YAHYÂ, Yahyâ Efendi

(d. 1238/1823 - ö. 1314/1896)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1238/1823’te Şam’da doğdu. Şiirlerinde Yahyâ mahlasını kullandı. Antakya’nın zengin ve kibar ailelerinden birine mensuptur. Genç yaşında Şam valisi Âkif Paşa'nın divan kâtibi oldu. Çok geçmeden 1270/1854 yılında Siverek kaymakamlığına tayin edildi. Sonra Antakya’da fetva emini oldu. Ardından müftülüğe yükseldi. 1300/1882 Şam’a gitti ve Vali Nâşid Paşa'nın teveccühünü kazanarak bir müddet Şam maarif müdürlüğünde bulundu. 1314/1896’da Antakya’da öldü (Türkmen 1939: 684-88).

Ahmed Faik Türkmen, Mufassal Hatay Tarihi adlı eserinde şairden 1 münacat, 46 gazel, 1 manzum Antebli Hasırcı-zâde’nin Yahya Efendi'ye Selamı ve Yahya Efendi'nin Cevabı, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Nâzım Paşa, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Tahsin, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Reşîd, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Nedîm, 1 terkib-i bend, 1 müstezadı örnek olarak vermiştir.

Ahmed Faik Türkmen'e göre kuvvetli bir şair olan Yahyâ Efendi, divan edebiyatının her alanında yazı yazmış ve muvaffak olmuştur. Tertip ve tabedilmemiş olan şiirleri bir divan teşkil edecek derecede çeşitli imiş.

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi, Hatay Şairleri. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kara sevdâya düşürdün beni ey mâh-likâ

Târ-ı zülfünle edüp şân-ı visâli îmâ

Revişi resmi hırâmın bilürem Şâm işidir

Ya nedir sende a zâlim bu kadar istiğnâ

Gerçi Şamî derim ammâ sana şûmî diyemem

Nâsiyen mihneti aşkı eder iken inbâ

Nukl için bezmi meye peyk arar ehl-i işret

Şâm elmâsı mıdır gabgabın ey meh acebâ

Nazm ile haddi senâsın bulamazsın Yahyâ

Eyle ol dâver-i devrâna hemen hayr-ı duâ

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi, Hatay Şairleri. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 688.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KINALI-ZÂDE, Mehmed Fehmî Efendid. 1564 - ö. 1595Doğum YeriGörüntüle
2SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Doğum YeriGörüntüle
3SÜHEYLÎ, Ahmed bin Hemdem Kethudad. 1585? - ö. 1633-34Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI BEY, Yek-çeşm, Üsküdarlıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendid. 1823 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
7MEYDANÎ, Hüseyind. 1815 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
8HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsÖlüm YılıGörüntüle
9NA'ÎM BEY, Fraşerlid. ? - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65MeslekGörüntüle
11NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
12ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
13ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD ÂKİF PAŞA, Mustafa Sâlih Reşîd Paşad. 1863 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİS, Koca Halil Beyzâde Halil Muhlis Beyd. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle
17KABÛLÎ, Kabûlî Çelebid. ? - ö. III. Murad devriMadde AdıGörüntüle
18HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle