LÜTFÎ, Hacı Veli

(d. 1859 / ö. 1929)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşığın asıl adı Hacı Veli'dir. 1859'da Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Lütfî mahlasını kullanır. Âşığın uzun yıllar ilçede tahrirat kâtipliği yaptığı bilinir. Necmi, Haki ve Hami adlı üç oğlu olan Lütfî 1929'da vefat eder. 

Zile kaynaklı cönklerde şiirlerine rastlanan Lütfî'nin şiirlerinin bulunduğu defterin büyük oğlu Necmi’de olduğu bilinmekle birlikte defteri kimseye vermez (Okay 1978:85). Bektaşi bir âşık olan ve deyişlerinde "Kim bilirdi yâver-i Peygamber-i âlıcenâp / Kim bilirdi Hâcı Bektaş Şâh-ı hünkâr olmasa" biçiminde Alevi Bektaşi kültürü ile ilgili konulara değinen Lütfî, kültürlü bir kişi olup hem divan hem de halk şiiri alanlarında ürünler vermiştir. Divan tarzında yazdığı semailer oldukça ünlüdür (Koca 1990: 882).

Zileli Ârifî’nin Remzî’den başka diğer önemli çırağı Lütfî’dir. Saz ve söz ustası Lütfî de arkadaşı Remzî’nin ustası Ârifî’nin bir şiirine yaptığı gibi aynı vezin ve aynı kafiye ile "Bir nigehte sana ben oldum üftade sakıy! / Yandı ateşlere ten, yetiş imdâda sakıy!" biçiminde bir benzetme yazmıştır (Yardımcı 2004: 236).

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Yay.

Köprülü, Mehmet Fuad (1962). Türk Saz Şairleri 1-5. İstanbul: Güven Basımevi.

Okay, Haşim Nezihi (1978). Zile Tarihi Folkloru ve Zileli Halk Ozanları. İstanbul. (Yayıma hazırlanmış dosya).

Özmen, İsmail (1994). Alevi Bekteşi Şiirleri Antolojisi V. Ankara: Saypa Yay.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YARDIMCI
Yayın Tarihi: 17.12.2018
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yekta Güngör Özdend. 5 Haziran 1932 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUHİBBÂ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1758-59Doğum YeriGörüntüle
3SIDKId. 1858 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4AHMED NAZİF EFENDİd. 1859 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5CEBBAR-ZÂDE EDİP, Mustafa Edipd. 1859 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
6Ziya (Adanalı)d. 1859 - ö. 26 Ağustos 1932Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED EMÎN FEYZÎd. 1862 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMET FEVZÎd. 1864 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD FİGÂNÎd. 1884 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
10OZAN LEŞGERİ, Hüsnü İyidoğand. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEFİLÎ RIZA, Mehmet Rıza Ünlüd. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KARA, İbrahim Karad. 1927 - ö. 10.12.2021MeslekGörüntüle
13TEKYURT, Eyüp Tekyurtd. 1917 - ö. 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÖKÇE/HASRETÎ/ÖZLEMÎ, Ahmet Gökçed. 01.03.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ERBAY/ALİ, Ali Erbayd. 1932 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZÎFÎ, Nazîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎFÎ, Şerîfî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1630Madde AdıGörüntüle
18HİCABÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle