KUDSÎ, Nişancı-zâde/Ramazan-zâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendi

(d. 982 veya 972/1574 veya 1565 - ö. 1031 Safer veya 1025 Rebiülevvel/Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kudüs’te doğdu. Doğum tarihi Tuhfe-i Nâilî’de 982 / 1584 (Kurnaz vd. 2001: 826), Sicill-i Osmânî’de ise 972 / 1565 ( Aktan 1995: 66) olarak verilmiştir. Künyesi Seyyid Mehmed Kudsî Efendi b. Seyyid Ahmed Efendi b. Nişancı Merzifonî Mehmed Çelebi b. Ramazan Efendi şeklindedir. Müderris olduktan sonra Selanik, Mekke ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1028 Cemaziyelevvel / Nisan 1619 tarihinde İstanbul kadısı oldu. 1029 Ramazan / 1620 yılı Temmuz ayında azledildi. 1030 Şevval / 1621 Ağustos ayında Anadolu Kazaskeri oldu. 1031 Safer / 1621 Aralık ayında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî’de vefat tarihi 1025 Rebiülevvel / Mart-Nisan 1616 gösterilmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2001: 826). Edirnekapı haricinde Emir Buharî Tekyesi’nde medfundur. Fâzıl ve fâsih bir kişiydi.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Sebil Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 19.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Arab-zâde, Mehmed Müttakî Efendid. ? - ö. 1584Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Kutsi Tecerd. 4 Eylül 1901 - ö. 22 Temmuz 1967Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Şeyh Gazzî Ahmed Efendid. 1644-1645 - ö. 27.01.1738Doğum YeriGörüntüle
4FENÂYÎ, Cennet Mehmed Efendid. 1574 - ö. 1664Doğum YılıGörüntüle
5HULVÎ, Şeyh Cemâleddîn Mahmûd Hulvî Efendid. 1574-75 - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
6SÛZÎ, Ahî-zâde Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. Temmuz-Ağustos 1627Doğum YılıGörüntüle
7MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Ölüm YılıGörüntüle
10SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869MeslekGörüntüle
11ŞÂH, Kepenkçi-zâde Şâh Mehmed Efendid. ? - ö. 1597-98MeslekGörüntüle
12TAYYİB, Attâr-zâde Mustafad. ? - ö. 1714MeslekGörüntüle
13NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KERİMÎ, Kerimî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES’AD, Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle
17RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
18EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle