Celîlî, Abdü’l-celîl Efendi

(d. 926/1520 - ö. 974/1566)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdü’l-celîl’dir. Yusuf adlı birinin oğludur. Akhisar’da 926/1520 tarihinde doğdu. Kanunî Sultan Süleyman devri şairlerindendir. 974/1566 tarihinde öldü. Bursalı Mehmed Tahir, (1311: 360) Celîlî’nin Abdü’l-Muhyî adında bir oğlu olduğunu, Abdü’l-Muhyî’nin Metâliü’l-Envâr adlı münşeat yazdığını söyler. Mehmed Tahir’e göre (1311: 360) Celîlî’nin, Sekr-i Sâfi ve Şerhi, Seb’atü Ebhur ve Şerhi adlı manzum iki lugatı, Zahrü’l-Âhire adlı hadis-i erbain şerhi ve Dürr-i Bahri adlı eserleri mevcuttur.

Biyografik kaynaklarda Celîlî mahlasıyla yazdığı şiirleri olduğu söyleniyorsa da bu şiirler ve adı verilen eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.I. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2HİKMETÎ, Hacı Mustafa Hikmetî Efendi, Bozkırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3NEVÂLÎ, NASÛH, Nasûhî Efendid. ? - ö. 19 Ocak 1595Doğum YeriGörüntüle
4ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
5BÂLÎ ÇELEBİ, Edirnelid. 1512-1520 yılları arasında - ö. 1594\\\\\\\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ, Şemseddîn Sivasîd. 1520 - ö. 1597Doğum YılıGörüntüle
7SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
8RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Ölüm YılıGörüntüle
9LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağÖlüm YılıGörüntüle
10MÛYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MURÂDÎ, Murâdî Çelebid. ? - ö. 1562-63\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VAHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
14NECÎB, Mustafa Necîb Efendid. ? - ö. 1831Madde AdıGörüntüle
15YÂDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle