ATÂ

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Arapça ve Farsça öğrendi. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1259/1843 senesinde Maliye hazinesinde muhasebecilik, kâtiplik yaptı. Şiirleri olmakla birlikte Dîvân sahibi değildir. Atâ hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. İstanbul: Zaman Kitaphanesi.

Fatîn Tezkiresi (1271). İstanbul.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 556.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 18.07.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyle ey âşık-ı şûrîde nedir bunca hicâb

Yok mı sende dahi nezzâre-i ruhsârıma tâb

 

Nice âşık denilür böyle revişlerle sana

Yanarak olmalısın âteş-i aşkıma kebâb

 

Yogsa bilmez misin âdâb-ı niyâzı sen de

Okumadın mı aceb tarz-ı mahabbetde kitâb

 

Hele havf eyleyigör varken irâden elde

Böyle endîşe-i hâm ile yanup olma harâb

 

Gice gündüz benim endîşe-i zârımla Atâ

Bilürüm çekmedesin dûzah-ı aşkımda azâb

(Fatîn Tezkiresi (1271). İstanbul. 305.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Koçakd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FASÎHÎ, Uşşâkî-zâde Mehmedd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
3Namık Gedikd. 1911 - ö. 29 Mayıs 1960Doğum YeriGörüntüle
4BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
5RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
6AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Ölüm YılıGörüntüle
8RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879MeslekGörüntüle
11RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893MeslekGörüntüle
12AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893MeslekGörüntüle
13BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Madde AdıGörüntüle
17RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
18AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle