BASRÎ, Hasan Basrî Efendi

(d. 1246/1830 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan Basrî Efendi'dir. Basrî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. İstanbul'da 1246/1830 senesinde doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1241/1825 olarak gösterilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 21). 1257/1841 yılında Enderûn-ı Hümâyûn'a kabul edilmiş, 1267/1851 senesinde ise Hâne-i Hâssa'ya alınarak kurenâdan olmuştur. Sonra saraydan ayrılmış ve Sultan Abdülazîz'in saltanatı döneminde (1861-1876) vefat etmiştir.

Sicill-i Osmânî'ye göre şu'arâdan idi (Mehmed Süreyyâ 1311: 21).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hûn-ı Mecnûn'ı döküp şol rütbe rengîn itdiler

Reh-güzâr-ı Leylî'yi ol dem ki tezyîn itdiler

Yâreler vaz' itdiler tâ sîne-i âşıklara

Kendi kanıyla Şeh-i Mansûr'ı tekfîn itdiler

Virmediler sünbülistân-ı hayâtımdan haber

Dôstlar kanım döküp bi'l-cümle temkîn itdiler

Yanmadan itmez hazer düşmüş kemâl-i hayrete

Hâlet-i pervâneyi âteşle telkîn itdiler

Girdiler zencîr-i zülfe tâ ezel dîvâneler

Basriyâ aşkın yolunda cân terhîn itdiler

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Doğum YeriGörüntüle
2Ayşe Uçkand. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Münir Göled. 08 Temmuz 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
6SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Doğum YılıGörüntüle
7ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8LÜTFÎ, Ömer Lütfî Efendi, Adanalıd. 1818 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10BEDRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11BÎDÂRÎ, SARRAF BÎDÂRÎ EFENDİd. ? - ö. 1560Madde AdıGörüntüle
12FAHİR, Bandırmalı, Pîr-i Sânîd. 1671 - ö. 1752Madde AdıGörüntüle