RİF’AT, Ahmed Rif’at, Çorumlu

(d. 1273/1857 - ö. 1336/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Rif’at’tır. Şiirlerinde Rif’at mahlasını kullandı. 1273/1857 yılında Çorum’da doğdu. Eski İsa Halife Mahallesi’nden Cerit oğullarından Hâfız Mehmed Re’fet Efendi’nin oğludur. Çorum’da çeşitli medreselerde öğrenim gördü. 1888 yılında İstanbul’a gitti. Bir süre sonra Kastamonu telgraf memurluğuna atandı. Taşköprü’de telgraf müdürlüğü yaptı. Safranbolu’da telgraf müdürüyken emekli olup Çorum’a yerleşti. 1336/1918 yılında vefat etti.
Eserleri şunlardır:
1. Dîvânçe: Taşköprü’deyken tüm manzum yapıtlarını Dîvânçe-i Rif’at adı altında topladı. Bu Dîvânçe 1877’de yazdığı “Çorum Dilberleri”, 1878’de yazdığı “Osmanlılar”, 1898’de yazdığı “Re’fetli Âfet” adlı yapıtlarla diğer şiirlerinden oluşan 207 sayfalık bir el yazmasıdır.
2. Bir Beyzadeyle Değirmenci Kızı: Basılmamış roman.
Ahmed Rif’at’ın şiirleri divan tarzındadır. Hem aruzla hem de heceyle yazmıştır. Didaktik ögeler taşıyan kimi şiirleri bir yana bırakılırsa diğerlerinde özellikle gazellerinde aşk acılarını, sevgiliden şikâyetleri dile getiren ince bir lirizm vardır.

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Ey gonca sana ben gibi üftâde bulunmaz
Yolunda bile ölmeye âmâde bulunmaz


Elde bulunur âşık-ı şûrîde velâkin
İkrârına sâdıkları dünyâda bulunmaz

Cânâ deyu şu bendeki her vakt âh u zârı
Duysan a gülüm bülbül-i şeydâda bulunmaz

Âşıklara bahşişin olan aşk gibi lezzet
Envâ’-ı şeker sâgar u sahbâda bulunmaz

Reftârını kim gördü ise hûrî dediler
Çün bu hâletin servide tûbâda bulunmaz

Gökten mi nüzûl ettin ey ömrüm meleğim sen
Dünyâda beşerden sana hemtâ da bulunmaz

Âlemde güzellikde eşin yok senin ammâ
Rif’at gibi bir antika ednâ da bulunmaz
(Ercan, Abdullah (1998). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. İstanbul: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 274-275.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÜZHETd. ? - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
3KARA MÜFTÜ, Abdülkadird. ? - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
4SEYYİD SÜLEYMANd. 1857 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5FEVZÎ, Hasand. 1857 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, İbrahimd. ? - ö. 1914-1918?Ölüm YılıGörüntüle
8HIFZI, Recep Hıfzıd. 1893 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9RA'ÛF, Mehmed Ra'ûf Bey, İstanbullud. 1881 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10Osman Sulhi Aksud. 1923 - ö. 11 Haziran 2007MeslekGörüntüle
11Mehmet Gökkayad. 1922 - ö. 3 Kasım 1981MeslekGörüntüle
12SEHER HANIMd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlıd. 1865 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BURHÂN, Müftî-zâde Mehmed Reşîd Burhân Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEDRİ YÜCESU, Mehmet Bedri Yücesud. 1901 - ö. 12.11.1998Madde AdıGörüntüle
17ZAMÎRÎ, İsmail Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaMadde AdıGörüntüle