SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâde

(d. 1274/1857 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1274/1857 yılında İstanbul'da doğdu. Meşhur Cevdet Paşa'nın oğludur. Öğrenim gördükten sonra birçok gazete ve dergide yazıları yayımlandı. Edebiyat ve riyaziye ilimlerinde geniş bilgi sahibi idi. Mantık, matematik ve aruzla ilgili çalışmalar yaptı, telif ve tercüme eserler meydana getirdi. 1318/1900 yılında genç denecek bir yaşta İstanbul'da vefat etti ve babasının yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Arûz-ı Osmânî Risâlesi: Aruzla ilgili çalışmalarının ürünü olan bir eserdir. 54 sayfa olarak 1314 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hesâb-ı Tefâzulî ve Tamâmî: Fransız matematikçilerinden Sone'den çeviridir. Yazma hâlindedir. Müellif hattıyla olan nüshası Bursalı Mehmed Tâhir tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye edilmiştir (1333: 248).

3. Kavâ'idü't-Tahavvülât Fî Harekâti'z-Zerrât: Matematiğe ait önemli bir eserdir. Yazma hâlindedir.

4. Lisânü'l-Mîzân: Bu eser 1306 yılında 128 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Mantıkla ilgili önemli bir eserdir.

5. Mîzânü'l-Ukûl Fi'l-Mantık ve'l-Usûl: Mantıkla ilgili olan bu eser de 1303 senesinde 293 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Süreyya Evrend. 19 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂSIK, İlâhî-zâde, Madrûbzâded. ? - ö. 1751/52Doğum YeriGörüntüle
3ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5KAZIMd. 1857 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
6RİF’AT, Ahmed Rif’at, Çorumlud. 1857 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
7SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8VEFÂ, Ahmed Vefâd. 1868 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9FERYADÎ, Ferhatd. 1795 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10Zeki Büyüktanırd. 17 Şubat 1930 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967MeslekGörüntüle
12İsmail Hakkı Talasd. 1909 - ö. 27 Ağustos 1978MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ENVERÎ, Sa'dullâh Enverî Efendid. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN, Ayaklı Kütüphane Müftü-zâde Seyyid Mehmed Emin Efendid. 1700-01 - ö. Temmuz-Ağustos 1797Madde AdıGörüntüle
17HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
18SABÂYÎ-ZÂDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle