İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullu

(d. 1194/1780 - ö. 1238/1823)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da Demirkapı yakınında 1194/1780 senesinde doğdu. Hâcegân-ı dîvândan İsmâil Re'fet Bey'in oğludur. Hoca Şâkir Efendi'den ve biraderi Ferîd Bey'den Farsça dersleri aldı. İlk öğrenimini tamamladıktan ve hat sanatında nesih hattında belli bir seviyeye geldikten sonra Sultan II. Selîm devrinde 1210/1795 senesinde Enderun'a girdi. Hazine odası ağaları sınıfına katıldı. Burada Üsküdârî İzzet Efendi'den hat dersleri alarak ondan icazet de aldı. 1238/1823 senesinin Ramazan ayında biraderi Ferîd Bey'in Üsküdar'daki evinde vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'nda ana yola yakın bir yerde defnedildi.

Nesih hattında üstat olduğu kadar ta'lîk hattında da mahareti vardı. Zamanın önemli hattatlarından kabul edilen İzzet Bey, nefis hattıyla birkaç Kur'ân-ı Kerîm, Tefsîr-i Tibyân, Tercüme-i Mektûbât-ı Fârûkiyye, Tercüme-i Mevâhib-i Ledüniyye, muhtelif Şifâ-i Şerîfler ve Delâ'il-i Şerîfeler yazmıştır (Ârif Hikmet: 48).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 48.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
2Pınar Selekd. 08 Kasım 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5HAYRÎ, Hayreddîn Lâmî Efendid. 1780-81 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6NİGÂHÎ BABAd. 1780\\\'ler - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Halîm Geray Sultand. 1772 - ö. 1823/1824?Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
9HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10BESÎM BEY, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899MeslekGörüntüle
13ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulud. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Mehmed Hamdîd. 1877 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BEYÂNÎ, Beyânî Mehmed Beyd. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
18NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle