ÂCİZ, Ali Akber

(d. 1251-52/1836 - ö. 1316-17/1899)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1251-52/1836 yılında Tebriz’de doğmuştur. Adının Ali Akber, babasının adının Ali Baba olduğu bilinmektedir. Tebriz'de medrese eğitimi almıştır. Genç yaşlarında Lenkeran’a taşınmış, burada Fevcü’l-Füsehâ adlı şiir meclisine devam etmiştir. 1899 yılında Lenkeran’da ölen Âciz, kentin Küçük Pazar Mahallesi'nde bulunan mezarlığa gömülmüştür (Garayev 1987: 85).

Âciz’in bir Dîvân'ı olduğu söyleniyorsa da henüz bulunamamıştır. Şiirlerinin çok azı eldedir (Garayev 1987: 85). 

Kaynakça

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tabîbâ aşk derdin def’ edemezsin mizâcumdan

Meni bu derd billem öldürür el çek ilâcumdan

İlâc-ı derdüme cânân lebinden ihtiyâcum var

İlâcum hâsıl eyle ey mu’âlic ihtiyâcumdan

Pelâs-ı fakr ile seyr-i tecerrüdde günüm hôşdur

Şerâfiyyet alur tâc-ı keyân peşmîne tâcumdan

Tenûr-ı subhda pencâh kös-i hûrşîde meyl etmez

Yiye bir nân-ı cev her kim benüm bu kara sacûmdan

Mukarrer rûzîni rûzî-resân dâim virür Âciz

Denîler münnetini çekmerem ger ölsem acumdan

(Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay. 86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Doğum YeriGörüntüle
2HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3REMZÎ, Remzî Baba, Tebrizlid. ? - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
5TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Doğum YılıGörüntüle
7ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8SÂDIK, Babad. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHÎD, Ebulhasand. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZİKRÎ, Zikrî Erdebilîd. 1790? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂFÎ, Karaca Ahmed-zâde Ahmed Sâfî Efendid. ? - ö. 1597-98Madde AdıGörüntüle
14MÂDİH, Karabacak-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1729-30?Madde AdıGörüntüle
15RÂGIB, Bursevî Râgıb Ali Efendid. ? - ö. 1724Madde AdıGörüntüle