AHMET CEVDET, Bergamalı

(d. 1872 / ö. 1925)
mutasavvıf, müderris
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cevdet Ahmet olarak da bilinen Ahmet Cevdet (Bergamalı), 1872'de Bergama’da doğmuştur. İlköğrenimini Bergama’da aldıktan sonra İstanbul’a gelmiş, Ayasofya müderrislerinden Eğinli İbrahim Efendi’den dersler alarak icazet almaya hak kazanmıştır (İnal 1988'den akt.Ergun 1936: 1029). 1908'in Temmuz ayında icazet almıştır. Sultan Abdülhamid tarafından –bir zamandan beri adet üzere– usül gereğince hediye ve madalya verilmiştir. Meşrutiyet'in ilanından sonra Talebe Meclisi üyeliğine tayin olunmuş; Hayri Efendi’nin şeyhliği zamanında geçici bir süre görevden alınmıştır. Yine aynı şahsın şeyhliği zamanında uygulanan medreseler teşkilatında Darülhilafa medreselerinin ikinci sınıf üst kısmında Arap edebiyatı müderrisliğine tayin olunarak “Makamat-ı Hariri” ve Darülfunun’un İlahiyat bölümünde fıkıh hocası olarak görev yapmıştır. Hidaye ve Hukuk bölümünde de vekâleten mecelle dersleri vermiştir (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029). Darülfünun’un İlahiyat bölümünün kaldırılması üzerine kurulan Medreset’ül Mütehassisin’e tefsir hocası olarak atanmıştır. Eğitim öğretimin birleştirilmesi ve medreselerin kaldırılmasının ardından Darülfünun İlahiyat Fakültesi’ne tefsir hocası olmuştur. 1925 yılında Kızıltoprak’ta vefat etmiştir.

İmam Maverdi’nin Edebü’d-Dünya ve’d-Din adlı eserini tercüme ederek dört kısmını yayımlamıştır. Âyât-ı Müteşabihe hakkındaki eserinin bir parçası -bazı yerlerine müdahale edilerek- Mihrap dergisinde yayımlandıysa da bu müdahaleye razı olmadığından tamamlanamamıştır (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029). Gazellerindeki bazı ifadelerden onun tefsir, fıkıh, kelam gibi ilimler ile uğraştığını tespit edilebilir. Ayrıca şairin mesleği icabı da mesleğine ait kelimeleri de gazellerinde kullanması şaşırtıcı değildir. Gazellerinde telmihlere sıklıkla rastlanılmaktadır (İnal 1988'den akt. Ergun 1936: 1029).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Suhulet Basımevi.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1988). Bütün Eserleri. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. MEHMET EMİN DEDE
Yayın Tarihi: 26.03.2019
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Eroğlud. 02 Ağustos 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sevgül Yılmazd. 27 Eylül 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şakir Süterd. 25 Ocak 1950 - ö. 27 Ağustos 2007Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Lütfi Fikrid. 1872 - ö. 7 Ekim 1934Doğum YılıGörüntüle
5ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
6ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
8CEBBAR-ZÂDE EDİP, Mustafa Edipd. 1859 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Memduh Paşad. 1839 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14MeslekGörüntüle
11BÂKÎ, Türbedâr Birâderi-zâde Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1773-74MeslekGörüntüle
12KÂZIM, Çorlulu-zâde Eyyûbî Kâzım Efendid. ? - ö. 1726-27MeslekGörüntüle
13BATTAL, Battal Dalkılıçd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALİL, Halil Erdugand. 1928 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHOĞLU/DERUNÎ, Abdullah Şenold. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHİR, Bandırmalı, Pîr-i Sânîd. 1671 - ö. 1752Madde AdıGörüntüle
17İLHAMÎ BEYd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYNİ/MAHSUN HÜSEYİN, Hasan Hüseyin Orhand. 1900 - ö. 17.11.1945Madde AdıGörüntüle