İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullu

(d. 1780/1194 - ö. 1823/1238)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da Demirkapı yakınında 1194/1780 senesinde doğdu. Hâcegân-ı dîvândan İsmâil Re'fet Bey'in oğludur. Hoca Şâkir Efendi'den ve biraderi Ferîd Bey'den Farsça dersleri aldı. İlk öğrenimini tamamladıktan ve hat sanatında nesih hattında belli bir seviyeye geldikten sonra Sultan II. Selîm devrinde 1210/1795 senesinde Enderun'a girdi. Hazine odası ağaları sınıfına katıldı. Burada Üsküdârî İzzet Efendi'den hat dersleri alarak ondan icazet de aldı. 1238/1823 senesinin Ramazan ayında biraderi Ferîd Bey'in Üsküdar'daki evinde vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'nda ana yola yakın bir yerde defnedildi.

Nesih hattında üstat olduğu kadar ta'lîk hattında da mahareti vardı. Zamanın önemli hattatlarından kabul edilen İzzet Bey, nefis hattıyla birkaç Kur'ân-ı Kerîm, Tefsîr-i Tibyân, Tercüme-i Mektûbât-ı Fârûkiyye, Tercüme-i Mevâhib-i Ledüniyye, muhtelif Şifâ-i Şerîfler ve Delâ'il-i Şerîfeler yazmıştır (Ârif Hikmet: 48).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 48.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kayacan, Feyyazd. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendid. ? - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3Küçükbaşaran, Mehmet Muratd. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Doğum YılıGörüntüle
6MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11DÜRRÎ, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yyMeslekGörüntüle
12RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899MeslekGörüntüle
13ŞERÎFE ZÎBÂ HANIMd. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REF’ETd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LOKMÂNÎ, Lokmânî Deded. ? - ö. 1519Madde AdıGörüntüle
18FÂİZÎ, Kafzade Faizî, Abdülhayd. 1589 - ö. ?Madde AdıGörüntüle