Kürkçü-zâde Osman Remzi

Remzî, Rehâvî (Ruhâvî ?)
(d. 1875 (?) / ö. 1924 (?))
Şair
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Günümüzde “Kürkçüoğulları” olarak tanınan bir aileye mensup olarak 1875 yılında (Alpay 1986: 181; Abamor 2015: 5) ya da 1879’da (Saraç 2013: 13) Urfa’da dünyaya gelmiştir. Aile büyüklerinden Halil Koca kürk ticareti ile uğraşmaya başlayınca aile Kürkçü lakabı ile tanınmış, evlatları Kürkçü-zâde olarak anılmış ve Cumhuriyet döneminde soyadı kanunuyla “Kürkçüoğlu” soyadını almışlardır (Kurtoğlu 2014: 19). Şair, dönemine göre orta derecede bir öğrenim görmüş, sahip olduğu arazilerinin geliri ve çiftçilikle geçimini sağlamış, kısa bir dönem Urfa’da belediye başkanlığı görevini de yürütmüştür (Saraç 2013: 13-18; Şanlıurfa Belediyesi İnternet Sayfası: e.t. 15.09.2018). “Remzî” yanında “Rehâvî” mahlasını da kullandığı (Abamor 2015: 5) ifade edilse de Rehâvî olarak nakledilen bu mahlasın Ruhâvî olma ihtimali daha kuvvetlidir. Sarışın, zayıf bünyeli, nazik, mütevazı, hayırsever bir kişi (Alpay 1986: 181) olduğu kaydedilen şair, 1924 ya da 1925’te Urfa’da verem hastalığı sebebiyle vefat etmiştir (Karakaş 2012: 126; Saraç 2013: 18; ).

Tezkirelerde ve edebiyat tarihlerinde adına rastlanılmayan Kürkçü-zâde Osman Remzi, Türk edebiyatının yenileşme döneminde Urfa’da klâsik Türk şiiri geleneğini devam ettiren şairlerdendir. Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nı takip etmiş ve onun şiirlerini tahmîs ederek mektupla dergiye göndermiştir (Tanç 2017: 237).

Şairin Mevlid-i Nebevî, Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ adlı mesnevîleri ile vefatlar ve çeşitli yapılar için tarih düşürdüğü kitabeleri (Alpay 1986: 181-182; Karakaş 2012: 126; Saraç 2013: 24-25), Kerbelâ hadisesi hakkında cönk şeklinde günümüze ulaşmış bir mersiyesi, halk şairlerinin şiirlerine yazmış olduğu tahmîslerden oluşan bir şiir defteri bulunmaktadır. Yusuf u Züleyha mesnevisi ile daha pek çok eseri ise vefatından sonra hurda kâğıt olarak satılmıştır (Abamor 2015: 6-7).

Kaynakça

Abamor, Semra Nur (2015). 20. Yüzyıldan Bir Dîvan Edebiyatı Esintisi Mevlid-i Nebevî Kürkçüzâde Osman Remzi. İstanbul: Erkam Yayın San. ve Ticaret.

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. ed. Adil Saraç. İstanbul: Dal Yayıncılık.

Erdoğan Çeltik, Seher (2007). Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi

Karakaş, Mahmut (2012). Şanlıurfa Mezar Taşları. Konya: Şurkav Yayınları.

Kurtoğlu, Mehmet (2014). “Çağdaş Bir Nâbî Meçhul Bir Urfalı Şair Kemâl Edîb Kürkçüoğlu”. Tasavvuf Tarihi Ders Notları. Kemâl Edîb Kürkçüoğlu. haz. Yusuf Turan Günaydın. İstanbul: Büyüyenay Yayınları. s. 15-81.

Saraç, Mehmet Adil. (2013). Kürkçüzâde Osman Remzi Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ. Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği Yayınları.

Tanç, Nilüfer (2017). “Klâsik Türk Şiirinin Son Temsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazîreleri”. Söylem Filoloji Dergisi. S. 2(2). s. 232-249.

________ (2018). "Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C. 17. S. 66. s. 482-492

Şanlıurfa Belediyesi İnternet Sayfası (e.t. 15.09.2018). http://www.sanliurfa.bel.tr/personellist/20/eski-baskanlarimiz

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLÜFER TANÇ
Yayın Tarihi: 24.10.2018
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kürkçüzâde Osman Remzi Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ (haz. Mehmet Adil Saraç)Şanlıurfa Valiliği yayınları / Şanlıurfa2013Mesnevi
20. Yüzyıldan Bir Dîvân Edebiyatı Esintisi Mevlid-i Nebevî Kürkçüzâde Osman Remzi (haz. Semra Nur Abamor)Erkam Yayın San. / İstanbul2015Mesnevi

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENGİNİ, Hürü Aşand. 05.01.1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜRREMÎ, Emine Uğurd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Şevket (Mehmed)d. 1861 - ö. 1337/1918-19Doğum YeriGörüntüle
4ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Doğum YılıGörüntüle
5Şükrü Osman Şenozand. 1875 - ö. 3 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
6Celal Esat Arsevend. 1875 - ö. 13 Kasım 1971Doğum YılıGörüntüle
7(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Ölüm YılıGörüntüle
8MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Ölüm YılıGörüntüle
9EFGAN/ÇOBAN EFGAN, Efgan Elekber Namazovd. 1866 - ö. 1924Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Tektemurd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Cumali Ünaldıd. 29 Ekim 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kıvanç Nalçad. 04 Nisan 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Cevat Neciboğlud. 1893 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Selahattin Yiğitoğlud. 1887 - ö. 31 Aralık 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUL FAKİR/MOLLA HÜSEYİN, Osmand. 1880 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Süleyman Portakald. 11 Nisan 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DÎDÂR, Ma'den-emîni-zâde Osman Beyd. ? - ö. 1840-41Madde AdıGörüntüle