AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendi

(d. ?/? - ö. 1321/1903)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İzmir'de doğdu. Asıl adı Hâfız Ahmed Tal'at Efendi'dir. Babası İzmir'e bağlı Benler Köyü'nden olduğu için Benlerli-zâde şöhretiyle bilinmektedir. Tahsilini dönemin meşhur hocalarından Hâfız Şâkir Efendi'den tamamladı ve icazet aldı. Resmi görev yapmadı, İzmir'de sahaflıkla hayatını devam ettirdi. 1321/1903 senesinde İzmir'de vefat etti ve Karşıyaka'da Soğukkuyu Kabristanı'na defnedildi.

Ahmed Tal'at'ın Peygamber sevgisinin had safhada olduğunu ve Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin sadece Vilâdet-i Nebî kısmını tesdis ettiğini Osmanlı Müellifleri yazmaktadır (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 106). Toplam 23 bend olan bu tesdisin tümünün metni Osmanlı Müellifleri'nde verilmiştir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tesdîs'ten

Mekke'dir nûr-ı sa‘âdet lânesi

Anda dogdı âşıkın cânânesi

Yâ nice itmez tavâf pervânesi

Oldı Beytullâh velâdet-hânesi

Âmine Hâtun Muhammed ânesi

Ol sadefden dogdı ol dür dânesi

.......

Enbiyâ vü asfiyânın cânıdır

Dergehinde hâdim olmak şânıdır

İns ü cinnin hâsılı cânânıdır

Halk-ı kevneyn cümle bendegânıdır

Bu gelen ilm-i ledün sultânıdır

Bu gelen tevhîd ü irfân kânıdır

.........

Şâh-ı kevneyni gören ayne'l-yakîn

Şâd olur mesrûr olur ey âşıkîn

Şevk ile tekbîr getirsün ârifîn

İşte geldi rahmeten-li'l-âlemîn

Dogdı ol sâ'atde ol sultân-ı dîn

Nûra gark oldı semâvât u zemîn

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 109.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tuncay Yeşilbaşd. 14 Nisan 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Metin Altıokd. 14 Mart 1941 - ö. 09 Temmuz 1993Doğum YeriGörüntüle
3Cem Seyhun Ünbayd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
5HİLMİ, Halil Dörtdivanlıd. 1826 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
6RIZÂ, Ali Rızâ Efendi, İstanbullud. 1865 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
7FETHÎ, Fethî Müdütd. 1895 - ö. 1978MeslekGörüntüle
8Ali Ulvi Kurucud. 1922 - ö. 3 Şubat 2002MeslekGörüntüle
9ÂLİMÎ, Süleyman Erdinçd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
10RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEVKET, Mehmed Şevketd. 1804 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Madde AdıGörüntüle