İHSÂN

(d. 1238/1822 - ö. 1255/1840)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed İhsân Efendi'dir. Tabhâne-i Mısriyye nazırlığı görevinde bulunan Bursalı Cevdet Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Başmuhasebe kaleminde kâtiplik yaptı. Duygulu aşk şiirleri yazdı. Çok genç yaşta -18 yaşındayken- İstanbul'da öldü. Örnek bir şiiri Fatîn Tezkiresi'ndedir (Fatîn Dâvud 1271: 5).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hasretinle rûz u şeb giryân olan çeşmimdir ol

İştiyâkın ile hûn-rîzân olan çeşmimdir ol

Döndü aşkınla senin deryâya eşkim ey perî

Katresi bir lücce-i ummân olan çeşmimdir ol

Ney gibi efgân iden bezminde dildir sâkiyâ

Bâde-âsâ kıpkızıl cûyân olan çeşmimdir ol

Pister-i hicrânda subh u mesâ kan ağlayıp

Çeşm-i mestin gibi bî-dermân olan çeşmimdir ol

Göreli gül hüsnünü bülbül gibi dil-bestedir

İhsan-âsâ rûyuna hayrân olan çeşmimdir ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hikmet Feridun Esd. 1909 - ö. 6 Haziran 1992Doğum YeriGörüntüle
3Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞ VELİd. 1760 - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMİL, Enderunlu Recâî-zâde Mustafa Sâmil Efendid. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
9DÎDÂR, Ma'den-emîni-zâde Osman Beyd. ? - ö. 1840-41Ölüm YılıGörüntüle
10SELÂNİKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1600 CivarıMeslekGörüntüle
11HIZRÎd. ? - ö. 1547/48MeslekGörüntüle
12RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80MeslekGörüntüle
13FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GULÂMÎ, Sivaslıd. 1854 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÎD, Reşîd Efendid. ? - ö. 1822-24Madde AdıGörüntüle
17HASAN, Ali oğlu Karabağî Yüzbaşovd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TIRSÎ, İbrâhimd. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle