Kürkçü-zâde Osman Remzi

Remzî, Rehâvî (Ruhâvî ?)
(d. 1875 (?) / ö. 1924 (?))
Şair
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Günümüzde “Kürkçüoğulları” olarak tanınan bir aileye mensup olarak 1875 yılında (Alpay 1986: 181; Abamor 2015: 5) ya da 1879’da (Saraç 2013: 13) Urfa’da dünyaya gelmiştir. Aile büyüklerinden Halil Koca kürk ticareti ile uğraşmaya başlayınca aile Kürkçü lakabı ile tanınmış, evlatları Kürkçü-zâde olarak anılmış ve Cumhuriyet döneminde soyadı kanunuyla “Kürkçüoğlu” soyadını almışlardır (Kurtoğlu 2014: 19). Şair, dönemine göre orta derecede bir öğrenim görmüş, sahip olduğu arazilerinin geliri ve çiftçilikle geçimini sağlamış, kısa bir dönem Urfa’da belediye başkanlığı görevini de yürütmüştür (Saraç 2013: 13-18; Şanlıurfa Belediyesi İnternet Sayfası: e.t. 15.09.2018). “Remzî” yanında “Rehâvî” mahlasını da kullandığı (Abamor 2015: 5) ifade edilse de Rehâvî olarak nakledilen bu mahlasın Ruhâvî olma ihtimali daha kuvvetlidir. Sarışın, zayıf bünyeli, nazik, mütevazı, hayırsever bir kişi (Alpay 1986: 181) olduğu kaydedilen şair, 1924 ya da 1925’te Urfa’da verem hastalığı sebebiyle vefat etmiştir (Karakaş 2012: 126; Saraç 2013: 18; ).

Tezkirelerde ve edebiyat tarihlerinde adına rastlanılmayan Kürkçü-zâde Osman Remzi, Türk edebiyatının yenileşme döneminde Urfa’da klâsik Türk şiiri geleneğini devam ettiren şairlerdendir. Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nı takip etmiş ve onun şiirlerini tahmîs ederek mektupla dergiye göndermiştir (Tanç 2017: 237).

Şairin Mevlid-i Nebevî, Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ adlı mesnevîleri ile vefatlar ve çeşitli yapılar için tarih düşürdüğü kitabeleri (Alpay 1986: 181-182; Karakaş 2012: 126; Saraç 2013: 24-25), Kerbelâ hadisesi hakkında cönk şeklinde günümüze ulaşmış bir mersiyesi, halk şairlerinin şiirlerine yazmış olduğu tahmîslerden oluşan bir şiir defteri bulunmaktadır. Yusuf u Züleyha mesnevisi ile daha pek çok eseri ise vefatından sonra hurda kâğıt olarak satılmıştır (Abamor 2015: 6-7).

Kaynakça

Abamor, Semra Nur (2015). 20. Yüzyıldan Bir Dîvan Edebiyatı Esintisi Mevlid-i Nebevî Kürkçüzâde Osman Remzi. İstanbul: Erkam Yayın San. ve Ticaret.

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. ed. Adil Saraç. İstanbul: Dal Yayıncılık.

Erdoğan Çeltik, Seher (2007). Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi

Karakaş, Mahmut (2012). Şanlıurfa Mezar Taşları. Konya: Şurkav Yayınları.

Kurtoğlu, Mehmet (2014). “Çağdaş Bir Nâbî Meçhul Bir Urfalı Şair Kemâl Edîb Kürkçüoğlu”. Tasavvuf Tarihi Ders Notları. Kemâl Edîb Kürkçüoğlu. haz. Yusuf Turan Günaydın. İstanbul: Büyüyenay Yayınları. s. 15-81.

Saraç, Mehmet Adil. (2013). Kürkçüzâde Osman Remzi Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ. Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği Yayınları.

Tanç, Nilüfer (2017). “Klâsik Türk Şiirinin Son Temsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazîreleri”. Söylem Filoloji Dergisi. S. 2(2). s. 232-249.

________ (2018). "Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C. 17. S. 66. s. 482-492

Şanlıurfa Belediyesi İnternet Sayfası (e.t. 15.09.2018). http://www.sanliurfa.bel.tr/personellist/20/eski-baskanlarimiz

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLÜFER TANÇ
Yayın Tarihi: 24.10.2018
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kürkçüzâde Osman Remzi Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ (haz. Mehmet Adil Saraç)Şanlıurfa Valiliği yayınları / Şanlıurfa2013Mesnevi
20. Yüzyıldan Bir Dîvân Edebiyatı Esintisi Mevlid-i Nebevî Kürkçüzâde Osman Remzi (haz. Semra Nur Abamor)Erkam Yayın San. / İstanbul2015Mesnevi

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abuzer Akbıyıkd. 11 Aralık 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CAN ALİ, Ali Narind. 01.02.1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Müslüm Cengizhan Akalınd. 1 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KUSURÎ, Hasan Fehmid. 1875 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
5OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6Şükrü Osman Şenozand. 1875 - ö. 3 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
7(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Emîrîd. 1857 - ö. 23 Ocak 1924Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA FEVZİ BİN NUMANd. 1871 - ö. 02.08.1924Ölüm YılıGörüntüle
10Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmed Mehmedovd. 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Cihan Oğuzd. 18 Nisan 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Refi Cevat Ulunayd. 1890 - ö. 4 Kasım 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hasan Basri Lostard. 1890 - ö. 25 Ekim 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
17KEMÂLÎ, Osman Kemâlî Ozand. 1862 - ö. 08.01.1954Madde AdıGörüntüle
18YÜKSELÎ/PERVANE, Osman Yükseld. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle