AHMET CEVDET, Bergamalı

(d. 1872 / ö. 1925)
mutasavvıf, müderris
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cevdet Ahmet olarak da bilinen Ahmet Cevdet (Bergamalı), 1872'de Bergama’da doğmuştur. İlköğrenimini Bergama’da aldıktan sonra İstanbul’a gelmiş, Ayasofya müderrislerinden Eğinli İbrahim Efendi’den dersler alarak icazet almaya hak kazanmıştır (İnal 1988'den akt.Ergun 1936: 1029). 1908'in Temmuz ayında icazet almıştır. Sultan Abdülhamid tarafından –bir zamandan beri adet üzere– usül gereğince hediye ve madalya verilmiştir. Meşrutiyet'in ilanından sonra Talebe Meclisi üyeliğine tayin olunmuş; Hayri Efendi’nin şeyhliği zamanında geçici bir süre görevden alınmıştır. Yine aynı şahsın şeyhliği zamanında uygulanan medreseler teşkilatında Darülhilafa medreselerinin ikinci sınıf üst kısmında Arap edebiyatı müderrisliğine tayin olunarak “Makamat-ı Hariri” ve Darülfunun’un İlahiyat bölümünde fıkıh hocası olarak görev yapmıştır. Hidaye ve Hukuk bölümünde de vekâleten mecelle dersleri vermiştir (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029). Darülfünun’un İlahiyat bölümünün kaldırılması üzerine kurulan Medreset’ül Mütehassisin’e tefsir hocası olarak atanmıştır. Eğitim öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kaldırılmasının ardından Darülfünun İlahiyat Fakültesi’ne tefsir hocası olmuştur. 1925 yılında Kızıltoprak’ta vefat etmiştir.

İmam Maverdi’nin Edebü’d-Dünya ve’d-Din adlı eserini tercüme ederek dört kısmını yayımlamıştır. Âyât-ı Müteşabihe hakkındaki eserinin bir parçası -bazı yerlerine müdahale edilerek- Mihrap dergisinde yayımlandıysa da bu müdahaleye razı olmadığından tamamlanamamıştır (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029). Gazellerindeki bazı ifadelerden onun tefsir, fıkıh, kelam gibi ilimler ile uğraştığını tespit edilebilir. Ayrıca şairin mesleği icabı da mesleğine ait kelimeleri de gazellerinde kullanması şaşırtıcı değildir. Gazellerinde telmihlere sıklıkla rastlanılmaktadır (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Suhulet Basımevi.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1988). Bütün Eserleri. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET EMİN DEDE
Yayın Tarihi: 26.03.2019
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şebnem Şenyenerd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bihter Özdemird. 12 Mart 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Sarsmazd. 25 Eylül 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Doğum YılıGörüntüle
5ALİ İFFETd. 1872 - ö. 1941Doğum YılıGörüntüle
6Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YılıGörüntüle
7CEBBAR-ZÂDE EDİP, Mustafa Edipd. 1859 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
8Bursalı Mehmet Tahird. 22 Kasım 1861 - ö. 28 Ekim 1925Ölüm YılıGörüntüle
9CEVRÎd. 1845 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10SA‘ÎD, Ebû Saîd Mehmed Efendid. 1594 - ö. Ekim-Kasım 1662MeslekGörüntüle
11BEYÂNÎ, Enfî Ahmed Efendid. ? - ö. 1664/1665MeslekGörüntüle
12BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777MeslekGörüntüle
13HÜZNÎ BABA/HİZBÎ, Mehmed Bahaeddind. 1879 - ö. 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEKİR SITKI EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÜPÜR HAYDAR, Haydar Güpürd. 25.04.1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NASUHÎ, Mehmed Efendid. 1648-1650? - ö. 1717-1718?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Şentürkd. 1924 - ö. 19 Mart 2009Madde AdıGörüntüle
18NOKSANÎ, Erzurumlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle