İHSÂN

(d. 1238/1822 - ö. 1255/1840)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed İhsân Efendi'dir. Tabhâne-i Mısriyye nazırlığı görevinde bulunan Bursalı Cevdet Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Başmuhasebe kaleminde kâtiplik yaptı. Duygulu aşk şiirleri yazdı. Çok genç yaşta -18 yaşındayken- İstanbul'da öldü. Örnek bir şiiri Fatîn Tezkiresi'ndedir (Fatîn Dâvud 1271: 5).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hasretinle rûz u şeb giryân olan çeşmimdir ol

İştiyâkın ile hûn-rîzân olan çeşmimdir ol

Döndü aşkınla senin deryâya eşkim ey perî

Katresi bir lücce-i ummân olan çeşmimdir ol

Ney gibi efgân iden bezminde dildir sâkiyâ

Bâde-âsâ kıpkızıl cûyân olan çeşmimdir ol

Pister-i hicrânda subh u mesâ kan ağlayıp

Çeşm-i mestin gibi bî-dermân olan çeşmimdir ol

Göreli gül hüsnünü bülbül gibi dil-bestedir

İhsan-âsâ rûyuna hayrân olan çeşmimdir ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Adnan Tahir Tand. 1920 - ö. 9 Haziran 1978Doğum YeriGörüntüle
2FEVZÎ, Mehmedd. 1638 - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
7SÂMİL, Enderunlu Recâî-zâde Mustafa Sâmil Efendid. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYA BEY DİLGEMd. ? - ö. 1838/1840Ölüm YılıGörüntüle
9DERVİŞ VELİd. 1760 - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
10FÂHİM, Kahraman Ağa-zâde Fâhim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEVKET, Şevket Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYDÎ, Aydî Babad. 1810 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEMÎNÎd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
17EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ, Abdülmecid-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle