İHSÂN

(d. 1238/1822 - ö. 1255/1840)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed İhsân Efendi'dir. Tabhâne-i Mısriyye nazırlığı görevinde bulunan Bursalı Cevdet Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Başmuhasebe kaleminde kâtiplik yaptı. Duygulu aşk şiirleri yazdı. Çok genç yaşta -18 yaşındayken- İstanbul'da öldü. Örnek bir şiiri Fatîn Tezkiresi'ndedir (Fatîn Dâvud 1271: 5).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hasretinle rûz u şeb giryân olan çeşmimdir ol

İştiyâkın ile hûn-rîzân olan çeşmimdir ol

Döndü aşkınla senin deryâya eşkim ey perî

Katresi bir lücce-i ummân olan çeşmimdir ol

Ney gibi efgân iden bezminde dildir sâkiyâ

Bâde-âsâ kıpkızıl cûyân olan çeşmimdir ol

Pister-i hicrânda subh u mesâ kan ağlayıp

Çeşm-i mestin gibi bî-dermân olan çeşmimdir ol

Göreli gül hüsnünü bülbül gibi dil-bestedir

İhsan-âsâ rûyuna hayrân olan çeşmimdir ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Doğum YeriGörüntüle
2Leyla Karacad. 04 Nisan 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983Doğum YeriGörüntüle
4İZZETd. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7FERRUH, İsmail Ferruh Beyd. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8DÎDÂR, Ma'den-emîni-zâde Osman Beyd. ? - ö. 1840-41Ölüm YılıGörüntüle
9KÜRŞADÎ, Süleymand. 1785-1786? - ö. 1839-1840?Ölüm YılıGörüntüle
10HUSREV, Mehmed Husrev Efendid. ? - ö. 18-19. yy.MeslekGörüntüle
11TÂLİ’Îd. ? - ö. 1519MeslekGörüntüle
12HÂMÎ, Ahmedd. 1679 - ö. 1747MeslekGörüntüle
13İHSÂN, Rizelid. ? - ö. 1920?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSIM, Çeribaşı-zâde Mustafa Âsım Efendid. 1858 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEFÂ, Ahmed Vefâd. 1868 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMSÎ, İsfendiyar-zâde Şemsî Ahmed Paşad. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle
17HAYRÎ, Mehmed Hayrî Efendi, Türk Hayrîd. ? - ö. 1876-77Madde AdıGörüntüle
18KUL İNTİZARd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle