Celîlî, Abdü’l-celîl Efendi

(d. 926/1520 - ö. 974/1566)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdü’l-celîl’dir. Yusuf adlı birinin oğludur. Akhisar’da 926/1520 tarihinde doğdu. Kanunî Sultan Süleyman devri şairlerindendir. 974/1566 tarihinde öldü. Bursalı Mehmed Tahir, (1311: 360) Celîlî’nin Abdü’l-Muhyî adında bir oğlu olduğunu, Abdü’l-Muhyî’nin Metâliü’l-Envâr adlı münşeat yazdığını söyler. Mehmed Tahir’e göre (1311: 360) Celîlî’nin, Sekr-i Sâfi ve Şerhi, Seb’atü Ebhur ve Şerhi adlı manzum iki lugatı, Zahrü’l-Âhire adlı hadis-i erbain şerhi ve Dürr-i Bahri adlı eserleri mevcuttur.

Biyografik kaynaklarda Celîlî mahlasıyla yazdığı şiirleri olduğu söyleniyorsa da bu şiirler ve adı verilen eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.I. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2HULVÎ, Hulvî Abdullah Efendid. ? - ö. 1746-47Doğum YeriGörüntüle
3URYÂNÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎ, Şemseddîn Sivasîd. 1520 - ö. 1597Doğum YılıGörüntüle
5BÂLÎ ÇELEBİ, Edirnelid. 1512-1520 yılları arasında - ö. 1594\\\\\\\\\\\\\\\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
6ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
7CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
9SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşad. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂNÎ, Yakub Şânî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DU'ÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Madde AdıGörüntüle
14YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
15VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle