HÂLİD, Silivrili

(d. 1226/1811 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'un Silivri ilçesinde 1226/1811 yılında doğdu. Sıbyan Mektebi hocalarından İbiş Efendi'nin oğludur. Ahıskalı Osman Efendi'den Arapça, Hoca Kerîmî Efendi'den Farsça talim etti. Memleketi olan Silivri'de kâtiplik yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 yılında hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu dem aşkın cefâsın çekdigimden öyle âh itdim

Tahammül itmeyüp ruhsârına yârin nigâh itdim

Ne âşıklar hevâ-yı aşk ile zâr u zebûn oldı

Anın-çün nâr-ı hicrâna yanup bin âh u vâh itdim

Düşüp sevdâya bu gönlüm perîşân oldı mihnetle

Cünûd-ı derd ü âlâma vücûdum şâh-râh itdim

Kime arz eyleyem hâl-i perîşânım hezâr-âsâ

Düşüp bir gonca-veş mahbûba ben ömrüm tebâh itdim

Giriftâr oldum ey Hâlid belâ-yı hecr-i dildâra

Dü-çeşmim kan döker bilmem aceb ben ne günâh itdim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
2HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
4İZZET, Osmân İzzet, Bursalıd. 1811 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
5HİMMETÎ, Arifd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
7TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİM, Osmancıklıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?MeslekGörüntüle
10SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574MeslekGörüntüle
11ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727MeslekGörüntüle
12NEZÎH, Mehmed Nezîh Beyd. 1839 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÛZÎd. 1765 - ö. 1830Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
16ZAMÎRÎ, Hacı Yusuf Ağa-zâde Ahmed Zamîrî Efendid. ? - ö. 1647-8Madde AdıGörüntüle
17FEDÂYÎ, Abdurrahman Fedâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle