CELÂL, Yanyalı-zâde Mahmûd Celâleddîn

(d. 1293/1876 - ö. 1313/1895)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd Celâleddîn'dir. Şiirlerinde Celâl mahlasını kullandı. Yanyalı-zâde sanıyla tanınmaktadır. 1876'da İzmir'de doğdu. İzmir vilayeti Mektûbî Kalemi kâtiplerindendi. Genç yaşta, henüz 19 yaşındayken İzmir'de veremden vefat etti. Yazdığı şiirleri ağabeyi Ali Nazmî toplayıp kendi yazdığı bir mukaddime ile bastırdı.

Celâleddin'in tek eseri ağabeyi Ali Nazmî'nin kendi yazdığı bir mukaddimeyle 1314/1896 yılında İzmir'de bastırdığı Müntahabât-ı Mecâniyü'l-Edeb fî Hadâ'iki'l-Arab adlı eserdir. Bu küçük risalede Celâleddin'in tercümeleri ve şiirleri yer almaktadır.

Celâleddin Efendi edip, şair, musikişinas, ressam ve çok güzel sese sahip bir kişiydi. Yağlı ve sulu boya tarzında yaptığı resimleri bazı ekabir konaklarını süslemekteydi. Kardeşi Ali Nazmî'nin ifadesine göre bir aşr-ı şerif okuduğu zaman dinleyenlerin ağlamaması mümkün değildi. Genç yaşına rağmen çok yetenekli bir şairdi. Elde bulunan şiirleri ile ağabeyi ve çevresinin verdiği bilgiler eğer yaşasaydı Celâl'in çok büyük bir şair olacağını göstermektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.03.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İşte teşrîf-i çemenzâr eyleyip ol gül-izâr

Olsun âgûşum bugün cânânıma cây-ı karâr

 

Gel gel Allâh aşkına şâd eyle ben bî-çâreyi

Ben senin hasret-keş-i dîdârınım ey şîvekâr

 

Şevke gelsin çağlasın cûş u hurûş etsin bugün

Vakt-i hasretde benimle ağlayan şu cûy-bâr

 

Neyleyim âyîne-i billûru cânânım bana

Sîne-i tâbânını arz eyliyor âyîne-vâr

 

Bâde-i gülgûna tercîh eylerim ben leblerin

Câma minnet eylemem oldukça âgûşumda yâr

 

Sad-hezârân nağme yapsan dinlemem bülbül seni

Nağme-perdâz olmada sînemde şimdi bir nigâr

 

Kâmım aldım ben felekden çok şükür Hakk'a Celâl

Bir gün olsun meşrebimce esdi artık rûzgâr

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 206.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatih Erdoğand. 23 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Baskın Orand. 26 Temmuz 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Servet Eyüpgillerd. 13 Haziran 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Yusuf Akçurad. 2 Aralık 1876 - ö. 11 Mart 1935Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6Fatma Fahrünnisa [Tezcan]d. 31 Temmuz 1876 - ö. 13 Ocak 1969Doğum YılıGörüntüle
7ÇİROZ ALİ, Yenimahallelid. ? - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8MUHAMMED, Mehmet Beybabad. ? - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
9CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
10REŞÎD, Mehmed Efendid. ? - ö. 1812MeslekGörüntüle
11SAFÂYÎ, Şeyh Safâyî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Fodla Kâtibi-zâde Mehmed Sa'îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMSÎ, Derviş Şemsî, Işık Şemsd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
18NEHRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle