SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâde

(d. 1274/1857 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1274/1857 yılında İstanbul'da doğdu. Meşhur Cevdet Paşa'nın oğludur. Öğrenim gördükten sonra birçok gazete ve dergide yazıları yayımlandı. Edebiyat ve riyaziye ilimlerinde geniş bilgi sahibi idi. Mantık, matematik ve aruzla ilgili çalışmalar yaptı, telif ve tercüme eserler meydana getirdi. 1318/1900 yılında genç denecek bir yaşta İstanbul'da vefat etti ve babasının yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Arûz-ı Osmânî Risâlesi: Aruzla ilgili çalışmalarının ürünü olan bir eserdir. 54 sayfa olarak 1314 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hesâb-ı Tefâzulî ve Tamâmî: Fransız matematikçilerinden Sone'den çeviridir. Yazma hâlindedir. Müellif hattıyla olan nüshası Bursalı Mehmed Tâhir tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye edilmiştir (1333: 248).

3. Kavâ'idü't-Tahavvülât Fî Harekâti'z-Zerrât: Matematiğe ait önemli bir eserdir. Yazma hâlindedir.

4. Lisânü'l-Mîzân: Bu eser 1306 yılında 128 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Mantıkla ilgili önemli bir eserdir.

5. Mîzânü'l-Ukûl Fi'l-Mantık ve'l-Usûl: Mantıkla ilgili olan bu eser de 1303 senesinde 293 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Onur Şimşekd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hüsamettin Bozokd. 20 Şubat 1916 - ö. 28 Ekim 2008Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Doğum YeriGörüntüle
4Ali Emîrîd. 1857 - ö. 23 Ocak 1924Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7FEŞÂNÎ, Bekird. 1809 - ö. 1900/1902?Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Remzi Özyürekd. 1907 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAKKI, Niğdelid. 1874 - ö. 1953MeslekGörüntüle
12ES'AD EFENDİ, Çorlulud. ? - ö. 1899MeslekGörüntüle
13SA'ÎDE HANIM, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂLİM, Urfalıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceMadde AdıGörüntüle
17Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
18ÂNÎ, Fâtıma Ânî Hanımd. ? - ö. Mart 1710Madde AdıGörüntüle