küçük İskender

küçük İskender
(d. 28 Mayıs 1964 / ö. 3 Temmuz 2019)
Şair, Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Derman İskender Över olan sanatçı, Fatma Nilsu Hanım ile ressam ve grafik sanatçısı Derman Över'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini burada tamamladıktan sonra Kabataş Lisesini bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki öğrenimini son sınıfta bıraktı. Üç yıl süreyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne devam ettiyse de burayı da tamamlamadı. Resepsiyon memurluğu, tezgâhtarlık, kartpostal satıcılığı, reklam ajansında kostümcülük, seslendirme, düzeltmenlik, resepsiyon memurluğu, barmenlik, meyhane işletmeciliği, televizyon için skeç yazarlığı, dergilerde köşe yazarlığı, şarkı sözü yazarlığı, oyunculuk ve radyo programcılığı gibi çeşitli işlerle uğraştı. küçük İskender, "Gece, Melek ve Bizim Çocuklar" ile Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "Ağır Roman" ve "O Şimdi Asker" adlı filmlerde rol aldı. Edebiyat ve özellikle şiir aralıksız sürdürdüğü uğraş alanları oldu. Tıp eğitimini bırakacak kadar şiire meftun olan küçük İskender, geçimini yazarak temin etti.

küçük İskender'in babası Derman Över, edebiyat ve tiyatroyla yakından ilgiliydi. Onun edebiyata yönelmesinde babası çok etkili oldu. küçük İskender, Sennur Sezer'in sunduğu "Maksat Muhabbet" programında, evlerinde büyük bir kütüphanenin bulunduğunu dile getirmiştir: "Kütüphanemiz çok genişti. Ben hakikaten edebiyatçı dışında hiçbir evde o kadar kitap görmedim. Orada büyüdüm. Evimiz de küçük olduğu için benim ayrı bir odam yoktu. Açılan yatağım vardı, aslında babamın düşündüğü, hayatı kurcaladığı odada ben uyurdum. Benim sağlı sollu odamın her tarafı kütüphaneyle çevriliydi. Ben kitapların içinde büyüdüm. Bir gün, belki kırılma noktamız o; kitapların artık bir nesne olmadığını ve onların benle arkadaşlık kurması gerektiğini hissettim belki..." Şair, ilkokul 4-5. sınıftayken babasına kitap okumak istediğini söyler ve babası ona Sabahattin Ali, Sevgi Soysal ve Nâzım Hikmet gibi sanatçıların kitaplarını okutur. Sosyal yanını kaybetmeyen sanatçı mahalle arkadaşlarıyla fanzinler hazırlar, çizgi romanlar çizer. Ortaokul 1. ya da 2. sınıftayken "Bu Vatan Bizim" adında bir dosya hazırlar ve Ülkü Tamer'e götürür. Ülkü Tamer çok sinirlenir ve "Bunları yazma, anneni babanı, sokağını yani bildiğin şeyleri anlat." diyerek cevap verir. küçük İskender buna çok üzülür ve şiir için ilk defa on yaşlarındayken Babıali'de gözyaşı döker.

İlk şiiri 1985 yılında "İskender Över" imzasıyla Milliyet Sanat dergisinin "Genç Şairler" köşesinde yer alan küçük İskender; daha çok Adam Sanat, Varlık, Gösteri, Şiir Atı, Sombahar, Avni, Deli ve Öküz gibi dergilerde yayımlanan şiirleriyle tanındı. Gösteri ve Varlık dergilerinde "Şiirli Değnek" başlığı altında değerlendirme ve değiniler kaleme aldı. Gözlerim Sığmıyor Yüzüme (1988) adlı ilk şiir kitabından itibaren; 34 şiir kitabı, 16 deneme-şiirsel metin, 12 anlatı-özgür metin, 3 şiirsel günlük ve 3 antoloji-toplu şiir kitabı olmak üzere 57 yıllık ömrüne, yaşını da aşacak şekilde yaklaşık 70 kitap sığdırdı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Carolina'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven (1999) adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim (2005) adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014'te yedincisi verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü ve Mayıs Giremez (2016) adlı şiir kitabıyla 2017 Necatigil Şiir Ödülü gibi ödüllere layık görüldü. Kanserle yaklaşık bir yıl verdiği mücadelede yenik düştü ve 3 Temmuz 2019 tarihinde 55 yaşındayken Bodrum'da hayata veda etti.

1980 kuşağında aykırı tutumu ve marjinal eğilimiyle öne çıkan küçük İskender, gerek bu kuşak içerisinde gerekse modern Türk şiirinde özgün bir yere sahiptir. Şiir en başta olmak üzere; deneme, anlatı, roman ve günlük türünde de eserler vermiştir. Sanatçı her zaman şiirle ilgilenmiş ve şiirsel dilini nesir türündeki eserlerine de yansıtmıştır. küçük İskender şiirinin en belirgin özelliği aykırı ve delişmen söylemdir. İlk şiir kitabından son şiir kitabına geliştirdiği bu söylemi inişli çıkışlı da olsa sürdürmüştür. Cesur tavrı ve yüksek gerilimli şiir evreni onun gerek kuşak içindeki şairlerle gerek başka şairlerle ortak paydada buluşmasına pek müsaade etmez. küçük İskender, maddeye ve vücuda bakan toplumsalla bireyseli harmanlayan ama bireyseli bir adım önde tutan şiirin klasik ritim ögelerinden çok çarpıcı söyleyişe önem veren bir şair görünümündedir. İmge yoğunluklu biçem, onun şiirinin özel bir dünyaya ait olduğunu göstermektedir (Asiltürk 2017: 404). küçük İskender'e göre şiir bilinçaltına dayanan bir akıştır ve bu akışa müdahale gereksizdir. Hasan Bülent Kahraman onun 80 kuşağı içinde toplumcu-gerçekçi anlayışı sürdürdüğünü söylese de küçük İskender kendini "toplumcu hayalci" olarak görmektedir.

Onun şiirindeki ayrıksı tutum, sık sık 1950'lerin sonunda Amerika'da gelişim gösteren "Beat Generation" hareketiyle ilişkilendirilse de şair bunu şiddetle reddetmektedir. Nitekim bir söyleşisinde "Ben 1981 yılı mezunuyum liseden. Okuduğum okul Kabataş Erkek Lisesi. O dönemde İngilizce eğitimi oldukça ortalama, vasattı. Beat kuşağı ya da marjinal birtakım şairleri ve yazarları düşünürsek, yurtdışındakileri, benim onları orjinal dilinden okuma şansım zaten sıfır. Bu şairlerin ve yazarların kitapları yaklaşık 90'lardan sonra 2000'lerde çevrildi, yayımlandı. Ben bu adamları okumadan oraya yöneldim. Beatnik kuşak olma ihtimalim yok, çünkü ben neredeyse 2000 yılında Beat kuşağından haberdar oldum ki o zaman birçok tekniği kullanmaya başlamıştım yani farkında olmadan" (Özmen 2014) diyerek kendisine atfedilen "marjinal şair" nitelendirmesine karşı çıkar. Bir başka söyleşisinde ise şiire başladığı zamanlardaki "marjinal" tanımlamasının giderek değiştiğini söylemektedir: "Marjinal yakıştırmasını gençlik dönemlerinde safça sahiplendiğimi söyleyebilirim; ama burada bir hatadan çok, adres tanımlamasına uyum sağlama söz konusuydu: Var olanın daha ileri noktaya götürülmesi ve orada dönüştürülmesi nedeniyle sarf ediliyordu o söz ve doğruluk payı taşıyordu. Birçok insanın özleyip de gidemediği yer gibi. Oysa şimdi marjinallik, aykırılık, ret kavramlarıyla birlikte anılıyor ve bir aforoz mekanizmasının dillendirilmesinde sizlerin de bildiği gibi topluma ters düşen anlamına sürükleniyor. Marjinallik eskiden başlı başına sosyolojik bir grup tanımıyken şimdi siyasi jargonda genel kurallara aykırı, suçlu kapsamında bir sınıflandırma için kullanılıyor ne yazık ki. Bu oyunu bozmak için ben de marjinal olmadığımı söyleyerek farklı bir strateji geliştiriyorum." (Aker 2015). Dolayısıyla küçük İskender şiirinin her ne kadar aykırı söylemi ve ayrıksı bir yönü olsa da bunun "Beat Generation" hareketi ile olan ilişkisinin bilinçsizce olduğu görülmektedir.

Dergilerde yazdığı şiirlerle adını duyuran şair, daha ilk şiir kitabı Gözlerim Sığmıyor Yüzüme (1988) ile sesini bulmuştur. Bu kitapta isyankâr ve sorgulayıcı bir eda ile ilk gençlik yıllarındaki hazzı dile getirir. Asiltürk'e göre Orhan Veli, Sait Faik, Walt Whitman, Aragon, Nâzım Hikmet, Asaf Hâlet Çelebi, Karacaoğlan, Nietzsche gibi isimler üzerinden yapılan gönderme ve anıştırmalar şairin ilkgençlik yıllarında sahip olduğu kültür haritası hakkında ipucu vermesi bakımından dikkate değerdir (Asiltürk 2017: 411). Bu tür göndermeler onun hemen hemen her şiir kitabında görülür. İkinci şiir kitabı Erotika (1991)'da aykırılığın dozunu artırır ve tematik çeşitliliğe yönelir. Bu kitapta şairin kullandığı dilin kendisine yetmediği hissesilmektedir. Periler Ölürken Özür Diler (1994) arabesk temasıyla ve şairin sokağı şiire taşıma gayretiyle ilk şiir kitapları arasında ayrı bir yere sahiptir. İlk şiir kitaplarında ayrıca Can Yücel, Nâzım Hikmet, Edip Cansever, Attilâ İlhan ve Cemal Süreya gibi şairlerin etkileri de görülmektedir. Ciddiye Alındığım Kara Parçaları (1997) küçük İskender'in şiir kitapları arasında biçimselliğiyle öne çıkmaktadır. Dingin bir söyleyişin sezildiği kitaptaki şiirler de 3+3+1 şeklinde özgün bir biçimle yazılmıştır. Metin Celâl, kitap hakkındaki yazısında küçük İskender'in şiire yeni bir soluk getirme isteğine dikkat çekmiş ve "Şairin dile hâkimiyeti övgüye değer: Bu dil hâkimiyeti, kullanım özeni, onun imge yapısını etkiliyor, ama şiirinin tamamen değişmesine de neden olmuyor. (...) Değişim uğruna şair kişiliğinden, şiir dünyasından ödün vermemiş" (Celâl 1996) değerlendirmesini yapmıştır.

Papağana Silah Çekme (1998)'de gerçeküstücü bir anlatım sezilir ve şairin biçimsel olarak serbestliğe geri döndüğü görülür. Dicle ile Fırat (2004) küçük İskender'in kitapları arasında ayrı bir yere sahiptir. Bu kitapta halk şiirine yakın destansı bir söyleyiş hâkimdir ki küçük İskender şiirinin gelişim çizgisindeki değişim ya da sapmaları göstermektedir. küçük İskender, kendi söyleyişini kaybetmez, ancak halk şiirine yakın destansı özellikler gösteren, formal olarak ise Doğu-Batı arasında salınan kitaptaki şiirler ondan beklenmeyen bir tavrı işaret eder. Söz konusu kitap şairin deyimiyle "bu toprakların edebiyatından" izler taşır.

küçük İskender aykırı söyleminin dozunu 90’larda iyice artırarak İpucu Bırakma Sanatı (2000), Eski Kral Deposu (2002) ve İskender'i Ben Öldürmedim (2005)'de zirve noktasına ulaştırır. Şiirlerinde suç, iktidar, ölüm, sapkınlık, intihar, cinsellik, direniş, taarruz gibi temaları işleyen şair; kendi yaşanmışlıklarını da şiirinin malzemesi yapmıştır. Argo, küfür, eşcinsel jargonları da şiirlerinde sıkça kullanmıştır. Bu tür tema ve izlekleri ele alması onun şiirinde gerilimli ve kaotik bir atmosfer oluşturmuştur. Mustafa Durak, küçük İskender’le ilgili yazısında “küçük İskender şiirini her an patlamaya hazır bir silah gibi kuruyor.” cümlesiyle onun şiirindeki gerilimli havaya dikkat çekmiştir. Nitekim küçük İskender de şairin işbirlikçi değil de işbitirici olduğunu ifade eder: "Şair işbirlikçi değil, işbitiricidir. Tabancasındaki tek kurşunla karşısındaki ordunun tamamını vurduğunu hayal eder, hatta buna inanır. Bunu serikatil psikolojisiyle de değil, sabotaj komplolarıyla da değil, tamamen canlı bomba mentalitesiyle hayata uyarlar. (...) Şair, kendi eğitiminden naiflik maddesini çıkartmak zorundadır." (küçük İskender 2013: 82). Sarı Şey (2010)'de metropol hayatının getirdiği bohem hayat tarzına bağlı yaşanmışlıklar, sokak dili, argo ve küfür sık sık dile getirilir.

Şairin, yayımladığı son şiir kitabı Mayıs Giremez (2016) Behçet Necatigil ödülüne layık görülmüştür. Doğan Hızlan, Refik Durbaş ve Turgay Fişekçi gibi isimlerin yer aldığı seçici kurul ödüle ilişkin “Küçük İskender, ilk kitabı Gözlerim Sığmıyor Yüzüme’den başlayarak günümüz şiirine yeni bir söyleyiş, yeni bir soluk kazandırdı. Çağdaş Türk şiirinin birikimlerini dilde ve anlatımda yeni yaklaşımlarla zenginleştirdi. Günümüz toplumunun farklı kesimlerinin yaşam kültürlerini şiir diline taşıdı. Mayıs Giremez, küçük İskender’in otuz yıllık şiir birikiminin parlak bir örneği olmasının yanında, günümüz şiirini yücelten özellikleriyle de ödüle değer bulundu.” değerlendirmesini yapmıştır.

Şiirin teorik meseleleri üzerinde çok fazla durmayan şairin çok fazla poetik yazı kaleme aldığı söylenemez. Rimbaud’ya Akıl Notları (2004), Cin Kontrol Noktası (2014) ve Türkçe Sözlü Hafif Mavi (2017) adlı denemelerinde yer yer şiire ve şaire ilişkin düşüncelerini dile getirmiştir. F lu'es (1998) ve Zatülcenp (2000) adlı iki romanı bulunan küçük İskender, metropol hayatının karmaşık ve bohem yaşayış tarzını ele almıştır. Modernitenin bireyi içine düşürdüğü açmazları ve insanın savruk yaşayışını şiirlerinde olduğu gibi anlatılarında da sorgulamıştır. "Sinema, edebiyat ve müzik: Bunların kan bağı var; ayırt edilemezler." diyen şairin gerek şiirlerinde gerek anlatılarında sinema ve müziğin yansımaları belirgindir. Bu noktada şairin bir yeraltı edebiyatı yapma isteği sezilmektedir. Anlatı ve denemelerinde de şiirsel dilini kullanmayı sürdürmüştür. Cansever, “Aristokrasinin savunuculuğunu yaptığı format’ın sürekli olarak dışında kalmış olmayı tercih etmiş olan küçük İskender yazını da yaptığı şiir-öykü-roman kritikleri ile eser-yazar ilişkisini paramparça ediyor.” şeklinde bir değerlendirme yaparak onun yayımladığı metinlerde sınır ve kural tanımadığının altını çizmiştir. Dolayısıyla küçük İskender’in yayımladığı deneme ve anlatı arasında salınan metinlerin kesin sınırını çizmek zor olduğundan bu türdeki kitaplar şiirsel metin ya da şairin kendi deyimiyle "özgür metin" olarak nitelendirilmektedir.

Kaynakça

Aker, Dolunay (2015). "küçük İskender ile söyleşi ". Amanos Edebiyat. S. 5.

Asiltürk, Bâki (2017). Türk Şiirinde 1980 Kuşağı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Cansever, (Deniz (2002). “Bir Delinin Ot Defteri”, Varlık, 10 Eylül 2012.

Celâl, Metin (1996). "Şiir Okuma Notları: Ciddiye Alındığım Kara Parçaları". Varlık Kitap Eki. S. 1071.

Çevik, Çağlayan (2014). "küçük İskender, kocaman şiir". Radikal Kitap. 13 Haziran 2014. s. 12.

Durak, Mustafa (2010). “Şiir Adına küçük İskender’in İki Şiiri”. İz’im, S. 3 (Temmuz Ağustos 2010).

Gümüş, Semih (tarihsiz). "küçük İskender: 'Güvencemiz aklımız. Neyse ki o kontrolümüz altında.'". Oggito. https://oggito.com/icerikler/kucuk-iskender-guvencemiz-aklimiz-neyse-ki-o-kontrolumuz-altinda/28320 [Erişim Tarihi: 15. 10. 2019]

Hamamcı, Engin (2014). "Küçük İskender ile Söyleşi". Keşke Dergisi. S. 7 (Eylül-Ekim). https://www.keskedergisi.com/kucuk-iskender-ile-soylesi/ [Erişim Tarihi: 15. 10. 2019]

Kahraman, Hasan Bülent (1993). "Küçük İskender'in Şiiri Dolaylarında Son Dönem Türk Şiirine Yeniden Bakış". Hürriyet Gösteri. S. 152. s 48-53.

Karaşlı, Karin (2014). "Yüksek Doz Küçük İskender". Agos. S. 67 (Haziran 2014).

Koyuncu, İsa (2019). "Dünyanın Sabıka Kaydını Tutan İskender". Hece. S. 273.

Özer, Nilay (2006). "Küçük İskender'in Şiirlerinde Aşk Anlatısı: Suç, İktidar ve Ölüm". Varlık. S. 1188. s. 36-41.

Özmen, Gonca (Sunucu) (2016). "Zaman Işık Kelimeler - Küçük İskender - 17 Nisan 2016". [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=T_Bs7yiJXhQ&t=654s [Erişim Tarihi: 15. 10. 2019]

Özsoy, Handan (2013). "Huzur İçin Temas Etmemek Şart". Vatan Kitap. Haziran 2013. s. 16-18.

Sezer, Sennur (Yapımcı) (2014). "Maksat Muhabbet - 1 Kasım 2014 - Küçük İskender". [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=HK3nNaW72-0&t=427s [Erişim Tarihi: 15. 10. 2019]

Yalçın, Murat (Ed.) (2010). "Küçük İskender". Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. Cilt 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. s. 668-669.

https://ilerihaber.org/icerik/universitenin-tiyatro-festivalinde-ogrenciler-iceri-alinmadi-tum-biletler-protokole-dagitildi-105071.html [Erişim Tarihi: 22. 10. 2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: İSA KOYUNCU
Yayın Tarihi: 22.10.2019
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Gözlerim Sığmıyor YüzümeAdam Yayınları / İstanbul1988Şiir
ErotikaAdam Yayınları / İstanbul1991Şiir
Dedem Beni Korkuttu HikâyeleriArmoni Yayıncılık / İstanbul1992Diğer
İkizler Burcu HikâyeleriParantez Yayınları / İstanbul1993Diğer
Yirmi5AprilYapı Kredi Yayınları / İstanbul1994Şiir
Periler ölürken Özür DilerGendaş Yayınları / İstanbul1994Şiir
666Parantez Yayınları / İstanbul1994Diğer
Şiirli DeğnekYapı Kredi Yayınları / İstanbul1995Deneme
Belden Aşağı Aşk HikâyeleriParantez Yayınları / İstanbul1996Diğer
The Kırmızı Başlıklı İstasyon ŞefiParantez Yayınları / İstanbul1996Diğer
Güzel Annemin Hayal GücüHera Şiir Kitaplığı / İstanbul1996Şiir
SuzidilaraAdam Yayınları / İstanbul1996Şiir
CangüncemYapı Kredi Yayınları / İstanbul1996Günlük
Pop H'artParantez Yayınları / İstanbul1997Diğer
Ciddiye Alındığım Kara ParçalarıYapı Kredi Yayınları / İstanbul1997Şiir
Papağana Silah Çekme!Yapı Kredi Yayınları / İstanbul1998Şiir
F lu'esParantez Yayınları / İsytanbul1998Roman
Göz Yaşlarım Nal SesleriAdam Yayınları / İstanbul1999Şiir
Bir Çift Siyah Deri EldivenAdam Yayınları / İstanbul1999Şiir
Cehenneme Gitme YöntemleriParantez Yayınları / İstanbul1999Deneme
İpucu Bırakma SanatıOm Yayıncılık / İstanbul2000Şiir
'Alp AğrısıÇalıntı Yayınları / İstanbul2000Diğer
Balık Burcu HikâyeleriParantez Yayınları / İstanbul2000Diğer
BahnameOm Yayıncılık / İstanbul2000Şiir
Zatülcenpİnkılap Yayınları / İstanbul2000Roman
Made In Hellİnkılap Yayınları / İstanbul2001Deneme
Kanlı Lağım Fareleri'ndenStüdyo İmge/Era / İstanbul2001Deneme
KlarnetOm Yayıncılık / İstanbul2001Şiir
Kahramanlar Ölü DoğarOm Yayıncılık / 20012001Şiir
Çürük Et DeposuAdam Yayınları / İstanbul2001Şiir
Bir Nedeni Yok Yalnızca ÖptümOm Yayıncılık / İstanbul2002Şiir
Eski Kral DeposuAdam Yayınları / İstanbul2002Şiir
InsectisidStüdyo İmge / İstanbul2002Diğer
Eflatun SuflelerGendaş Kültür / İstanbul2003Deneme
Siyah Beyaz Denizatları (Toplu Şiirleri 1)Gendaş Kültür / İstanbul2003Şiir
Dicle ile FıratGendaş Kültür / İstanbul2004Şiir
Bir Daha Bana Benzeme AngelVarlık Yayınları / İstanbul2004Şiir
Çok Ayıp Bir Şey MutlulukYom / Şanlıurfa2004Şiir
Necromicon Ölüm KitabıTuruncu Medya / İstanbul2004Diğer
Aşk Şiirleri KolonisiEverest Yayınları / İstanbul2004Antoloji
Rimbaud'ya Akıl NotlarıAlkım / İstanbul2004Deneme
İskender'i Ben ÖldürmedimSel Yayıncılık / İstanbul2005Şiir
Burç HikâyeleriSel Yayıncılık / İstanbhul2005Deneme
Rahibinden Satılık KiliseSel Yayıncılık / İstanbul2006Deneme
İt CazıSel Yayıncılık / İstanbul2006Deneme
Karanlıkta Herkes Biraz ZencidirSel Yayıncılık / İstanbul2006Şiir
Teklifsiz SerseriSel Yayıncılık / İstanbul2006Şiir
Lezzetli Tümörler LokantasıSel Yayıncılık / İstanbul2007Şiir
Lucifer'in BisikletiSel Yayıncılık / İstanbul2007Deneme
Hasta Hayat DepolarıSel Yayınılık / İstanbul2007Şiir
Medusa'nın MakasıSel Yayıncılık / İstanbul2008Deneme
Ağır Abiler OrkestrasıSel Yayıncılık / İstanbul2008Şiir
The God Jr.Sel Yayıncılık / İstanbul2008Şiir
Ölü Evinde Seks PartisiSel Yayıncılık / İstanbul2008Şiir
Underground OtoparkSel Yayıncılık / İstanbul2009Şiir
Galileo'nun PergeliSel Yayıncılık / İstanbul2009Deneme
Sarı ŞeySel Yayıncılık / İstanbul2010Şiir
Bu Defa Çok FenaSel Yayıncılık / İstanbul2011Şiir
Bir Delinin Ot DefteriSel Yayıncılık / İstanbul2012Diğer
AliSel Yayıncılık / İstanbul2013Şiir
Elli BelirsizSel Yayıncılık / İstanbul2014Şiir
Cin Kontrol NoktasıSel Yayıncılık / İstanbul2014Deneme
Bir Yaratığın Akıl Almaz Ahlaksız Maceraları / Volume 1Sel Yayıncılık / İstanbul2015Deneme
Mayıs GiremezSel Yayıncılık / İstanbul2016Şiir
Her Şey Ayrı YazılırCan Yayınları / İstanbul2016Deneme
Waliz BirCan Yayınları / İstanbul2016Günlük
Ölen Sevgilimin Şiir DefteriCan YaYınları / İstanbul2017Şiir
Türkçe Sözlü Hafif MaviCan Yayınları / İstanbul2017Deneme
Kırık Kadeh Sineması İftiharla SunarCan Yayınları / İstanbul2017Diğer
İkinci WalizCan Yayınları / İstanbul2018Günlük

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cuma Boynukarad. 25 Haziran 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Bedi Gümüşlüd. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Alptekind. 12 Ekim 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tuncer Cücenoğlud. 10 Nisan 1944 - ö. 18 Temmuz 2019Ölüm YılıGörüntüle
8YILMAZ ŞENLİKOĞLUd. 1939 - ö. 2019Ölüm YılıGörüntüle
9Şinasi Özdenoğlud. 30 Ağustos 1922 - ö. 12 Ocak 2019Ölüm YılıGörüntüle
10Sadık Özend. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Fırat Kızıltuğd. 1 Nisan 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mustafa Yüreklid. 27 Kasım 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tacim Çiçekd. 05 Eylül 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Semih Sait Umard. 1923 - ö. 13 Aralık 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Panayot Abacıd. 23 Aralık 1922 - ö. 27 Temmuz 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YÛSUF, Küçük Lütfî Beyzâde Yûsuf Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İskender Cenap Eged. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Küçükd. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle