Kazım Vehbi Oral

(d. 1892 / ö. 16 Nisan 1985)
Şair, milletvekili, öğretmen
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1892’de Diyarbakır Ergani’de doğdu. Babası Ergani Madeni Sancağı Tahrirat Müdürü Müftüzade Yusuf Vehbi Bey; annesi Güllü Hanım’dır. 1907’de Maden Rüştiyesi’nden mezun olan şair, babasının vefatı sebebiyle eğitimine devam edemedi. 1910 yılında Ergani Maden Liva Meclisi İkinci Kâtipliği görevine getirildi. Dört yıl sonra Ergani İdadisi’nde Türkçe öğretmen vekilliğine atandı. 1919’da Maden İdadisi’nde Türkçe öğretmeni oldu. TBMM II. dönem seçimlerinde (1923-1927) Ergani milletvekili yapıldı. 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Sait İsyanı’nda alınan önlemlerin gereğinden fazla olduğunu düşünmesi sebebiyle 1927 seçimlerinde liste dışı bırakıldı. 1928'de müdür olarak atandığı Yozgat Ortaokulu'ndan üç ay sonra istifa etti. Bir müddet tarımla uğraştıktan sonra 1939'da Diyarbakır Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmaya başladı. 1951 yılında emekliğe ayrıldı. Ankara’da vefat etti.

Dicle, Elaziz, Diyarbakır, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ile Karacadağ ve Servet-i Fünûn dergilerinde şiirleri yayımlanan şairin “Divan-ı Hüsran” adını verdiği iki büyük defteri vardır. Bu defterdeki şiirlerin bir kısmını 1975 yılında Şiirlerimden Seçmeler adlı kitabında yayımlamıştır. Kitaptaki şiirler; dörtlükler, rubailer, gazeller, kaside-tahmis-muhammes, şarkılar, portreler, manzumeler başlıkları altında toplanmıştır. Divan şiiri geleneğini sürdüren şair, klasik şiirin son temsilcilerindendir. “Kirli eller öperek, alçalarak yükselenler”i, para hırsına bürünenleri eleştirmek için yazdığı şiirlerinde hiciv unsurlarının ağırlıklı olduğu bir dil kullanmıştır. Şairin aruz vezninin yanı sıra hece vezniyle yazdığı şiirleri de vardır. Bu manzumelerinde sade bir dil kullanmıştır. Bazı şiirleri atasözü niteliğindedir. Şiirlerinden bazıları Halis Türkyılmaz tarafından bestelenmiştir. Atilla Atasoy, 1981’de çıkardığı “Avare” albümünde Kâzım Vehbi Oral’ın şiirlerine de yer vermiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). “Kâzım Vehbi Oral”, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. 2. Ankara: San Matbaası. 448-458.

Beysanoğlu, S. (2007). “Oral, Kâzım Vehbi”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 41.

D. (1975). “Kâzım Vehbi Oral'ın Eseri: Şiirlerimden Seçmeler ve Şairle Konuşma”. Diriliş Dergisi 4 (9): 45-56.

Işık, İhsan (2007). “Oral, Kazım Vehbi”. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Elvan Yay. 2705-2706.

TBMM Albümü (2010). Cilt 1: 93. https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FATIMA ERTÜRK
Yayın Tarihi: 18.05.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Şiirlerimden Seçmelerİş Matbaacılık / Ankara1975Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Jaklin Çelikd. 10 Kasım 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SADIKÎ, Ahmet (Kürdoğlu Molla Ahmet)d. 1892 - ö. 1948Doğum YılıGörüntüle
5Murat Urazd. 14 Eylül 1892 (1894) - ö. 10 Aralık 1981Doğum YılıGörüntüle
6LÂYIKÎ, Muhammed Sezai Alpayd. 1892 - ö. 1950/1958?Doğum YılıGörüntüle
7Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMET RUHİ SUd. 1912 - ö. 20.09.1985Ölüm YılıGörüntüle
9Gabit Müsirepovd. 22 Mart 1902 - ö. 31 Aralık 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Yardımcıd. 08 Ağustos 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017MeslekGörüntüle
12Erdal Noyand. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Şükufe Nihald. 1896 - ö. 24 Eylül 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Pertev Demirhand. 1871 - ö. 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Mümtaz Arolatd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED VEHBÎ, Konevîd. ? - ö. 1828Madde AdıGörüntüle
17VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VEHBÎ, Hacı Şeyh Mehmedd. 1837 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle