Bezmi Nusret Kaygusuz

(d. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 / ö. 25 Nisan 1961 İzmir)
Siyasetçi, gazeteci, yazar, eğitimci.
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1885'ten sonra, Kandiye-Girit'ten İzmir'e göç eden Kadrizadeler Bektaşî Kaygusuz tekkesi müntesibi bir aileye mensuptur. İzmir İdadisi (1900-1905), İstanbul Ticaret (Ekim 1905-1907) ve Hukuk Mektebi'nde okudu (1907-1914). İzmir Darulmuallimini'nde muallimlik yaptı. Alaşehir Kaymakamlığı yaptı (23 Nisan1919-24 Haziran1920). Kuva-yı Milliye'yi destekledi. 24 Haziran 1920’de Alaşehir Yunanlılarca işgal edildi. 7 Eylül 1920’de İzmir’e döndü. Maliye Vekâleti’nde çalıştı (1923-1925). Tekrar kaymakamlığa döndürülmedi. Heyet-i Mahsusa’ca, Kuva-yı Milliye aleyhtarlığı suçlamalarıyla tahkikatlar geçirdi (1925-1929), 1929’da aklandı. Urla ve İzmir’de ticaret ve ziraatla uğraştı(1926-1933). Çeşitli memuriyetlerde bulundu (1934-1954). Emekli oldu. 25 Nisan 1961’de öldü.

Jön Türk hareketinin müdahaleci kanadının düşüncelerini benimsedi. Hizmet (Müstecabi-zade İsmet Beyin başyazarlığı altındaki dönemde-1906) ve İzmir gazetelerinin yayımına iştirak etti (1906-1907). Müdafaa-i Hukuk-ı Vatan, Selamet -i Umumiye (29 Temmuz 1326/11 Ağustos 1910) ve Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde başyazarlıklar yaptı (1910-1911). Tenkid dergisini çıkardı (6 sayı. 22 Mart 1326/4 Nisan 1910-24 Ağustos 1326/3 Eylül 1910). Tenkid dergisinde dönemin pek çok yazarının yazısı yer alır. Osmanlı Demokrat Fırkası Murahhas-ı Mesul ve Katib-i Umumiliği görevinde bulundu (21 Nisan 1327/4 Mayıs 1911'den 22 Teşrinisani 1327/5 Aralık 1911). Osmanlı Demokrat Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkasına katıldı. Bezmi Nusret siyasetten uzaklaştı. Bektaşilik Sırrı’nı öğrendi; Şeyh Bedreddin, Varidat Tercümesi ve Nur Baba Masalı'nı yazdı. Eski yazdıklarını Kurumuş Pınar adlarıyla yayımladı. Bir Roman Gibi, Abdülhamid, II. Meşrutiyet , Milli Mücadele, Cumhuriyet’in kuruluş yılları için önemli hatıralarıdır.

Kaynakça

Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi. İhsan Gümüşayak Matbaası, İzmir, 1955

Mehmet Özer, Bezmi Nusret Kaygusuz'un Hayatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1987

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ÖZER
Yayın Tarihi: 13.02.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Fırkalar ve BenYeni Osmanlı Matbaası / Bizans[İstanbul]1328Hatıra
İlk ve SonKütüphane-i Sudi, Matbaa-i Osmaniye / İstanbul1335Deneme
Nur Baba MasalıKütüphane-i Sudi İzmir Şubesi-Ahenk Matbaası / İzmir1338/1922İnceleme
Bir Roman Gibiİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1955Hatıra
Şeyh Bedreddin Simavenîİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1957Biyografi
Varidatİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1957İnceleme
Kurumuş Pınarİhsan Gümüşayak Matbaası / İzmir1959İnceleme
Hüseyin Cahid Bey- / --Biyografi

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ELİ GENCELİd. 1890 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
2İKRAM, Mehmet Ali İkramd. 1890 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
3REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
4Ahmet Cevat Emred. 1 Eylül 1876 - ö. 10 Aralık 1961Ölüm YılıGörüntüle
5Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
6SADIK SULTANOVd. 1896 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
7Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945MeslekGörüntüle
9Samed Vurgund. 21 Mart 1906 - ö. 27 Mayıs 1956MeslekGörüntüle
10Hüsnü Açıksözd. 1896 - ö. 27 Ağustos 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nusret Ertürkd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İsmail Kaygusuzd. 5 Nisan 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Nusret Kemal Otyamd. 11 Eylül 1922 - ö. 2 Şubat 2015Madde AdıGörüntüle