YAHYÂ, Yahyâ Efendi

(d. 1238/1823 - ö. 1314/1896)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1238/1823’te Şam’da doğdu. Şiirlerinde Yahyâ mahlasını kullandı. Antakya’nın zengin ve kibar ailelerinden birine mensuptur. Genç yaşında Şam valisi Âkif Paşa'nın divan kâtibi oldu. Çok geçmeden 1270/1854 yılında Siverek kaymakamlığına tayin edildi. Sonra Antakya’da fetva emini oldu. Ardından müftülüğe yükseldi. 1300/1882 Şam’a gitti ve Vali Nâşid Paşa'nın teveccühünü kazanarak bir müddet Şam maarif müdürlüğünde bulundu. 1314/1896’da Antakya’da öldü (Türkmen 1939: 684-88).

Ahmed Faik Türkmen, Mufassal Hatay Tarihi adlı eserinde şairden 1 münacat, 46 gazel, 1 manzum Antebli Hasırcı-zâde’nin Yahya Efendi'ye Selamı ve Yahya Efendi'nin Cevabı, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Nâzım Paşa, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Tahsin, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Reşîd, 1 tahmis-i Yahyâ gazel-i Nedîm, 1 terkib-i bend, 1 müstezadı örnek olarak vermiştir.

Ahmed Faik Türkmen'e göre kuvvetli bir şair olan Yahyâ Efendi, divan edebiyatının her alanında yazı yazmış ve muvaffak olmuştur. Tertip ve tabedilmemiş olan şiirleri bir divan teşkil edecek derecede çeşitli imiş.

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi, Hatay Şairleri. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kara sevdâya düşürdün beni ey mâh-likâ

Târ-ı zülfünle edüp şân-ı visâli îmâ

Revişi resmi hırâmın bilürem Şâm işidir

Ya nedir sende a zâlim bu kadar istiğnâ

Gerçi Şamî derim ammâ sana şûmî diyemem

Nâsiyen mihneti aşkı eder iken inbâ

Nukl için bezmi meye peyk arar ehl-i işret

Şâm elmâsı mıdır gabgabın ey meh acebâ

Nazm ile haddi senâsın bulamazsın Yahyâ

Eyle ol dâver-i devrâna hemen hayr-ı duâ

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi, Hatay Şairleri. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 688.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731Doğum YeriGörüntüle
2Hızır Ağad. 1710? - ö. 1796?Doğum YeriGörüntüle
3MANTIKÎ, Ahmed Efendid. 1594-95 - ö. 24.11.1635Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI BEY, Yek-çeşm, Üsküdarlıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5MUHİBBÎ, Salihd. 1823 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
6CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
7NECATİ, İbrahimd. 1845 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
8ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9NA'ÎM BEY, Fraşerlid. ? - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11MeslekGörüntüle
11ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
13ÂRİFÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÎDÂR, Ma'den-emîni-zâde Osman Beyd. ? - ö. 1840-41Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Madde AdıGörüntüle
17ZEYNELÂBİDÎNd. 1862-63 - ö. 1913-14?Madde AdıGörüntüle
18KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621Madde AdıGörüntüle