Abdurauf Abdurahim Fitret

Fıtrat, (Diğer mahlasları Buharalı, Micmar)
(d. 1886 / ö. 4 Ekim 1938)
Şair, Yazar, Eğitimci, Siyaset ve Devlet Adamı
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrauf Abdurrahimoğlu olan Fıtrat, 1886 yılında Buhara’da doğdu. Babası Abdurrahimbay ticaretle uğraşan kültürlü biriydi. Fıtrat eski usulde eğitim veren bir okulda okuduktan sonra medresede tahsil gördü. 1909’da Terbiye-i Etfal Cemiyeti tarafından eğitim almak üzere İstanbul’a gönderildi. İlk eserlerini İstanbul’da neşretti (Avcı 2006: 8; Erşahin 1999: 236-237). 1913’te Buhara’ya döndükten sonra Yaş (Genç) Buharalılar cemiyetinde faaliyetlerde bulundu, 1917’ye kadar bu cemiyetin liderliğini yaptı (Eraslan 1996: 48). 1917-1918 yılları arasında Semerkant’ta Mahmut Hoca Behbûdî ve Vaslî Sıddıkî ile birlikte Hürriyet gazetesini yayımlayan Fıtrat, bu gazetede yazı işleri müdürlüğü yaptı (Somuncuoğlu 2000: 16). 1917 Devrimi’nden sonra Buhara Komünist Partisi’ne üye oldu (Kahhar 2000: 296; Somuncuoğlu 2000: 25). 1921’de kurulan Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti’nde Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Bolşeviklerin Buhara Cumhuriyeti’ni lağvetmesi üzerine siyasi görevlerden uzaklaştı, eserler verdi, üniversite ve enstitülerde hocalık yaptı (Eraslan 1996: 48). Milliyetçi olmak, millî ruhla eserler yazmak, devrim karşıtı olmak gibi gerekçelerle suçlanarak 1937’de tutuklandı ve 4 Ekim 1938’de kurşuna dizildiği öğrenildi (Karakaş 1998: 32).

Fıtrat, İstanbul’da eğitim alıp Türkistan’a döndükten sonra gazetecilik, eğitim ve tiyatro faaliyetleriyle meşgul oldu. Yazdığı pek çok tiyatro eseri sahnelenen Fıtrat, Mahmudhoca Behbudi ile birlikte modern Özbek tiyatrosunu kurmak için çok çalıştı.

Edebî yönünün yanı sıra Özbek dili üzerine yaptığı çalışmalarla döneme damgasını vurdu (Açık 2002: 96; Kocaoğlu 1982: 102). Ona göre herkes tarafından anlaşılır ve sade bir dille eserler vermek önemliydi.

Eserlerindeki çeşitlilik ve çok yönlülüğü ile dikkat çeken Fıtrat, devrinin Ali Şir Nevaisi olarak kabul edildi (Avcı 1997: 1). Türkistan Cedit hareketinin zirve isimlerinden biri olan Fıtrat, şiir, hikâye, fıkra, makale, tiyatro, edebiyat tarihi, müzik tarihi, dil bilgisi, ekonomi, siyaset gibi hemen her alanda yazılar yazıp eserler veren ansiklopedist bir şahsiyettir.

Eserleri toplamda yaklaşık yirmi ciltlik külliyat oluşturacak hacimdedir (Kahhar 2000: 296). Fıtrat, halkı uyandırma, cehaletten kurtarma, bilinçlendirme amacıyla eserler verdi. Eski-yeni karşılaştırması, sömürgecilikle mücadele, kültürel değerlere tutunma, vatan ve millet sevgisi, anadilinin önemi gibi pek çok meseleyi ele aldı.

Kaynakça

Açık, Fatma (2002). “Özbek Türk Şairi, Yazarı, Dilbilimcisi ve Düşünürü Fıtrat”. Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar, C. IV(2) Güz 2002, s. 91-100.

Avcı, Yusuf (1997). Fıtrat ve Eserleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Avcı, Yusuf (2006). “Fıtrat’ın Hayatı ve İlk Devir Özbekçedeki Dil Bilgisi Terimlerinin Günümüz Özbek ve Türkiye Türkçesindekilerle Karşılaştırılması”. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 22, s. 7-22.

Eraslan, Cezmi (1996). “Fıtrat, Abdürraûf”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 13, s. 48-49, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Erşahin, Seyfettin (1999). “Buhara’da Cedidcilik-Eğitim Islahatı Tartışmaları ve Abdurrauf Fıtrat (XX. Yüzyıl Başları)”. Dinî Araştırmalar, C. 1, Sayı: 3, s. 213-255.

Kahhar, Tahir (2000). “Abdurrauf Fıtrat”. Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 15, s.xxx, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Karakaş, Şuayip (1998). “Türkistan’da ‘Kızıl Kırgın’ Kurbanları”. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 5, Bahar, s. 24-36.

Kocaoğlu, Timur (1982). “Türkistanlı Bilgin Abdurrauf Fıtrat’ın Türkoloji Sahasındaki Unutulmuş Eserleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, [1986] 1982-1983, s. 101-112.

Somuncuoğlu, Bekir Tümen (2000). Abdurrauf Fıtrat. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP ASLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2019
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Münazara- / İstanbul1910Diğer
Münazara- / Taşkent1912Diğer
Beyânât-ı Seyyah-ı Hindî- / İstanbul1913Diğer
Ana Tili- / Taşkent1918Diğer
Hint İhtilalcileri- / Berlin1923Tiyatro
Özbek Tili Kaideleri Toğrusida Bir Tecrübe (Sarf)- / Taşkent1923Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYDÂ, Derviş Şeydâd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKÎ, Muhammed Şerîf, Kettekorganîd. 1785 - ö. 1861Doğum YeriGörüntüle
4İSMAYIL HEYDER OĞLU ELEKBEROVd. 1886 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Fatih Emirhand. 13 Ocak 1886 - ö. 9 Mart 1926Doğum YılıGörüntüle
6EYÜP SABRİ LERMİOĞLUd. 1886-1887 - ö. 01.07.1957Doğum YılıGörüntüle
7ERPOLATd. 1861 - ö. 1938Ölüm YılıGörüntüle
8Kasım Tınıstanovd. 1901 - ö. 6 Kasım 1938Ölüm YılıGörüntüle
9ZÜHDÎ, Hasand. 1860-1861 - ö. 25.09.1938Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Yorulmazd. 1932 - ö. 31 Mart 2014MeslekGörüntüle
11Adem Özbayd. 12 Nisan 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hasan Yiğitd. 15 Ekim 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Aslan Cumalıd. 3 Nisan 1932 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Fikrid. 1908 - ö. 1941Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tevfik Hüseyinoğlud. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
17KİRÂMÎ, Buhâralıd. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
18HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Madde AdıGörüntüle