H/ 15 Ocak 1919, s. 35.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz I. İstanbul: Tefeyyüz Kitapevi. s. 136.

Ülgen, Feham. “Abdülhak Hâmid’in Ecdadı”, İnternet Adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/38310490.pdf [erişim tarihi: 22.05.2019].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: UMMAHAN NERKİZ
Yayın Tarihi: 01.06.2019
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Onur Caymazd. 18 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nilgün Marmarad. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Doğum YeriGörüntüle
4Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YılıGörüntüle
5BEHCETd. 1864 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6MAHŞAH HANIMd. 1864 - ö. 25.03.1933Doğum YılıGörüntüle
7MEHMET EMİN ERTEMd. 1895 - ö. 01.08.1943Ölüm YılıGörüntüle
8ELİ ŞAMİL OĞLU ŞAİROVd. 1911 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
10Sait Hikmetd. 1883 - ö. 1930MeslekGörüntüle
11Aydilge Sarpd. 25 Haziran1979 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MECDİ, Abdülaziz Mecdi Tolund. 1865 - ö. 27.08.1941MeslekGörüntüle
13Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hayri Aymand. 1888 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdülhak Hamit Tarhand. 2 Ocak 1852 - ö. 13 Nisan 1937Madde AdıGörüntüle
17Abdülhak Bilseld. 1923 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RİF'ATÎ, Abdulhay (Abdülhak) Mustafa Rif'atî Çelebid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle