SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâde

(d. 1274/1857 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1274/1857 yılında İstanbul'da doğdu. Meşhur Cevdet Paşa'nın oğludur. Öğrenim gördükten sonra birçok gazete ve dergide yazıları yayımlandı. Edebiyat ve riyaziye ilimlerinde geniş bilgi sahibi idi. Mantık, matematik ve aruzla ilgili çalışmalar yaptı, telif ve tercüme eserler meydana getirdi. 1318/1900 yılında genç denecek bir yaşta İstanbul'da vefat etti ve babasının yanına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Arûz-ı Osmânî Risâlesi: Aruzla ilgili çalışmalarının ürünü olan bir eserdir. 54 sayfa olarak 1314 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hesâb-ı Tefâzulî ve Tamâmî: Fransız matematikçilerinden Sone'den çeviridir. Yazma hâlindedir. Müellif hattıyla olan nüshası Bursalı Mehmed Tâhir tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye edilmiştir (1333: 248).

3. Kavâ'idü't-Tahavvülât Fî Harekâti'z-Zerrât: Matematiğe ait önemli bir eserdir. Yazma hâlindedir.

4. Lisânü'l-Mîzân: Bu eser 1306 yılında 128 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Mantıkla ilgili önemli bir eserdir.

5. Mîzânü'l-Ukûl Fi'l-Mantık ve'l-Usûl: Mantıkla ilgili olan bu eser de 1303 senesinde 293 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İffet Halim Oruzd. 1904 - ö. 20 Ağustos 1993Doğum YeriGörüntüle
2Sabahattin Engind. 9 Mart 1920 - ö. 19 Temmuz 2007Doğum YeriGörüntüle
3VÂSIF, Seyyid Hüseyin Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1692-93Doğum YeriGörüntüle
4SEYYİD SÜLEYMANd. 1857 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Doğum YılıGörüntüle
7BEHCETd. 1864 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9FERYADÎ, Ferhatd. 1795 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10İbrahim Zeki Burdurlud. 1922 - ö. 27 Temmuz 1984MeslekGörüntüle
11M. Salih Sand. 1919 - ö. 25 Haziran 1969MeslekGörüntüle
12Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001MeslekGörüntüle
13MUHTÂR, Ahmed Muhtar Efendi, Molla Beyd. 1807 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂKIFd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Feyzî Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
18SÂKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle