RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşa

(d. 1246/1830 - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1246/1830 tarihinde Kahire'de doğdu. Babası şair Dıramalı Hasan Haydar Paşa'dır. 1260/1844-5 tarihinde eski Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğulları ve torunları ile birlikte İran'a sürgüne gönderildi. Beş yıl kadar orada kaldı. Kahire'ye döndükten birkaç ay sonra Mısır meclis azalığına getirildi. 1267/1850-51 tarihinin sonlarında İstanbul'a geldi. Yabancı dil bilmesi sebebiyle Tercüme Odası kâtipliğine atandı. 1269/1852-53 tarihinde Erdek, daha sonra Biga mutasarrıflığı görevine tayin edildi. Hariciye nazırlığı da yapan Râşid Mehmed Paşa, 3 Cemâziye'l-evvel 1293/27 Mayıs 1876'da vefat etti.

Bilgili bir şair olarak tanınan Râşid Mehmed Paşa'nın Fransızcaya dair beş bölümlük bir manzumesi vardır.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (Erişim tarihi: 02.09.2014).

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİT BİLTEKİN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşdü aşkınla a kâfir çok azâba gönlümüz

Eylemez gayri tahammül pîç ü tâba gönlümüz

Âteş-i cevrin o rütbe kalbe te’sîr itdi kim

Yandı sîh-i gamda bak döndü kebâba gönlümüz

Geldi îmâna o kâfir gördüğü dem hâlimi

Hem murâda irdi hem girdi sevâba gönlümüz

Nazmını tanzîr eylersem aceb mi Râşidâ

Pek muhibdir Vâcid-i âlî-cenâba gönlümüz

(Çiftçi, Ömer (hzl.)(1996). “Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi)”. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 02.09.2014].158.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yakup Kadri Karaosmanoğlud. 27 Mart 1889 - ö. 13 Aralık 1974Doğum YeriGörüntüle
2EZHERÎ, Abdülmüte'âl Ezherî Efendi, Mısırlıd. ? - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
3Prenses Kadriye Hüseyind. 10 Ocak 1888 - ö. 1955Doğum YeriGörüntüle
4SÂ'İB, Hüseyind. 1830 - ö. 24 Ocak 1902Doğum YılıGörüntüle
5KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂDÎ, Süleymând. 1830 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7ŞÜKRÎ, Yûsuf Şükrîd. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMÎd. ? - ö. 1876-77\'de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
10VASFÎ, Ahmed Vasfîd. 1832 - ö. 1876MeslekGörüntüle
11SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859MeslekGörüntüle
12GEDÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MİDHAT, Nâmî Mahmûd Efendid. 1848 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHÂ, Bahâeddîn ibn Abdurrahmân-ı Magalkaravîd. ? - ö. 1423-24’ten sonraMadde AdıGörüntüle
17VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Madde AdıGörüntüle
18REMZî, Remzî Abdullâh Efendid. ? - ö. 1749-50Madde AdıGörüntüle