RİF’AT, Ahmed Rif’at, Çorumlu

(d. 1273/1857 - ö. 1336/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Rif’at’tır. Şiirlerinde Rif’at mahlasını kullandı. 1273/1857 yılında Çorum’da doğdu. Eski İsa Halife Mahallesi’nden Cerit oğullarından Hâfız Mehmed Re’fet Efendi’nin oğludur. Çorum’da çeşitli medreselerde öğrenim gördü. 1888 yılında İstanbul’a gitti. Bir süre sonra Kastamonu telgraf memurluğuna atandı. Taşköprü’de telgraf müdürlüğü yaptı. Safranbolu’da telgraf müdürüyken emekli olup Çorum’a yerleşti. 1336/1918 yılında vefat etti.
Eserleri şunlardır:
1. Dîvânçe: Taşköprü’deyken tüm manzum yapıtlarını Dîvânçe-i Rif’at adı altında topladı. Bu Dîvânçe 1877’de yazdığı “Çorum Dilberleri”, 1878’de yazdığı “Osmanlılar”, 1898’de yazdığı “Re’fetli Âfet” adlı yapıtlarla diğer şiirlerinden oluşan 207 sayfalık bir el yazmasıdır.
2. Bir Beyzadeyle Değirmenci Kızı: Basılmamış roman.
Ahmed Rif’at’ın şiirleri divan tarzındadır. Hem aruzla hem de heceyle yazmıştır. Didaktik ögeler taşıyan kimi şiirleri bir yana bırakılırsa diğerlerinde özellikle gazellerinde aşk acılarını, sevgiliden şikâyetleri dile getiren ince bir lirizm vardır.

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Ey gonca sana ben gibi üftâde bulunmaz
Yolunda bile ölmeye âmâde bulunmaz


Elde bulunur âşık-ı şûrîde velâkin
İkrârına sâdıkları dünyâda bulunmaz

Cânâ deyu şu bendeki her vakt âh u zârı
Duysan a gülüm bülbül-i şeydâda bulunmaz

Âşıklara bahşişin olan aşk gibi lezzet
Envâ’-ı şeker sâgar u sahbâda bulunmaz

Reftârını kim gördü ise hûrî dediler
Çün bu hâletin servide tûbâda bulunmaz

Gökten mi nüzûl ettin ey ömrüm meleğim sen
Dünyâda beşerden sana hemtâ da bulunmaz

Âlemde güzellikde eşin yok senin ammâ
Rif’at gibi bir antika ednâ da bulunmaz
(Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 274-275.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EBUSSUUD EFENDİ, Hâce Çelebid. 1490 - ö. 1574Doğum YeriGörüntüle
2SEFİL AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GÜLSÜM/GÜLSÜN, Gülsüm Kahramand. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KAZIMd. 1857 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
5FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7REŞÂD, V. Mehmedd. 1844 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8ALİd. 1854 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9HİCRANÎd. 1855-1860? - ö. 1918?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898MeslekGörüntüle
11FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
12Ayşin Bumind. 24 Haziran 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂKİR, Şakir Ahmed Beyd. ? - ö. 1699-1700Madde AdıGörüntüle
17KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD, Mehmed Efendid. ? - ö. 1812Madde AdıGörüntüle