ÂCİZ, Ali Akber

(d. 1251-52/1836 - ö. 1316-17/1899)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

1251-52/1836 yılında Tebriz’de doğmuştur. Adının Ali Akber, babasının adının Ali Baba olduğu bilinmektedir. Tebriz'de medrese eğitimi almıştır. Genç yaşlarında Lenkeran’a taşınmış, burada Fevcü’l-Füsehâ adlı şiir meclisine devam etmiştir. 1899 yılında Lenkeran’da ölen Âciz, kentin Küçük Pazar Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gömülmüştür (Garayev 1987: 85).

Âciz’in bir Dîvân'ı olduğu söyleniyorsa da henüz bulunamamıştır. Şiirlerinin çok azı eldedir (Garayev 1987: 85). 

Kaynakça

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tabîbâ aşk derdin def’ edemezsin mizâcumdan

Meni bu derd billem öldürür el çek ilâcumdan

İlâc-ı derdüme cânân lebinden ihtiyâcum var

İlâcum hâsıl eyle ey mu’âlic ihtiyâcumdan

Pelâs-ı fakr ile seyr-i tecerrüdde günüm hôşdur

Şerâfiyyet alur tâc-ı keyân peşmîne tâcumdan

Tenûr-ı subhda pencâh kös-i hûrşîde meyl etmez

Yiye bir nân-ı cev her kim benüm bu kara sacûmdan

Mukarrer rûzîni rûzî-resân dâim virür Âciz

Denîler münnetini çekmerem ger ölsem acumdan

(Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂH KÂSIMd. ? - ö. 1539-40Doğum YeriGörüntüle
2HAYÂLÎ-İ GÜLŞENÎd. 1485 - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
3DALĞA, Merziye Ehmedi Üskuyid. 1945 - ö. 1972?/1975?Doğum YeriGörüntüle
4CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
6RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GEDÂÎ, Ahmed Beşiktaşlı (Tokatlı)d. 1826 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9RIZAd. 1858 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
14FÂİZ, Mustafâ, Börekçi-zâded. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
15HASGÜL, Rıza Hasgüld. 1932 - ö. ?Madde AdıGörüntüle