AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendi

(d. ?/? - ö. 1321/1903)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İzmir'de doğdu. Asıl adı Hâfız Ahmed Tal'at Efendi'dir. Babası İzmir'e bağlı Benler Köyü'nden olduğu için Benlerli-zâde şöhretiyle bilinmektedir. Tahsilini dönemin meşhur hocalarından Hâfız Şâkir Efendi'den tamamladı ve icazet aldı. Resmi görev yapmadı, İzmir'de sahaflıkla hayatını devam ettirdi. 1321/1903 senesinde İzmir'de vefat etti ve Karşıyaka'da Soğukkuyu Kabristanı'na defnedildi.

Ahmed Tal'at'ın Peygamber sevgisinin had safhada olduğunu ve Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin sadece Vilâdet-i Nebî kısmını tesdis ettiğini Osmanlı Müellifleri yazmaktadır (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 106). Toplam 23 bend olan bu tesdisin tümünün metni Osmanlı Müellifleri'nde verilmiştir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tesdîs'ten

Mekke'dir nûr-ı sa‘âdet lânesi

Anda dogdı âşıkın cânânesi

Yâ nice itmez tavâf pervânesi

Oldı Beytullâh velâdet-hânesi

Âmine Hâtun Muhammed ânesi

Ol sadefden dogdı ol dür dânesi

.......

Enbiyâ vü asfiyânın cânıdır

Dergehinde hâdim olmak şânıdır

İns ü cinnin hâsılı cânânıdır

Halk-ı kevneyn cümle bendegânıdır

Bu gelen ilm-i ledün sultânıdır

Bu gelen tevhîd ü irfân kânıdır

.........

Şâh-ı kevneyni gören ayne'l-yakîn

Şâd olur mesrûr olur ey âşıkîn

Şevk ile tekbîr getirsün ârifîn

İşte geldi rahmeten-li'l-âlemîn

Dogdı ol sâ'atde ol sultân-ı dîn

Nûra gark oldı semâvât u zemîn

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 109.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2Onur Çalıd. 25 Ağustos 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Raşit Çelikezerd. 29 Mart 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
5MÜNÎREd. 1825 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
6CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
7SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8HALÎL, Hâfız Halîl, Halîl ibni İsmâîl bin Şeyhd. ? - ö. 1453’ten sonraMeslekGörüntüle
9HÂFIZ, Hâfız Mahmûd Efendd. ? - ö. 1630-35MeslekGörüntüle
10ABDÜLLATÎF AĞA, Kilârîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂSAF, Diyarbakırlıd. 1820 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ES'AD, Mehmed Es'ad Efendid. Aralık-Ocak 1686-87 - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle
14TURÂBÎ, Yanbolulu Alid. 1786 - ö. 1868Madde AdıGörüntüle
15HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalıd. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle