MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlı

(d. 1865/1282 - ö. 1905/1323)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1282/1865 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kaza kaymakamlıklarında bulunmuş Rüstem Efendi'nin oğludur. Diyarbakır Rüşdiye Mektebi'nden mezun oldu. Diyarbakır İstinaf Mahkemesi Hukuk zabıt katipliği (1883), İstinaf ceza dairesi aza mülâzımlığı (1884), Silvan sancağı bidayet müstantikliği (1888), Diyarbakır İstinaf mahkemesi başkâtipliği (1894), Edirne Vilayeti Sorgu hakimliği (1903) görevlerinde bulundu. Bu görevinde iken 1323/1905 yılında Edirne'de vefat etti.

Farsça ve Arapça'yı iyi bilirdi, dönemin tanınmış şairlerindendi. Diyarbakırlı Mehmed Tevfîk imzasıyla Hazîne-i Fünûn dergisinde şiirlerini yayımladı. Şiirlerini bir kitap hâline getiremeden genç denecek yaşta vefat etti. Büyük mutasavvıfların hayat ve eserlerinden bahseden Mir'ât-ı Tasavvuf adlı bir eseri vardır. Bu eser yazma hâlinde olup bir nüshası oğlu General Mete Bey'de bir nüshası da Dicle Üniversitesi Şevket Beysanoğlu Kütüphanesi'ndedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Tevfik". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Tevfik". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül zevk-i visâli bûse-çîn-i yâr olandan sor

Hemîşe iftirâk-ı âşıkı bîmâr olandan sor

Ne mümkin sûziş-i aşkı sana bildirmek ey zâhid

Anın keyfiyyet-i zevkin dil-i gam-hâr olandan sor

Rumûz-ı alleme'l-esmâyı ta'lîm etmek istersen

Ana şeb-tâ-seher feryâd ile bîdâr olandan sor

Cihânda âşıka gonca-dehân-ı yâr ise maksûd

O sırr-ı mübhemi var hem-çü bülbül zâr olandan sor

Safâ-yı intisâbı Tevfîkâ ögren tarîkatde

Anı da aşk-ı Mevlânâ ile devvâr olandan sor

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara. 47.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Doğum YeriGörüntüle
2MOLLA GÜRANİ, Şemseddin Ahmedd. 1410 - ö. 1488Doğum YeriGörüntüle
3Yeşil, Cemald. 1900 - ö. 27 Kasım 1977Doğum YeriGörüntüle
4TAÇMEMMED SUHANGULUd. 1865 - ö. 1942Doğum YılıGörüntüle
5SEFİLÎ/HABİLÎ/LÜTFÎ, Habil Öztürkd. 1865? - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Ali Ulvid. 1865 - ö. 16 Ekim 1922Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK NEVZÂD, İzmirlid. 1865 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
10HİKMETÎ, Subutay Hikmet Karahasanoğlud. 1925 - ö. 01.03.2006MeslekGörüntüle
11Memişoğlu, Fikretd. 1915 - ö. 20 Temmuz 1968MeslekGörüntüle
12Erdal Noyand. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÛŞEN, Mudanyalızâde Mehmed Rûşen Tevfikîd. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜSÛHİ, Rüsûhî-i Hamîdîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VÂ’İZ, Muhammed/Mehmed bin Hamza el-Arabî, Monlâ Arab Vâ’iz, Vâ’iz Arab, Kara Vâ’izd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂRİFÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle