Ali Ulvi Kurucu

Ulvî
(d. 1922 / ö. 3 Şubat 2002)
Şair, Yazar, Hafız
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Konya'da doğdu. Babası Konya'nın tanınmış âlimlerinden Hacıveysizâde İbrahim Efendidir. Dört yaşındayken annesini kaybetti. 1931'de ilk hocası olan babasının yanında hafızlığını tamamladı. 1932'de Konya Müftülüğü'nün açtığı Kur'an mektebine gönderildi. Babasından sarf-nahiv, Kâdirî şeyhi Hafız Ali Efendi’den kıraat okumaya başladı ve Konya Kapı Camii'nde yeni başlatılan öğle mukabelesinin ilk başhafızı oldu. İlk ve orta eğitimini Konya'da bitirdi. Babası, kardeşleri ve amcası ile birlikte ilim tahsili amacıyla göç etti. 1939 yılında Mekke'ye ulaşan Kurucu, Hac ibadetini yaptıktan sonra yükseköğrenim görmek için Mısır'a gitti ve 1939'da Kahire'de El-Ezher Üniversitesi'ne kaydoldu. Ailesi ise Medine'ye yerleşti. 1945'te babasının ölümü üzerine, eğitimine ara vererek 1946'da Medine'ye geldi. Medine'de Evkaf Dairesi'nde İnşaat ve Sicillât emini olarak çalıştı. 1953-1975 yılları arasında Mahmûdiye Kütüphanesi'nde, 1975-1985 yılları arasında Şeyhülislam Ârif Hikmet Kütüphanesi'nde müdür olarak görev yaptı ve emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Türkiye'de daha çok kalmaya başladı. 1994 yılında felç geçirdi, 3 Şubat 2002 yılında Medine'de vefat etti. Cennetü'l-Bâkî Mezarlığı'na defnedildi.

Kurucu, El-Ezher'deki eğitimi sırasında Camiü’l-Ezher’de Türk öğrencilerin kaldığı Revak-ül Etrak'ta Mustafa Runyun, Ali Yakup Cenkçiler, Ahmet Davudoğlu, İsmail Ezherli gibi daha sonra dinî ilimler sahasında isim yapacak bir arkadaş grubu arasında yer aldı. Edebiyat ve şiire olan eğilimi bu ortamda kuvvetlendi. Tokatlı Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı Mehmed İhsan Efendi ve Düzceli Zahid El-Kevserî gibi son Osmanlı aydınları olarak nitelenebilecek tanınmış kişilerin yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinden yararlandı. İhsan Efendi'den aruz ve Türk Edebiyatı dersleri aldı. Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu İbrahim Sabri'den şiir yazma konusunda teşvik gördü. Mayıs 1943'te daha sonra Rıza Tevfik'e göndereceği "Nay ile Hasbihâl" şiirini yazdı. Yayımlanan ilk şiiri "Mukaddes Türk Gençliğine" adıyla 1951 yılının Nisan ayında, dönemin münevver simalarından Ali Kemal Belviranlı'nın çıkardığı İslâm'ın Nuru dergisinin ilk sayısında yer aldı. Daha sonra, Hasen Ali Hüsni'den yaptığı "Biri Birine Rekabet Eden İki Dava" başlıklı ilk çevirisi ve "Medine-i Münevvere'de Bir Sabah Ezanı" başlıklı ilk düzyazısı yine bu dergide yayımlandı. Şiirde Mehmed Akif Ersoy çizgisini benimseyen Kurucu'nun aruzla yazdığı dinî ve millî muhtevalı şiirleri, İslâmın Nuru dergisi (1951–53) ile birlikte, İslâm, İslâm Medeniyeti, İslâm Düşüncesi dergilerinde yayımlandı. 1962'de İstanbul'da yayımlanan Gümüş Tül adlı şiir kitabıyla edebiyat camiasında tanınır hâle geldi. Kurucu, hayatı boyunca İslâmî ve millî değerlere bağlı bir gençliğin yetişmesi idealini aile mirası olarak devam ettirerek şiirin yanında sohbetleri ve gazetelerde yazdığı yazılarını da böyle bir gaye için vasıta yaptı.

Kaynakça

Düzdağ, M. Ertuğrul (2014). Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar (4 Cilt). İstanbul: MED Kitaplığı.

Kahraman, Âlim (2002). "Kurucu, Ali Ulvi". TDVİA. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. C. 26. s. 457-458.

Kurucu, Ali Ulvi (1990). Gecelerin Gündüzü. İstanbul: Oğul Matbaası.

Kurucu, Sare (2002). Bir Ömürden Sayfalar: Ali Ulvi Kurucu’dan Hatıralar. İstanbul: Marifet Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MUHAMMET ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 13.09.2019
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Zulmeti Yıkan NurHilal Yayınları / Ankara1953Çeviri
Büyük İslâm Şairi Dr. Muhammed İkbalHilal Yayınları / Ankara1957Çeviri
Gümüş TülAhmed Said Matbaası / İstanbul1962Şiir
Asırlar Boyunca Parlayan NurOrkun Yayınevi / Ankara1963Çeviri
Gecelerin GündüzüOğul Matbaası / İstanbul1990Deneme
Medine NotlarıMarifet Yayınları / İstanbul1999Hatıra

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ACZÎ, İbrahim Aczî Kendid. 1883 - ö. 1965Doğum YeriGörüntüle
2BURHANd. 1815 - ö. 1897/98Doğum YeriGörüntüle
3SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YılıGörüntüle
5DİVANE, Niyazi Kılıçd. 1922 - ö. 2006Doğum YılıGörüntüle
6Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Doğum YılıGörüntüle
7Fazıla Atabekd. 1912 - ö. 20.03.2002Ölüm YılıGörüntüle
8M. Hulusi Dosdoğrud. 1915 - ö. 02 Ağustos 2002Ölüm YılıGörüntüle
9GAMKEŞ, Kemkeş Allahverdid. 1933 - ö. 2002Ölüm YılıGörüntüle
10Ebuzer Sarayd. 01 Ağustos 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Coşkun Karabulutd. 05 Kasım 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hande Altaylıd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Yavuz Bildikd. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yılmaz Çetinerd. 13 Aralık 1927 - ö. 2 Ağustos 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Burkayd. 1 Ocak 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ERBAY/ALİ, Ali Erbayd. 1932 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ALİ NEDİMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZİYÂ’Î, Hekimoğlu Ali Paşa-zâde İsmail Ziyâeddin Beyd. ? - ö. 1 Mayıs 1775Madde AdıGörüntüle