MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlı

(d. 1865/1282 - ö. 1905/1323)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1282/1865 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kaza kaymakamlıklarında bulunmuş Rüstem Efendi'nin oğludur. Diyarbakır Rüşdiye Mektebi'nden mezun oldu. Diyarbakır İstinaf Mahkemesi Hukuk zabıt katipliği (1883), İstinaf ceza dairesi aza mülâzımlığı (1884), Silvan sancağı bidayet müstantikliği (1888), Diyarbakır İstinaf mahkemesi başkâtipliği (1894), Edirne Vilayeti Sorgu hakimliği (1903) görevlerinde bulundu. Bu görevinde iken 1323/1905 yılında Edirne'de vefat etti.

Farsça ve Arapça'yı iyi bilirdi, dönemin tanınmış şairlerindendi. Diyarbakırlı Mehmed Tevfîk imzasıyla Hazîne-i Fünûn dergisinde şiirlerini yayımladı. Şiirlerini bir kitap hâline getiremeden genç denecek yaşta vefat etti. Büyük mutasavvıfların hayat ve eserlerinden bahseden Mir'ât-ı Tasavvuf adlı bir eseri vardır. Bu eser yazma hâlinde olup bir nüshası oğlu General Mete Bey'de bir nüshası da Dicle Üniversitesi Şevket Beysanoğlu Kütüphanesi'ndedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Tevfik". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Tevfik". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül zevk-i visâli bûse-çîn-i yâr olandan sor

Hemîşe iftirâk-ı âşıkı bîmâr olandan sor

Ne mümkin sûziş-i aşkı sana bildirmek ey zâhid

Anın keyfiyyet-i zevkin dil-i gam-hâr olandan sor

Rumûz-ı alleme'l-esmâyı ta'lîm etmek istersen

Ana şeb-tâ-seher feryâd ile bîdâr olandan sor

Cihânda âşıka gonca-dehân-ı yâr ise maksûd

O sırr-ı mübhemi var hem-çü bülbül zâr olandan sor

Safâ-yı intisâbı Tevfîkâ ögren tarîkatde

Anı da aşk-ı Mevlânâ ile devvâr olandan sor

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara. 47.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Doğum YeriGörüntüle
2HURİ, Bektaş (Onbaşı)d. 19. Yüzyılın Sonu - ö. 20. Yüzyılın BaşıDoğum YeriGörüntüle
3Binyazar, Adnand. 07 Mart 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASANd. 1865 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Makbule Lemand. 1865 - ö. 1 Ekim 1898Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Ali Ulvid. 1865 - ö. 16 Ekim 1922Doğum YılıGörüntüle
7YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Ölüm YılıGörüntüle
10A. Nevzad Odyakmazd. 3 Ağustos 1923 - ö. 14 Haziran 2014MeslekGörüntüle
11Erdal Noyand. 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959MeslekGörüntüle
13İLHÂMÎ, Abdulvehhâbd. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Ahmed Râşid Efendid. 1785 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEHCET, Ali Nâmık Paşa-zâde Mehmed Behcet Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SABÛHÎ, Ahmed Bey Derviş Pâşâzâded. ? - ö. 1641Madde AdıGörüntüle
18YÛSUF, ŞEYHOĞLU, Şeyh Baba Yûsuf Sivrihisarîd. ? - ö. 1512Madde AdıGörüntüle