ATÂ

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Arapça ve Farsça öğrendi. Öğrenimini tamamladıktan sonra 1259/1843 senesinde Maliye hazinesinde muhasebecilik, kâtiplik yaptı. Şiirleri olmakla birlikte Dîvân sahibi değildir. Atâ hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. İstanbul: Zaman Kitaphanesi.

Fatîn Tezkiresi (1271). İstanbul.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 556.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 18.07.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söyle ey âşık-ı şûrîde nedir bunca hicâb

Yok mı sende dahi nezzâre-i ruhsârıma tâb

 

Nice âşık denilür böyle revişlerle sana

Yanarak olmalısın âteş-i aşkıma kebâb

 

Yogsa bilmez misin âdâb-ı niyâzı sen de

Okumadın mı aceb tarz-ı mahabbetde kitâb

 

Hele havf eyleyigör varken irâden elde

Böyle endîşe-i hâm ile yanup olma harâb

 

Gice gündüz benim endîşe-i zârımla Atâ

Bilürüm çekmedesin dûzah-ı aşkımda azâb

(Fatîn Tezkiresi (1271). İstanbul. 305.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1735Doğum YeriGörüntüle
2SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36Doğum YeriGörüntüle
3SUBHÎ, Hekîm-zâded. ? - ö. 1548/49Doğum YeriGörüntüle
4HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?MeslekGörüntüle
12REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
17BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle