RE'FET, Sâlih Re'fet Efendi

(d. 1229/1813 - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih Re'fet Efendi'dir. 1229/1813 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1834 senesinde Atik Bâb-ı Defterî'deki Metruk Mevkûfât Kalemi'nde göreve başladı. 1840 yılında Maliye Hazinesi'nde Ceride Muhasebesi kâtipliğine atandı. 1846 senesinde liyakat ve kabiliyetinden dolayı uhdesine hâmise rütbesi tevcih edilmiştir. Ölüm yeri ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'de (Mehmed Süreyya 1311: 363) Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) başlarında vefat ettiği söylenmektedir. Buna göre 1278/1861 tarihinden sonraki bir zamanda vefat etmiş olmalıdır.

Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 363) usta bir şair; Fatîn'e göre ise (1271: 100) bir miktar seçkin tarihi ve beğenilen şiirleri vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i dânâyı şeydâ eyleyen gîsû-yı dilberdir

Beni her kârdan hâlî koyan hâl-i mu'anberdir

Degişmem mülket-i fagfûra çîn-i ebruvânın ben

Gözüm nûrudur ol âhû cemâli mâh-ı enverdir

Hilâl ebrûları çeşmânı dil-cû hattıdır şeb-bû

Kad-i zîbâsı ber-ter dilber-i ferhunde-ahterdir

Olur her bir sözünden şîve-i dîger zihî peydâ

Cihânda var ola yokdur misâli bende-perverdir

Anın ta'rîf-i hüsni hayli müşkildir Hudâ âlim

Ne yapsun Re'fet-i nâ-çâr kim kem-ter sühan-verdir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 100.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Burhan Felekd. 11 Mayıs 1889 - ö. 4 Kasım 1982Doğum YeriGörüntüle
2GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Beyd. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM/ÂSIMÎ, Seyrek-zâde Seyyid Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. 4 Kasım 1675Doğum YeriGörüntüle
4FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DEHŞETÎ, Salihd. 1802/1813? - ö. 1866/1875?Doğum YılıGörüntüle
6HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Mehmed Fevzî Efendi, Kırkağaçlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLHAMİD EFENDİd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10NA'ÎM, Yazıcı-zâde Mehmedd. ? - ö. 1752MeslekGörüntüle
11SUN'Îd. 1485/86 - ö. 1533/34MeslekGörüntüle
12NİYÂZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45\'te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEZBÎ, Ahmed Cezbî Beyd. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Tarsuslu Cûdî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. 1873 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NA'ÎMÜDDÎN, Tameşvarlı Elhâc İbrâhîmd. 1695 - ö. 1768’den sonraMadde AdıGörüntüle
17SERSEM ALİ BABA, Dedebabad. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
18GÂZÎ, Muhammedd. ? - ö. 1817-18Madde AdıGörüntüle