Ömer Lütfi Fikri

(d. 1872 / ö. 7 Ekim 1934)
Kaymakam, avukat, tahrirat kâtibi
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan Ömer Lütfi Fikri, 1890 yılında Mekteb-i Mülkiye’den mezun olduktan sonra Fransa’da eğitimini sürdürdü. 1894’te İstanbul’a dönen Fikri, Mizancı Murat’la haberleştiği iddiasıyla kısa bir süre hapiste yattı. 1897 başlarında hapisten çıktı ve Hamidabad Sancağı Tahrirat Müdürlüğü, Niğde Sancağı Tahrirat Müdürlüğü, Tortum Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son görevinde iki yılı tamamlamadan Rusya’ya, Avrupa’ya, oradan Mısır’a gitti. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Mısır’dan İstanbul’a geldi ve Meclis-i Mebusan’da Dersim milletvekiliğinde bulundu. Daha sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kurucularından biri oldu. 10 Kasım 1923’te Tanin’de çıkan bir yazısı üzerine İstiklâl Mahkemeleri’nde yargılanarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı ve sonrasında özel bir kanunla affedildi. 1925’te ikinci defa İstiklâl Mahkemelerine çıkarıldı ve bundan da berat etti. Hayatının geri kalan kısmını avukatlıkla geçiren yazar, 7 Ekim 1934’te Paris’te vefat etti (Birinci, 2003:233).

Ömer Lütfi Fikri’nin edebî faaliyetleri iki tiyatro ve iki eleştiriden ibarettir. İlk yazılarını Maarif mecmuasında yayınlayan sanatçı, kısa süreli birçok gazete çıkarır. Yazarın ilk eleştiri denemesi olan Tecrübe-i İntikad'da Duhter-i Hindu'yu Fransa’daki inceleme yöntemlerine göre eleştirir ve eserin değersizliğini vurgular (Kolcu, 2018:1218-1220; Enginün, 1998: 15). İkinci eleştiri denemesi olan Essai de Critique les Déschantées de Mr. Pierre Loti'de Pierre Loti’nin Mutsuz Kadınlar adıyla Türkçeye çevrilen romanındaki Osmanlı toplum hayatındaki kadınların mutsuz oldukları düşüncesini tenkit eder. Tiyatro türündeki eserlerinden Şimdiki İzdivaçlar'da evlenme geleneklerini; Erkekler Arasında eserinde ise kadının örtünmesi ve sosyal hayat içerisindeki yerini anlatır (Kolcu, 2018:1218-1220).

Kaynakça

BİRİNCİ, Ali, “Lutfi Fikri”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2003, C.17, s. 233-134.

ENGİNÜN, İnci, “Duhter-i Hindû, Finten Hakında”, Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları 3, Dergâh Yayınları, 1998, s. 7-33.

KOLCU, Ali İhsan, Ara Nesil Edebiyatı Tarihi, Ara Nesil Edebiyatı Tarihi, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2018.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI
Yayın Tarihi: 01.02.2019
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Şimdiki İzdivaçlarTürk Matbaası / Kahire1905Tiyatro
Tecrübe-i İntikadTürk Matbaası / Kahire1905Eleştiri
Erkekler ArasındaTürk Matbaası / Kahire1907Tiyatro
Essai de Critique les Déschantées de Mr. Pierre Loti? / Kahire1907Diğer
Hukuk-ı Ceza? / İstanbul1325 / 1907Diğer
Selânik’te Bir Konferans? / İstanbul1326 / 1908Diğer
Yemen Vilâyetinin Sûret-i İdâresi Hakkında Dersim Mebusu Lutfi Fikri Bey’in Teklîf-i Kânun Lâyihâsı? / İstanbul1326 / 1908Diğer
Mebadi-i İlm-i Hukuk? / İstanbul1327 / 1909Diğer
Osmanlı Tarih-i Siyasisi? / İstanbul1329 /1911Diğer
Hükümdarlık Karşısında Milliyet, Mesuliyet ve Tefrika-i Kuvva Mesâili? / İstanbul1338 / 1919Diğer
Meşrutiyet ve Cumhuriyet? / İstanbul1339 / 1920Diğer
Dosyaları Adliye Yangınında Yanan Davalar İçin Ne Yapmalı?? / İstanbul1933Diğer
Hakk-ı Müdafaa? / İstanbul1933Diğer
Lütfi Fikri Beyin GünlüğüArma Yayınları / İstanbul1991Günlük

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂNİŞ/DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
2İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Doğum YeriGörüntüle
3ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
4VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YılıGörüntüle
5ŞİRVANLI BİLALd. 1872 - ö. 1937/1938?Doğum YılıGörüntüle
6Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Doğum YılıGörüntüle
7Cəfər Cabbarlıd. 22 Mart 1899 - ö. 31 Aralık 1934Ölüm YılıGörüntüle
8EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Ölüm YılıGörüntüle
9Mecit Gafurid. 01 Ağustos 1880 - ö. 28 Ekim 1934Ölüm YılıGörüntüle
10Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013MeslekGörüntüle
11Çelik Gülersoyd. 23 Eylül 1930 - ö. 6 Temmuz 2003MeslekGörüntüle
12KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Şakir Şevketd. 1847 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED HİLMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İshak Refet Işıtmand. 1891 - ö. 17 Ekim 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖMER KALAFATd. 01.10.1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LÜTFÎ, Kilârî Mehmed Lütfî Beyd. ? - ö. 1640\\\'ta HayattaMadde AdıGörüntüle
18BOZ ÖMER, Ömer Sayıld. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle