HÂLİD, Silivrili

(d. 1811/1226 - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'un Silivri ilçesinde 1226/1811 yılında doğdu. Sıbyan Mektebi hocalarından İbiş Efendi'nin oğludur. Ahıskalı Osman Efendi'den Arapça, Hoca Kerîmî Efendi'den Farsça talim etti. Memleketi olan Silivri'de kâtiplik yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 yılında hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu dem aşkın cefâsın çekdigimden öyle âh itdim

Tahammül itmeyüp ruhsârına yârin nigâh itdim

Ne âşıklar hevâ-yı aşk ile zâr u zebûn oldı

Anın-çün nâr-ı hicrâna yanup bin âh u vâh itdim

Düşüp sevdâya bu gönlüm perîşân oldı mihnetle

Cünûd-ı derd ü âlâma vücûdum şâh-râh itdim

Kime arz eyleyem hâl-i perîşânım hezâr-âsâ

Düşüp bir gonca-veş mahbûba ben ömrüm tebâh itdim

Giriftâr oldum ey Hâlid belâ-yı hecr-i dildâra

Dü-çeşmim kan döker bilmem aceb ben ne günâh itdim

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 81.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Hanımzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
3ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
4İZZET, Osmân İzzet, Bursalıd. 1811 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
5HÜSEYİN, Şemkirlid. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Yenişehir-Fenârî, Ali Rızaullah Efendid. 1764 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
10HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755MeslekGörüntüle
11LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIRRÎ, Şerîf Sırrı Efendid. 1815 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
16SEYİTYAROĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂBİT, Hasan Sâbit Ağad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle