Kazım Vehbi Oral

(d. 1892 / ö. 16 Nisan 1985)
Şair, milletvekili, öğretmen
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1892’de Diyarbakır Ergani’de doğdu. Babası Ergani Madeni Sancağı Tahrirat Müdürü Müftüzade Yusuf Vehbi Bey; annesi Güllü Hanım’dır. 1907’de Maden Rüştiyesi’nden mezun olan şair, babasının vefatı sebebiyle eğitimine devam edemedi. 1910 yılında Ergani Maden Liva Meclisi İkinci Kâtipliği görevine getirildi. Dört yıl sonra Ergani İdadisi’nde Türkçe öğretmen vekilliğine atandı. 1919’da Maden İdadisi’nde Türkçe öğretmeni oldu. TBMM II. dönem seçimlerinde (1923-1927) Ergani milletvekili yapıldı. 1925 yılında gerçekleşen Şeyh Sait İsyanı’nda alınan önlemlerin gereğinden fazla olduğunu düşünmesi sebebiyle 1927 seçimlerinde liste dışı bırakıldı. 1928'de müdür olarak atandığı Yozgat Ortaokulu'ndan üç ay sonra istifa etti. Bir müddet tarımla uğraştıktan sonra 1939'da Diyarbakır Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmaya başladı. 1951 yılında emekliğe ayrıldı. Ankara’da vefat etti.

Dicle, Elaziz, Diyarbakır, Hakimiyet-i Milliye gazeteleri ile Karacadağ ve Servet-i Fünûn dergilerinde şiirleri yayımlanan şairin “Divan-ı Hüsran” adını verdiği iki büyük defteri vardır. Bu defterdeki şiirlerin bir kısmını 1975 yılında Şiirlerimden Seçmeler adlı kitabında yayımlamıştır. Kitaptaki şiirler; dörtlükler, rubailer, gazeller, kaside-tahmis-muhammes, şarkılar, portreler, manzumeler başlıkları altında toplanmıştır. Divan şiiri geleneğini sürdüren şair, klasik şiirin son temsilcilerindendir. “Kirli eller öperek, alçalarak yükselenler”i, para hırsına bürünenleri eleştirmek için yazdığı şiirlerinde hiciv unsurlarının ağırlıklı olduğu bir dil kullanmıştır. Şairin aruz vezninin yanı sıra hece vezniyle yazdığı şiirleri de vardır. Bu manzumelerinde sade bir dil kullanmıştır. Bazı şiirleri atasözü niteliğindedir. Şiirlerinden bazıları Halis Türkyılmaz tarafından bestelenmiştir. Atilla Atasoy, 1981’de çıkardığı “Avare” albümünde Kâzım Vehbi Oral’ın şiirlerine de yer vermiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). “Kâzım Vehbi Oral”, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. 2. Ankara: San Matbaası. 448-458.

Beysanoğlu, S. (2007). “Oral, Kâzım Vehbi”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 41.

D. (1975). “Kâzım Vehbi Oral'ın Eseri: Şiirlerimden Seçmeler ve Şairle Konuşma”. Diriliş Dergisi 4 (9): 45-56.

Işık, İhsan (2007). “Oral, Kazım Vehbi”. Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Elvan Yay. 2705-2706.

TBMM Albümü (2010). Cilt 1: 93. https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FATIMA ERTÜRK
Yayın Tarihi: 18.05.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Şiirlerimden Seçmelerİş Matbaacılık / Ankara1975Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
2HALÎLÎ, Halîl İbrâhimd. 1407/8 ? - ö. 1485Doğum YeriGörüntüle
3ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
4İskender Fahrettin Sertellid. 1892 - ö. 29 Mayıs 1943Doğum YılıGörüntüle
5İsmail Habip Sevükd. 1892 - ö. 17 Ocak 1954Doğum YılıGörüntüle
6MERYEM GENÇd. 1892 - ö. 1954Doğum YılıGörüntüle
7Abdülkadir Bulutd. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Muvaffak İhsan Garand. 1911 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
9Sabri Altıneld. 16 Nisan 1925 - ö. 19 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
10KIŞLAOĞLU/KARAKIŞLA/BORANOĞLU, Mehmet Dokucud. 05.01.1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İBRAHİM CUDİd. 20.07.1863 - ö. 12.04.1926MeslekGörüntüle
12Hamit Macit Seleklerd. 30 Aralık 1909 - ö. 23 Ocak 1974MeslekGörüntüle
13Faik Reşat Unatd. 3 Nisan 1899 - ö. 8 Nisan 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Halit Üzeld. 1900 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Şevket Süreyya Aydemird. 1897 - ö. 25 Mart 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERTLİ KÂZIM, Kâzım Gülled. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YUNUS, Yunus Orald. 1910 - ö. ?Madde AdıGörüntüle