Şerif Çavdaroğlu

(d. 11 Aralık 1873 / ö. 3 Eylül 1958)
Devlet Adamı, Şair, Mütercim
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Çavdarlı adlı bir derebeyi sülalesine mensuptur. Babası Ahmet Şükrü Paşa, annesi Hatice Kerime Hanım’dır. Nuruosmani İptidai Mektebi, Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi ve Mülkiye Mektebi’ni bitirmiştir. 1895’ten itibaren çeşitli devlet hizmetlerinde çalışmış, 1901'de Sultan Abdülaziz'in en küçük kızı Emine Sultan ile evlenerek “damad-ı şehriyarî” olmuştur (İnal 1970: 1792-1794). Şura-yı Devlet (Danıştay) başkanlığı, Maarif, Nafia ve Dâhiliye nazırlığı gibi yüksek görevlerde bulunmuştur. Cumhuriyet'in ilanına kadar Damad-ı Şehriyârî Mehmed Şerif Paşa veya Damat Şerif Paşa olarak anılmıştır. Kurtuluş Savaşı'na karşı takındığı olumsuz tavır sebebiyle 1924'te yurtdışına çıkartılmıştır. Sülale adları olan Çavdaroğlu'nu soyadı olarak alan Mehmet Şerif Paşa, uzun yıllar Fransa'da ikamet ettikten sonra 1946'da Türkiye'ye dönmüş ve 1958'de İstanbul'da ölmüştür (Mücellidoğlu, 1968-1969: 608-610).

Fransızca, Arapça ve Farsçayı edebiyatlarıyla birlikte iyi bilen Mehmet Şerif Çavdaroğlu, çevirileriyle tanınmıştır. Bazı çevirileri basılmış, bir kısmı ise henüz basılmamıştır. Mahmud Kemal İnal; Nâsır Husrev Seyahatnamesi, İbnü’t-Taktakî’nin Hulefâ ve Vüzerâ-i Abbasiye Tarihi, Lotrop Stuard’ın Âlem-i Cedid-i İslam ve Emil Lavley’in Ekonomi Politik adlı eserlerini Çavdaroğlu’nun basılmamış çevirileri arasında saymaktadır. Çavdaroğlu, şiirler de yazmıştır. Bunların arasında nazmen çeviriler ile tarih düşürmeler de mevcuttur (İnal, 1970: 1793-94; Mücellidoğlu, 1968-1969: 608-610).İbnülemin Mahmud Kemal ile İbrahim Alâettin Gövsa, Çavdaroğlu’nun ilmî titizliği, araştırmacılığı ve bilgisine dair olumlu görüşler ileri sürmüşler ve şiirlerinden örnekler yayımlamışlardır (İnal, 1970: 1794; Gövsa, 1946: 369).

Kaynakça

Gövsa, İbrahim Alâettin (1946). Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İstanbul: Yedigün Neşriyat, s. 369.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri, Cüz: X, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları.

Mücellidoğlu, Ali Çankaya (1968-1969). “Son Asır Türk Târihinin Önemli olayları ile Birlikde” Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı), III. Cild, Ankara: Mars Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ALİ DUYMAZ
Yayın Tarihi: 31.12.2018
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Tuhfetü’n-Nazar Fi Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Seyahatname-i İbn BatutaMatbaa-i Amire / İstanbul1333-1335/1917Çeviri
Tuhfetü’n-Nazar Fi Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Seyahatname-i İbn Batuta Cild-i SaniMatbaa-i Amire / İstanbul1333-1335/1917Çeviri
HükümdarKitaphane-i Sudi / İstanbul1335-1338/1919Çeviri
Tuhfetü’n-Nazar Fi Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr Seyahatname-i İbn Batuta FihristMatbaa-i Amire / İstanbul1338-1340/1922Çeviri
Fatih Sultan Mehemmed Hanı Sâni ve İstanbulun FethiHilmi Kitabevi / İstanbul1953İnceleme
Siyasetnameİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayınları / İstanbul1954Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
2ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Doğum YeriGörüntüle
3YÜMNÎ, Ayas Paşa-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVFÎK, Tarsuslu Cûdî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. 1873 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Akif Ersoyd. Kasım/Aralık 1873 - ö. 27 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
6AZİZ TOPRAKd. 1873 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
7Edip Ali Bakıd. 1896 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
8Enver Tuzcud. 1916 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Ölüm YılıGörüntüle
10Tahsin Saraçd. 1 Ocak 1930 - ö. 29 Haziran 1989MeslekGörüntüle
11Yaşacan Durcand. 15 Eylül 1952 - ö. 17 Mayıs 2018MeslekGörüntüle
12Haluk Akerd. 13 Haziran 1940 - ö. 20 Mart 2018MeslekGörüntüle
13Emine Semiyed. 28 Mart 1864 - ö. 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
17NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle
18ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Madde AdıGörüntüle