BASRÎ, Hasan Basrî Efendi

(d. 1246/1830 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan Basrî Efendi'dir. Basrî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. İstanbul'da 1246/1830 senesinde doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1241/1825 olarak gösterilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 21). 1257/1841 yılında Enderûn-ı Hümâyûn'a kabul edilmiş, 1267/1851 senesinde ise Hâne-i Hâssa'ya alınarak kurenâdan olmuştur. Sonra saraydan ayrılmış ve Sultan Abdülazîz'in saltanatı döneminde (1861-1876) vefat etmiştir.

Sicill-i Osmânî'ye göre şu'arâdan idi (Mehmed Süreyyâ 1311: 21).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hûn-ı Mecnûn'ı döküp şol rütbe rengîn itdiler

Reh-güzâr-ı Leylî'yi ol dem ki tezyîn itdiler

Yâreler vaz' itdiler tâ sîne-i âşıklara

Kendi kanıyla Şeh-i Mansûr'ı tekfîn itdiler

Virmediler sünbülistân-ı hayâtımdan haber

Dôstlar kanım döküp bi'l-cümle temkîn itdiler

Yanmadan itmez hazer düşmüş kemâl-i hayrete

Hâlet-i pervâneyi âteşle telkîn itdiler

Girdiler zencîr-i zülfe tâ ezel dîvâneler

Basriyâ aşkın yolunda cân terhîn itdiler

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Subhî-zâded. ? - ö. 1739Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Yûsuf Hâlis Efendid. 1805-06 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
3Tarık Sipahid. 25 Kasım 1946 - ö. 23 Ekim 2018Doğum YeriGörüntüle
4MUSA, Musa Seferoğlud. 1830 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
5KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
7BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FÂRİS, Beyrutlud. ? - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9FEYZULLÂH, El-hâc Feyzullâh Eyyûbîd. ? - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Madde AdıGörüntüle
11HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
12NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Madde AdıGörüntüle