NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Bağdat kadısı Kâtip Mahmûd Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Şiirlerinde Na’tî mahlasını kullandı. Zamanını ilim öğrenmekle geçirdi. Kırk akçe ile müdderris oldu. Ahdî (Solmaz 2009 : 71), tezkiresinde, Na’tî’nin nüktedân bir kişi olduğunu söyler. Ayrıca Ahdî ile mektuplaşan iki şairden birisi de Na’tî’dir. Diğer şair Murâdî-i Bağdâdî’dir. Tezkiresindeki şiiri Na’tî mektupla göndermiştir. Na’tî 995/1586 tarihinde hayatta idi (Tuman 2001: 1079).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bana ışkunda ziyân itme gibi sûd olmaz

Âşıka ölmeden özge dahi maksûd olmaz

Koma hat vech-i münîründe gider pâk eyle

Nûrdur pâdişehüm nûrda çün dûd olmaz

Mâh-veş sîneni burc-ı bedene çekmeyenün

Kevkeb-i bahtı gülüp tali’i mes’ûd olmaz

İtmege bezmüni işret gicesinde hoş -bû

Micmer-i tende yanan cân gibi bir ûd olmaz

Kûy-i firdevsüni Na’tî çü makam eylemeye

Âkıbet nâmı anun dünyede Mahmûd olmaz

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 71.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Panayot Abacıd. 23 Aralık 1922 - ö. 27 Temmuz 2015Doğum YeriGörüntüle
2Ozan Özteped. 16 Temmuz 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cem Kertişd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551MeslekGörüntüle
5BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679MeslekGörüntüle
6MUHTÂRÎ, Acem-zâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
7ŞÂNÎd. ? - ö. 1534-35 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9LİSÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlıd. 1865 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
11MOLLA ESEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle