NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Bağdat kadısı Kâtip Mahmûd Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Şiirlerinde Na’tî mahlasını kullandı. Zamanını ilim öğrenmekle geçirdi. Kırk akçe ile müdderris oldu. Ahdî (Solmaz 2009 : 71), tezkiresinde, Na’tî’nin nüktedân bir kişi olduğunu söyler. Ayrıca Ahdî ile mektuplaşan iki şairden birisi de Na’tî’dir. Diğer şair Murâdî-i Bağdâdî’dir. Tezkiresindeki şiiri Na’tî mektupla göndermiştir. Na’tî 995/1586 tarihinde hayatta idi (Tuman 2001: 1079).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bana ışkunda ziyân itme gibi sûd olmaz

Âşıka ölmeden özge dahi maksûd olmaz

Koma hat vech-i münîründe gider pâk eyle

Nûrdur pâdişehüm nûrda çün dûd olmaz

Mâh-veş sîneni burc-ı bedene çekmeyenün

Kevkeb-i bahtı gülüp tali’i mes’ûd olmaz

İtmege bezmüni işret gicesinde hoş -bû

Micmer-i tende yanan cân gibi bir ûd olmaz

Kûy-i firdevsüni Na’tî çü makam eylemeye

Âkıbet nâmı anun dünyede Mahmûd olmaz

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 71.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Bülent Ecevitd. 28 Mayıs 1925 - ö. 5 Kasım 2006Doğum YeriGörüntüle
3Güngör Gençayd. 24 Haziran 1934 - ö. 23 Nisan 2012Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1612MeslekGörüntüle
5EMÎN, Abdülhâdî-zâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45MeslekGörüntüle
6SEYYİD, Seyyid Mesud Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1672MeslekGörüntüle
7SAFÂYÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8REVÂNÎd. ? - ö. 1523-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HAYREDDİN, Hayreddin Hızır Efendid. ? - ö. 1538Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10TIRSÎ, İbrâhimd. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle
11EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Madde AdıGörüntüle
12ZEYNÎd. ? - ö. 19. Yüzyıl ?Madde AdıGörüntüle