Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu

Hacıtahiroğlu, Zümrüdüanka
(d. 1929 / ö. 16 Aralık 2015)
Doktor, Şair
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1929’da Malatya’da doğdu. Hacıtahirzadeler adını taşıyan eski bir aileye mensup manifaturacı Mehmet Ali Bey’in oğludur (Kurdoğlu 1967: 567). İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı, 1957’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Cerrahpaşa Hastanesi, Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurumlarda tabiplik yaptı. Hayatının büyük kısmını geçirdiği Gemlik’te 16 Aralık 2015 tarihinde vefat etti (Işık 2004: 880; Kavruk 2006: 329).

1946’dan itibaren şiirlerini Diriliş, Büyükdoğu, Çınaraltı, Hisar, Türk Yurdu, Milli Kültür ve Türk Edebiyatı gibi Türk edebiyatının önemli yayın organlarında yayımlamış, Mevlana’nın Mesnevi’sinin 2112 beytini kendi vezniyle manzum olarak tercüme etmiştir (Macit 2011: 91). Mevleviliğe ve dinî kültüre yakınlığı derlemelerinde ve antolojilerinde de hissedilen şairin, Yeni İstiklal ve Milli Gazete’de Mayın Tarlası ve Isırgan Çiçekleri başlıkları altında kaleme aldığı hicviyeleri ise onun başka bir cephesini ortaya koymaktadır (TDEA 1981: 1).

Son devir Türk şiirinde eski şiirin ritmini hisseden ve aruzu başarıyla kullanan şairlerdendir. Özellikle aruzun çok yaygın olmayan kalıplarını günümüz Türkçesiyle buluşturma hususundaki ustalığı, biçim mükemmelliği ve dilin musikisini yakalamaya yönelik gayretleri dikkat çekicidir (Macit 2011: 91-92). Şiirlerinde aruzdan başka hece ölçüsünü de kullanmış; milliyetçi gelenekçi bir görüşe başlı kalarak millî kültürün derinliklerinden ses veren eserler kaleme almıştır (Işık 2007: 1645). Günümüzde divan şiiri tarzını en iyi sürdüren şair olarak görülmüştür (Kaplanoğlu 1998: 152).

Kaynakça

Işık, İhsan (2004). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları.

Işık, İhsan (2007). Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları.

Kaplanoğlu, Arif (1998). Bursalı Şair Yazar ve Ünlüler Ansiklopedisi. Bursa: Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları.

Kavruk, Hasan ve Özer, Metin (2006). Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri. Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları.

Kurdoğlu, Veli Behçet (1967). Şair Tabipler. İstanbul: Baha Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). İstanbul: Dergah Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ LOKMAN TAŞKESENLİOĞLU
Yayın Tarihi: 14.02.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Sessiz GürültüYağmur Yayınevi / İstanbul1962Şiir
Türk Edebiyatında Dinî ve Ahlakî ŞiirlerBedir Yayınevi / İstanbul1963Antoloji
Hazreti Peygambere Şiirler AntolojisiYağmur Yayınları / İstanbul1966Antoloji
Mesnevi - Kendi Vezni İle Manzum TercümeÖtüken Yayınevi / İstanbul1972Mesnevi
Kendimle Göz GözeMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları / Malatya2013Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şükrü Güzeld. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Lütfi Kalelid. 2 Temmuz 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ABDULLAH YURTSEVERd. 1920 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hidayet Sayınd. 1929 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Osman Bolulud. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA ERDOĞANd. 1929 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Yüced. 1928 - ö. 29 Nisan 2015Ölüm YılıGörüntüle
8K., Tarık Dursund. 26 Mayıs 1931 - ö. 11 Ağustos 2015Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Avni Cinozoğlu (Hüseyin Akıncı)d. 1955 - ö. 4 Eylül 2015Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Okurd. 1 Ocak 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hasan Akçayd. 01 Ekim 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Selami Şimşekd. 10 Ocak 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nimet Leylâ Uzcand. 1925 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Celal Perkd. 16 Nisan 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ayşegül Kocabıçakd. 06 Temmuz 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AFÎFÎ, Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendid. ? - ö. 1640/1641Madde AdıGörüntüle
17Abdullah Ortaç Özdemird. 21 Mayıs 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Madde AdıGörüntüle