Kazım Vehbi Oral

(d. 1892 / ö. 16 Nisan 1985)
Şair, milletvekili, öğretmen
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1892’de Diyarbakır Ergani’de doğdu. Babası Ergani Madeni Sancağı Tahrirat Müdürü Müftüzade Yusuf Vehbi Bey; annesi Güllü Hanım’dır. 1907’de Maden Rüştiyesi’nden mezun olan şair, babasının vefatı sebebiyle eğitimine devam edemedi. 1910 yılında Ergani Maden Liva Meclisi İkinci Kâtipliği görevine getirildi. Dört yıl sonra Ergani İdadisi’nde Türkçe öğretmen vekilliğine atandı. 1919’da Maden İdadisi’nde Türkçe öğretmeni oldu. TBMM II. dönem seçimlerinde (1923-1927) Ergani milletvekili yapıldı. 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Sait İsyanı’nda alınan önlemlerin gereğinden fazla olduğunu düşünmesi sebebiyle 1927 seçimlerinde liste dışı bırakıldı. 1928'de müdür olarak atandığı Yozgat Ortaokulu'ndan üç ay sonra istifa etti. Bir müddet tarımla uğraştıktan sonra 1939'da Diyarbakır Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmaya başladı. 1951 yılında emekliğe ayrıldı. Ankara’da vefat etti.

Dicle, Elaziz, Diyarbakır, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ile Karacadağ ve Servet-i Fünûn dergilerinde şiirleri yayımlanan şairin “Divan-ı Hüsran” adını verdiği iki büyük defteri vardır. Bu defterdeki şiirlerin bir kısmını 1975 yılında Şiirlerimden Seçmeler adlı kitabında yayımlamıştır. Kitaptaki şiirler; dörtlükler, rubailer, gazeller, kaside-tahmis-muhammes, şarkılar, portreler, manzumeler başlıkları altında toplanmıştır. Divan şiiri geleneğini sürdüren şair, klasik şiirin son temsilcilerindendir. “Kirli eller öperek, alçalarak yükselenler”i, para hırsına bürünenleri eleştirmek için yazdığı şiirlerinde hiciv unsurlarının ağırlıklı olduğu bir dil kullanmıştır. Şairin aruz vezninin yanı sıra hece vezniyle yazdığı şiirleri de vardır. Bu manzumelerinde sade bir dil kullanmıştır. Bazı şiirleri atasözü niteliğindedir. Şiirlerinden bazıları Halis Türkyılmaz tarafından bestelenmiştir. Atilla Atasoy, 1981’de çıkardığı “Avare” albümünde Kâzım Vehbi Oral’ın şiirlerine de yer vermiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). “Kâzım Vehbi Oral”, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. 2. Ankara: San Matbaası. 448-458.

Beysanoğlu, S. (2007). “Oral, Kâzım Vehbi”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 41.

D. (1975). “Kâzım Vehbi Oral'ın Eseri: Şiirlerimden Seçmeler ve Şairle Konuşma”. Diriliş Dergisi 4 (9): 45-56.

Işık, İhsan (2007). “Oral, Kazım Vehbi”. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Elvan Yay. 2705-2706.

TBMM Albümü (2010). Cilt 1: 93. https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FATIMA ERTÜRK
Yayın Tarihi: 18.05.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Şiirlerimden Seçmelerİş Matbaacılık / Ankara1975Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ferit Öngörend. 30 Haziran 1932 - ö. 8 Haziran 2010Doğum YeriGörüntüle
2HAFÎD, Şeyh-zâde İbrahim Paşad. 1747-48 - ö. 1813Doğum YeriGörüntüle
3RE'FET, İbrâhîm Re'fet Efendid. 1834 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Cevatd. 5 Mayıs 1892 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
5KUL ABDULLAH, Abdullah Kösed. 1892 - ö. 1997Doğum YılıGörüntüle
6Müfide Ferit Tekd. 29 Nisan 1892 - ö. 24 Mart 1971Doğum YılıGörüntüle
7Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Yeşilovad. 1928 - ö. 4 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Rıdvan Unard. 1903 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Kemal Ateşd. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mustafa Türkd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Suat Baturd. 10 Eylül 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Fakihe Odmand. 1908 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Muhsin Ertuğruld. 07 Mart 1892 - ö. 29 Nisan 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Derviş İbrahim Vehbî Efendid. ? - ö. 1801-02Madde AdıGörüntüle
17KÂZIM, Kâzım Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VEHBÎ, İbrahimd. ? - ö. 1904Madde AdıGörüntüle