Bezmi Nusret Kaygusuz

(d. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 / ö. 25 Nisan 1961 İzmir)
Siyasetçi, gazeteci, yazar, eğitimci.
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1885'ten sonra, Kandiye-Girit'ten İzmir'e göç eden Kadrizadeler Bektaşî Kaygusuz tekkesi müntesibi bir aileye mensuptur. İzmir İdadisi (1900-1905), İstanbul Ticaret (Ekim 1905-1907) ve Hukuk Mektebi'nde okudu (1907-1914). İzmir Darulmuallimini'nde muallimlik yaptı. Alaşehir Kaymakamlığı yaptı (23 Nisan1919-24 Haziran1920). Kuva-yı Milliye'yi destekledi. 24 Haziran 1920’de Alaşehir Yunanlılarca işgal edildi. 7 Eylül 1920’de İzmir’e döndü. Maliye Vekâleti’nde çalıştı (1923-1925). Tekrar kaymakamlığa döndürülmedi. Heyet-i Mahsusa’ca, Kuva-yı Milliye aleyhtarlığı suçlamalarıyla tahkikatlar geçirdi (1925-1929), 1929’da aklandı. Urla ve İzmir’de ticaret ve ziraatla uğraştı(1926-1933). Çeşitli memuriyetlerde bulundu (1934-1954). Emekli oldu. 25 Nisan 1961’de öldü.

Jön Türk hareketinin müdahaleci kanadının düşüncelerini benimsedi. Hizmet (Müstecabi-zade İsmet Beyin başyazarlığı altındaki dönemde-1906) ve İzmir gazetelerinin yayımına iştirak etti (1906-1907). Müdafaa-i Hukuk-ı Vatan, Selamet -i Umumiye (29 Temmuz 1326/11 Ağustos 1910) ve Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde başyazarlıklar yaptı (1910-1911). Tenkid dergisini çıkardı (6 sayı. 22 Mart 1326/4 Nisan 1910-24 Ağustos 1326/3 Eylül 1910). Tenkid dergisinde dönemin pek çok yazarının yazısı yer alır. Osmanlı Demokrat Fırkası Murahhas-ı Mesul ve Katib-i Umumiliği görevinde bulundu (21 Nisan 1327/4 Mayıs 1911'den 22 Teşrinisani 1327/5 Aralık 1911). Osmanlı Demokrat Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkasına katıldı. Bezmi Nusret siyasetten uzaklaştı. Bektaşilik Sırrı’nı öğrendi; Şeyh Bedreddin, Varidat Tercümesi ve Nur Baba Masalı'nı yazdı. Eski yazdıklarını Kurumuş Pınar adlarıyla yayımladı. Bir Roman Gibi, Abdülhamid, II. Meşrutiyet , Milli Mücadele, Cumhuriyet’in kuruluş yılları için önemli hatıralarıdır.

Kaynakça

Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi. İhsan Gümüşayak Matbaası, İzmir, 1955

Mehmet Özer, Bezmi Nusret Kaygusuz'un Hayatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1987

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ÖZER
Yayın Tarihi: 13.02.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Fırkalar ve BenYeni Osmanlı Matbaası / Bizans[İstanbul]1328Hatıra
İlk ve SonKütüphane-i Sudi, Matbaa-i Osmaniye / İstanbul1335Deneme
Nur Baba MasalıKütüphane-i Sudi İzmir Şubesi-Ahenk Matbaası / İzmir1338/1922İnceleme
Bir Roman Gibiİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1955Hatıra
Şeyh Bedreddin Simavenîİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1957Biyografi
Varidatİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1957İnceleme
Kurumuş Pınarİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1959İnceleme
Hüseyin Cahid Bey- / --Biyografi

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Seyfi Orhond. 23 Ekim 1890 - ö. 22 Ağustos 1972Doğum YılıGörüntüle
2Zekeriya Serteld. 1890 - ö. 11 Mart 1980Doğum YılıGörüntüle
3Ebülbehzatd. 1880-1890 arası - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4NOVRUZ KARATEHLELİd. 1921 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
5Hasan Ali Yüceld. 17 Aralık 1897 - ö. 26 Şubat 1961Ölüm YılıGörüntüle
6HULKÎd. 1880 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
7MEHMED EŞREF, İzmirlid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
8Tayyip Atmacad. 10 Haziran 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Belkıs İbrahimhakkıoğlud. 15 Mayıs 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Remzi Oğuz Arıkd. 15 Temmuz 1899 - ö. 3 Nisan 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ahmet Sırrı Ulusoyd. 1882 - ö. 1950Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Madde AdıGörüntüle
14Aziz Nesind. 1916 - ö. 5 Temmuz 1995Madde AdıGörüntüle
15BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle