RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşa

(d. 1246/1830 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1246/1830 tarihinde Kahire'de doğdu. Babası şair Dıramalı Hasan Haydar Paşa'dır. 1260/1844-5 tarihinde eski Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğulları ve torunları ile birlikte İran'a sürgüne gönderildi. Beş yıl kadar orada kaldı. Kahire'ye döndükten birkaç ay sonra Mısır meclis azalığına getirildi. 1267/1850-51 tarihinin sonlarında İstanbul'a geldi. Yabancı dil bilmesi sebebiyle Tercüme Odası kâtipliğine atandı. 1269/1852-53 tarihinde Erdek, daha sonra Biga mutasarrıflığı görevine tayin edildi. Hariciye nazırlığı da yapan Râşid Mehmed Paşa, 3 Cemâziye'l-evvel 1293/27 Mayıs 1876'da vefat etti.

Bilgili bir şair olarak tanınan Râşid Mehmed Paşa'nın Fransızcaya dair beş bölümlük bir manzumesi vardır.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 02.09.2014).

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşdü aşkınla a kâfir çok azâba gönlümüz

Eylemez gayri tahammül pîç ü tâba gönlümüz

Âteş-i cevrin o rütbe kalbe te’sîr itdi kim

Yandı sîh-i gamda bak döndü kebâba gönlümüz

Geldi îmâna o kâfir gördüğü dem hâlimi

Hem murâda irdi hem girdi sevâba gönlümüz

Nazmını tanzîr eylersem aceb mi Râşidâ

Pek muhibdir Vâcid-i âlî-cenâba gönlümüz

(Çiftçi, Ömer (hzl.)(1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014].158.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EZHERÎ, Abdülmüte'âl Ezherî Efendi, Mısırlıd. ? - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
2Yakup Kadri Karaosmanoğlud. 27 Mart 1889 - ö. 13 Aralık 1974Doğum YeriGörüntüle
3AYŞE İSMET TEYMÛRÎd. 1840 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂDÎ, Süleymând. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8RÂCÎ, Ebulhasand. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMİD, Nazîf-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 1832MeslekGörüntüle
11KÂNÎ/SAFDERd. 18.yy - ö. 18.yyMeslekGörüntüle
12ATÂ, Yenişehirli Seyyidd. ? - ö. 1230MeslekGörüntüle
13HÜZNÎ, Karadeniz Ereğlisid. ? - ö. 1894 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERDÎ, Muammer Ferdîd. 1891 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂFİZ, Hacı Hamdîd. 1849 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle
18KEMÂLEDDÎN/HİLMÎ, Mahmûd Kemâleddînd. 1863 - ö. 1888Madde AdıGörüntüle