MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlu

(d. 1261/1845 - ö. 1315/1897)
divan şairi ve nâsiri
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğdu. Meşhur Karacehennem İbrâhîm Paşa'nın yeğeni, Erzurum Kalesi Topçu Miralayı Hacı Ömer Bey'in oğludur. Medrese öğrenimini Erzurum'da gördü. IV. Ordu Meclis-i Tahrirat Odasında göreve başladı. 1865'te Erzurum Temyiz Meclisi hukuk başkâtipliğine atandı. 1877/78 Osmanlı-Rus savaşında Anadolu Orduları komutanı olan Müşir Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın kâtipliğini yaptı. Harbin sonuna kadar paşanın yanında bulundu, sonra birlikte İstanbul'a gitti. Ahmed Muhtar Paşa Girit isyanını bastırmakla görevlendirildiğinde de Tahrir Heyeti başkâtibi olarak Girit'e gitti. Dönüşte Adliye Nezareti'nde görev aldı. 1885'te yine paşa ile Mısır'a gitti. 1895'te bir Avrupa seyahati yaptı. İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Kabristanı'na defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Başımıza Gelenler: Kahire 1321, İstanbul 1328. Bu eser 93 Harbi'ni ele almakta, bu arada pek çok tarihî hakikatleri dile getirmektedir.

2. Binbir Hadîs-i Şerîf Şerhi: 1319'da Kahire'de basılmıştır.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Arif Bey". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Erzurumlu İshâk Efendid. 1838 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
2SELAMİ, Selami Yağard. 04.02.1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kâzım Cömertd. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİD, Hasan Hâlid Efendid. 1845 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7ES'AD, Mansûrî-zâde Hüseyin Es'ad Efendid. 1820 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8NÂTAVÂN, Hûrşîd Bânû Nâtavând. 1830 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9RASİH, Hacı Rasih Efendid. ? - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10SÂKIB, Süleyman Sâkıbd. ? - ö. 1858MeslekGörüntüle
11BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937MeslekGörüntüle
12ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Ali Rif'at Bey, Silahşörd. ? - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle
17SEBÛRÎ, Emir Hüseyind. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ÂŞIKOĞLU, Seferlid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle