ÂCİZ, Ali Akber

(d. 1836/1251-52 - ö. 1899/1316-17)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

1251-52/1836 yılında Tebriz’de doğmuştur. Adının Ali Akber, babasının adının Ali Baba olduğu bilinmektedir. Tebriz'de medrese eğitimi almıştır. Genç yaşlarında Lenkeran’a taşınmış, burada Fevcü’l-Füsehâ adlı şiir meclisine devam etmiştir. 1899 yılında Lenkeran’da ölen Âciz, kentin Küçük Pazar Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gömülmüştür (Garayev 1987: 85).

Âciz’in bir Dîvân'ı olduğu söyleniyorsa da henüz bulunamamıştır. Şiirlerinin çok azı eldedir (Garayev 1987: 85). 

Kaynakça

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tabîbâ aşk derdin def’ edemezsin mizâcumdan

Meni bu derd billem öldürür el çek ilâcumdan

İlâc-ı derdüme cânân lebinden ihtiyâcum var

İlâcum hâsıl eyle ey mu’âlic ihtiyâcumdan

Pelâs-ı fakr ile seyr-i tecerrüdde günüm hôşdur

Şerâfiyyet alur tâc-ı keyân peşmîne tâcumdan

Tenûr-ı subhda pencâh kös-i hûrşîde meyl etmez

Yiye bir nân-ı cev her kim benüm bu kara sacûmdan

Mukarrer rûzîni rûzî-resân dâim virür Âciz

Denîler münnetini çekmerem ger ölsem acumdan

(Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMUD ŞEBÜSTERÎd. 1288 - ö. 1320Doğum YeriGörüntüle
2ALİ FEYZULLAHÎ VAHİDd. 1899 - ö. 06.05.1995Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂH KÂSIMd. ? - ö. 1539-40Doğum YeriGörüntüle
4FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NEŞ\'ETd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAKÎR, Hacı Ağad. 1836-37 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Ölüm YılıGörüntüle
8RIZAd. 1858 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9SÂDIK, Babad. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN BEY ZERDÂBÎd. 1837 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂSİHd. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
14ÇALIŞKAN, Ali Çalışkand. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MÜNİF, Antâkî/Antakyalı Münif Mustafa Efendid. ? - ö. 1743-44Madde AdıGörüntüle