RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşa

(d. 1246/1830 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1246/1830 tarihinde Kahire'de doğdu. Babası şair Dıramalı Hasan Haydar Paşa'dır. 1260/1844-5 tarihinde eski Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğulları ve torunları ile birlikte İran'a sürgüne gönderildi. Beş yıl kadar orada kaldı. Kahire'ye döndükten birkaç ay sonra Mısır meclis azalığına getirildi. 1267/1850-51 tarihinin sonlarında İstanbul'a geldi. Yabancı dil bilmesi sebebiyle Tercüme Odası kâtipliğine atandı. 1269/1852-53 tarihinde Erdek, daha sonra Biga mutasarrıflığı görevine tayin edildi. Hariciye nazırlığı da yapan Râşid Mehmed Paşa, 3 Cemâziye'l-evvel 1293/27 Mayıs 1876'da vefat etti.

Bilgili bir şair olarak tanınan Râşid Mehmed Paşa'nın Fransızcaya dair beş bölümlük bir manzumesi vardır.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 02.09.2014).

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşdü aşkınla a kâfir çok azâba gönlümüz

Eylemez gayri tahammül pîç ü tâba gönlümüz

Âteş-i cevrin o rütbe kalbe te’sîr itdi kim

Yandı sîh-i gamda bak döndü kebâba gönlümüz

Geldi îmâna o kâfir gördüğü dem hâlimi

Hem murâda irdi hem girdi sevâba gönlümüz

Nazmını tanzîr eylersem aceb mi Râşidâ

Pek muhibdir Vâcid-i âlî-cenâba gönlümüz

(Çiftçi, Ömer (hzl.)(1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014].158.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EZHERÎ, Abdülmüte'âl Ezherî Efendi, Mısırlıd. ? - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
2AYŞE İSMET TEYMÛRÎd. 1840 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3Prenses Kadriye Hüseyind. 10 Ocak 1888 - ö. 1955Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, İpeklid. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5NÂTAVÂN, Hûrşîd Bânû Nâtavând. 1830 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
6BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KUL ELİFd. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMÎd. ? - ö. 1876-77\'de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
10SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
11HANIŞ, Hanış Heyrullaoğlu Zaidovd. 04.07.1932 - ö. 17.08.2010MeslekGörüntüle
12KÂTİBÎ, Osmand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EDHEM BEY, Musâhib-zâde, Enderunlud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
18TARZÎ, Tarzi Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle