TEVFİK

(d. 1870 / ö. 1914)
âşık
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşık Tevfik, Konya’nın Ereğli ilçesinde 1870 yılında doğmuştur. Ailesi Gaffaroğulları diye anılmaktadır. Âşığın ana babasıyla ve meşguliyetiyle ilgili elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Rivayete göre, Âşık Tevfik’in Subhî adında bir oğlu vardır. 1914 yılında vefat etmiştir. Rivayete göre Âşık Tevfik, Ali Süavi’nin yetiştirmelerinden olan ve Konya Ereğlisi’ne sürülmüş bulunan Naim Hoca adında birinden ders almıştır (Bayrı 1958: 1645; Yakıcı 1994: 198; Ayva 2005: 206-207).

Âşık Tevfik ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Konya âşıklık geleneğinde üç ayrı Tevfik'in bulunması bu adların karıştırılmalarına sebep olmuştur. Mehmet Halit Bayrı, Türk Folklor Araştırmaları dergisinde yayımladığı "Âşık Tevfik" adlı yazısında onu, “Çok zeki, hür düşünceli, bilgili olduğu kadar da ahlâklı, hoşsohbet, aynı zamanda temiz giyinmeyi seven bir adam…” olarak tanıtmaktadır. Bayrı aynı yazısında, bu âşığı tanıtmasına vesile olan üç manzumenin Tevfik’in oğlu Subhî tarafından gönderilmiş olabileceğini de bildirmektedir. Eserlerini toplayamamış olan Âşık Tevfik’in çok sayıda koşma ve destanları kaybolmuştur (Bayrı 1958: 1645; Yakıcı 1994: 198; Ayva 2005: 206-207). Elde bulunan şiirleri koşma tarzında, yoğun bir lirizm etkisinde ve sade bir dil ile söylenmiştir.

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bayrı, M. Halit (1958). “Âşık Tevfik”. Türk Folklor Araştırmaları. Şubat. 9 (103): 1645.

Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmed Ferid Uğur (1926). Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı. Konya: Konya Vilâyet Matbaası.

Özönder, Hasan (1998). Sille (Tarih-Kültür-Sanat). Konya: Merhaba Basımevi.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar, 177-201.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 01.04.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YORULMAZ, Alaaddin Yürürd. 01.11.1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
3Necati Tuncerd. 17 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHDİ NESİBOĞLUd. 1870 - ö. 1940Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Doğum YılıGörüntüle
6KAHRAMANd. 1865-1870 (?) - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8Şehbenderzâde Ahmet Hilmid. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Ölüm YılıGörüntüle
9MÂ'İL, Takıyeddîn, Molla Takid. 1868-69 - ö. 1914-15?Ölüm YılıGörüntüle
10KASIM KAZANCIKLIOĞLUd. 1903 - ö. 26.12.1976MeslekGörüntüle
11MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MAKSUD BALA OĞLU HACIYEVd. 1913 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÜSTEM, Rüstem Bostancıd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YARALI, Halit Karakuşd. 1925 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİHNETÎ, Vehbi Polatd. 1929 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇINAR, Medine Çınard. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEVGİ ÇIRAKMANd. 09.03.1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hıfzı Tevfik Gönensayd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Madde AdıGörüntüle