FEHMÎ, Fehmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaf-zâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eşâr adlı tezkiresinde yer alan Fehmî, Fehmî Efendi, Boluludur. Eğitimini tamamladıktan sonra Bolu kadılığı görevinde bulundu. Elde iki beyti bulunmaktadır.

Kaynakça

Bağdadlı İsmail Paşa (1945-1947). Keşfü'z-Zünûn Zeyli. C. I-II. İstanbul: MEB Yay. 805.

Bekir Kayabaşı (hzl.)(1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya. 453.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 3348

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâz-ı aşkun perdesin hergiz yirirnde irmezüz

Yoklaruz arada usûli arada tel kırmazuz

 ***

 Zülfini rûyına ol şûh nikâb eylemesün

Perde-i şermi gidersin açıcak söyleşelüm

(Bekir Kayabaşı (hzl.)(1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya. 453.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHYÎ, Muhyeddîn Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1776Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA RÛMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBRÂHÎM, Derviş İbrâhîm Hilmî, Bolulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4RÂZÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 25 Eylül 1618MeslekGörüntüle
5VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6NÂLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675MeslekGörüntüle
7KAVÂFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8NÜZHET, İsmâîld. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9DÂÎ, Dâî Fâzıld. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HİCABÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11DERVÎŞ, Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1824Madde AdıGörüntüle
12TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Madde AdıGörüntüle