MUHLİSÎ/DEFTERÎ, Halîl Muhlis Efendi b. Îsâ Efendi

(d. 914/1508 - ö. 976/1568)
divan şairi, müderris, defterdar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

914/1508 yılında doğdu. Asıl adı Halîl olup şiirlerinde bazen Muhlisî bazen de Defterî mahlasını kullandı. İsâ Paşa’nın oğludur. Çandarlı Kara Halîl sanıyla bilinen Hayreddîn Paşa sülalesindendir. Şeyhülislâm Sa’dî Efendi’nin hizmetinde bulundu. Dâvud Paşa ve Ali Paşa-yı Atîk medresesi müderrisliği yaptı. Daha sonra Şehzâde Bâyezîd’in oğlu Sultân Orhan’a lâlâ olan Muhlisî, 967/1559 yılında Budin defterdarlığına atandı. Bu görevini devam ettirirken 976/1568 yılında vefat etti. İlim ve irfan sahibi olan şairin, şiirleri de ölçülü, güzel ve akıcıdır (Özcan 1989: 122, 123).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Doğum YılıGörüntüle
2ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Ölüm YılıGörüntüle
3VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568\'de sağÖlüm YılıGörüntüle
4NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
5ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667MeslekGörüntüle
6TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86MeslekGörüntüle
7REFÎ'/SA'ÎD, Kâtib-zâde Mehmed Refî Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1769MeslekGörüntüle
8İBRAHİM, İbrâhîm bin Ahmed el-Amasîd. ? - ö. 1590\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KUL ÂDİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12AHMED, Muhaşşî Sinan-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1620/1621Madde AdıGörüntüle
13VEZNÎ, Veznedâr Sinan Beyzâde Mustafa Çelebid. ? - ö. 1568\\\\\\\\\\\\\\\'den önceMadde AdıGörüntüle