Hasan Bülent Kahraman

(d. 1 Eylül 1957 / ö. -)
Yazar, eleştirmen, akademisyen.
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kars'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Kars'ta, ortaöğrenimini Ankara Kolejinde tamamladı. 1980 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisansını, 1999 yılında da Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı. 1980 ve 1984 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde estetik ve sanat felsefesi dallarında çeşitli üniversitelerde çalışmalara ve seminerlere katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de Genel Sekreterlik Danışmanlığı görevini aldı. Hacettepe, Bilkent, Sabancı, Orta Doğu Teknik Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1991 yılında Güneş adlı gazetede, 1997 yılında da Radikal adlı gazetede köşe yazarlığı yaptı. 1991 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığında başdanışman ve 1992-1993 yıllarında Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. İstanbul Bienali, Akbank, Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Rotterdam Belediyesi Sanat Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2003 ve 2005 yılları arasında TV8 kanalında Fildişi Kule isimli haftalık programı yaptı. 2007 yılında Sabah gazetesinde köşe yazılarını yazmaya başladı. 2008 yılında Sakıp Sabancı Müzesi'nin Yönetim Kuruluğu üyeliğine getirildi. 2010 yılında Sabancı Üniversitesindeki görevinden ayrıldı. Aynı yıl Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İletişim Fakültesi İletişim Tasarım Bölüm Başkanlığına getirildi. 2010 ve 2012 yılları arasında Contemporary İstanbul'un Genel Koordinatörü olarak çalıştı. 2014 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı oldu, fakat aynı yıl bu görevden ayrıldı. 2015 yılında Kadir Has Üniversitesinde Galeri KHAS adlı bir sanat galerisi oluşturdu, burada farklı sergilerin ve etkinliklerin düzenlenmesini sağladı. 2018 yılında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı oldu. 2019 yılında Sabah gazatesindeki köşe yazarlığı görevinden ayrıldı.

Kahraman; Eczacıbaşı İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, Tarih Vakfı, Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Middle East Studies Association of North America gibi vakıf, dernek ve sendikalara üyedir.

İlk yazısı Varlık dergisinde 1977 yılında yayımlandı. Bu yazı Nazlı Eray'ın, Ah Bayram Ah adlı öykü kitabının bir eleştirisiydi. Daha sonra Gösteri, Özgür İnsan, Kalın, Cönk, Bakış, Sosyal Demokrat, Sanat Olayı, Cumhuriyet, Politika gibi gazete ve dergilerde siyaset, edebiyat ve kültür üzerine deneme ve eleştiri yazıları yazdı. 1985 ve 1988 yılları arasında kurucusu olduğu Kalın adlı dergide yazılar yazdı ve editörlük yaptı. Bir dönem Hüseyin Yavuz Haknamar adlı imzayı da kullandı. "Edebiyat dünyasında nesnel çözümlemeleri ve nesnel davranış özellikleriyle tanındı. Yahya Kemal'den başlayarak, çağdaş edebiyatçılar üzerine yaptığı çalışmalar ve özellikle şiir üzerine yaptığı değerlendirmelerle adından söz ettirdi" (Işık 2007, 1905). "Eleştirilerinde marksist bir dünya görüşüne ve yönteme özgürlükçü bir tutumla bağlı kaldı" (Necatigil 1993: 179).

Kahraman'ın 1989 yılında yayımlanan ilk kitabı Beyazlar Kirli, yazarın 1980 Darbesi sonrası toplumsal ve kültürel yapıyı irdelediği eleştiri ve denemelerinden oluşmaktadır. Yazarın ikinci kitabı olan Bir Sürekli Cehennem, Beyazlar Kirli kitabında öne sürülen fikirlerin bu kitapta eleştirilen sanat yapıtları üzerindeki bir uygulaması gibidir. Yazar, eserde 1980 sonrası sanatsal ve kültürel üretimi farklı dallardaki yapıtlar üzerinden inceledi.

1993 yılında yayımlanan Sosyal Demokrasi Türkiye ve Partileri 1995 yılında yayımlanan ve Sağ Türkiye ve Partileri adlı iki eserde Kahraman, Türk siyasetine dair görüşlerini dile getirdi. 1995 yılında yayımlanan Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri adlı eser ise Kahraman'ın, popüler kültürün dışında kalan sanat dünyasının gerçeklerinin kuramsal açıdan anlattığı yazılardan oluşmaktadır. Yazar, aynı yıl yayımlanan Halil Akdeniz adlı eserde de çağdaş resmin önemli bir temsilcisi olan ressam Halil Akdeniz'den bahsetti.

Kahraman, Yahya Kemal Rimbaud'yu Okudu Mu? adlı eserde Yahya Kemal Beyatlı'yı, hem onun yaşadığı dönemdeki Türk şiirini, hem de onun şiirin modernizmle kurduğu bağı inceledi. Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim adlı eserde ise demokrasinin geçirdiği dönüşümün yerel yönetimler üzerindeki etkisini incelendi ve demokrasilerin karşılılarına çıkan sorunları daha iyi kavranmasını amaçladı.

2000 yılında yayımlanan Türk Şiiri Modernizm Şiir adlı eserde Türkiye'nin ve Türk şiirinin modernizm serüvenini anlattı. Bu kitapta modern şiirin 1930'lardan sonraki etkisini, Nazım Hikmet'in şiir anlayışını, Birinci Yeni, İkinci Yeni ve daha sonraki dönemlerin şiirini felsefi ve toplumsal yönden çözümledi. Aynı zamanda şairleri ve şiirlerini de inceledi. 2002 yılında yayımlanan Cam Odada Oturmak adlı eserde ise bakılan ama görülmeyen şeyler üzerinden eğitim, cinsellik, görsellik, edebiyat gibi başlıklarla toplumsal çözümlemelerde bulundu. Aynı yıl yayımlanan Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye Pratiği'nde ise sosyal demokrasiyi kuramsal, tarihsel, ideolojik ve pratik yönleriyle ele alıp Türkiye sosyal demokrasisiyle örneklendirdi.

Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu adlı 2002 yılında yayımlanan eserde, popüler kültürün endüstri gibi bir hal almasından ve afyon gibi tehlikeli bir hâle gelebileceğinden bahsetti. Postmodernite İle Modernite Arasında Türkiye adlı eserde önce postmoderniteyi toplumsal, siyasal ve kültürel düzlemde ele aldı, sonra Türkiye'yi 1980 sonrası dönem içerisinde bu üç başlıkla inceledi. Yazar, Cinsellik Görsellik Pornografi adlı 2005 yılında yayımlanan eserinde ise görsel dünyanın bir parçası olan arzu, haz, gerçeklik, sanallık, moda ve reklamlar gibi kavramları çözümleyip pornografiyle ilgisini anlattı.

Kahraman 2007 yılında yayımlanan Akp ve Türk Sağı adlı eserde sağ görüş üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideolojik ve toplumal açıdan analizini yaptı. Türk Siyasetinin Yapısal Analizi - 1 adlı eserde önce siyasal modernleşmeyi oluşturan kavramlar, kuramlar ve kurumları; sonra da Tanzimat ile başlayan modernleşmeyi 1920'lere gelinceye kadar olan dönem süresince ele aldı. Bu kitabın devam olan Türk Siyasetinin Yapısal Analizi - 2 adlı kitaptaysa Cumhuriyetin kurulduğu dönem, Demokrat Parti iktidarı ve 27 Mayıs Darbesi'ni içine alan dönemin yapısal ve siyasal analizini yaptı.

Kahraman, 2013 ve 2014 yıllarında yayımlanan, Türkiye'de Modern Kültürün Oluşumu üst başlığında toplanan Türkiye'de Görsel Bilincin Oluşumu ve Türkiye'de Yazınsal Bilincin Oluşumu adlı iki kitabın ilkinde görsellik kavramının tarihsel arka planını, Tanzimat ve sonrası dönemleri, bu dönemlerdeki modernleşme ve kimlik sorularını baz alarak anlattı. İkinci kitapta ise yazınsal bilincin oluşumunu Tanzimat, Servet-i Fünun, İkinci Yeni, postmodernite gibi dönemler çerçevesinde modern birey ve toplum odağında anlattı.

Yazar, 2004'te yayımlanan Contemporary Art In Turkey adlı Türkçe ve İngilizce dillerinden oluşan kitapta Türkiye'deki ve dünyadaki sanatsal, kültürel ve toplumsal gelişmeleri, 1980'ler 1990'lar ve 2000'ler adı altında üç ana başlıkta değerlendirdi. Kahraman son eseri olan ve 2015 yılında yayımlanan Bakmak Görmek Bir De Bilmek'te çağdaş sanat üzerinde durduktan sonra, çağdaş sanatın modern sanatla olan ilgisini ve sanat dünyasının sorunlarını anlattı.

Kaynakça

Işık, İhsan (2001). "Kahraman, Hasan Bülent". Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. C. II. Ankara: Elvan Yayınları. 995.

Işık, İhsan (2007). "Kahraman, Hasan Bülent". Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. V. Ankara: Elvan Yayınları. 1903.

Kurdakul, Şükran. (1999). Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. İstanbul: İnkılap.

Necatigil, Behçet. (1993). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 179.

(2004). "Kahraman, Hasan Bülent". Türk Dünyası Edebiyaçıları Ansiklopedisi. C. V. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. 291.

https://www.khas.edu.tr/tr/haberler/kadir-has-universitesi-iletisim-fakultesi-dekani-prof-dr-hasan-bulent-kahraman-oldu [erişim tarihi: 05.09.2019]

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSGFzYW5fQsO8bGVudF9LYWhyYW1hbg [erişim tarihi: 05.09.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: SERENAY COŞKUN
Yayın Tarihi: 17.09.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Beyazlar KirliKavram Yayıncılık / İstanbul1989Eleştiri
Bir Sürekli CehennemKavram Yayıncılık / İstanbul1990Eleştiri
Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçinİmge Kitabevi / Ankara1993İnceleme
Sosyal Demokrasi Türkiye ve Partileriİmge Kitabevi / Ankara1993İnceleme
Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve ÖteleriYapı Kredi Yayınları / İstanbul1995Deneme
Sağ Türkiye ve Partileriİmge Kitabevi / Ankara1995İnceleme
Halil AkdenizEnlem 80 / Ankara1995Diğer
Yahya Kemal Rimbaud'yu Okudu Mu?Yapı Kredi Yayınları / İstanbul1997İnceleme
Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel YönetimDemokrasi Kitaplığı / İstanbul1999İnceleme
Türk Şiiri Modernizm ŞiirBüke Yayınları / İstanbul2000İnceleme
Cam Odada Oturmakİnkılap / İstanbul2002Deneme
Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye PratiğiSosyal Demokrasi Vakfı Yayınları / İstanbul2002İnceleme
Kitle Kültürü Kitlelerin AfyonuAgora Kitaplığı / İstanbul2002Deneme
Postmodernite ile Modernite Arasında TürkiyeEverest Yayınları / İstanbul2002İnceleme
Kültür Tarihi AffetmezAgora Kitaplığı / İstanbul2004Deneme
Cinsellik Görsellik PornografiAgora Kitaplığı / İstanbul2005Deneme
ABD Bu 11 Eylül’ü Çok SevdiAgora Kitaplığı / İstanbul2006Diğer
Akp ve Türk SağıAgora Kitaplığı / İstanbul2007Sohbet
Türk Siyasetinin Yapısal Analizi - 1Agora Kitaplığı / İstanbul2008İnceleme
Osman Dinç RetrospektifSiyah Beyaz Yayınları / İstanbul2008Diğer
Post-Entelektüel Dönem ve EdebiyatAgora Kitaplığı / İstanbul2009İnceleme
Türk Siyasetinin Yapısal Analizi - 2 (1920 - 1960)Agora Kitaplığı / İstanbul2010İnceleme
Türkiye'de Çağdaş SanatAkbank Sanat Yayınları / İstanbul2013Diğer
Türkiye'de Görsel Bilincin OluşumuKapı Yayınları / İstanbul2013İnceleme
Türkiye'de Yazınsal Bilincin OluşumuKapı Yayınları / İstanbul2014İnceleme
Contemporary Art In TurkeyAkbank Sanat Yayınları / İstabul2014Diğer
Bakmak Görmek Bir De BilmekKapı Yayınları / İstanbul2015İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUL CEVRİ, Nejat Birdoğand. 1934 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
2İLGAR, İlgar Çiftçioğlud. 01.01.1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hamdullah Köseoğlud. 1 Ocak 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Bayram Bilge Tokeld. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DEVAÎ, Mustafa Çıplakd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ENGİNİ, Hürü Aşand. 05.01.1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Kaan Arslanoğlud. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Abdullah Ziya Kabakd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Gülseli İnald. 17 Mayıs 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Esver Ölüçd. 07 Eylül 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11A. Nevzad Odyakmazd. 3 Ağustos 1923 - ö. 14 Haziran 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Barbaros Altuğd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASAN/GARİP HASAN, Hasan Hüseyin Cavtekind. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HASAN, Hasan Acaralpd. 1930 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle