NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Bağdat kadısı Kâtip Mahmûd Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Şiirlerinde Na’tî mahlasını kullandı. Zamanını ilim öğrenmekle geçirdi. Kırk akçe ile müdderris oldu. Ahdî (Solmaz 2009 : 71), tezkiresinde, Na’tî’nin nüktedân bir kişi olduğunu söyler. Ayrıca Ahdî ile mektuplaşan iki şairden birisi de Na’tî’dir. Diğer şair Murâdî-i Bağdâdî’dir. Tezkiresindeki şiiri Na’tî mektupla göndermiştir. Na’tî 995/1586 tarihinde hayatta idi (Tuman 2001: 1079).

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bana ışkunda ziyân itme gibi sûd olmaz

Âşıka ölmeden özge dahi maksûd olmaz

Koma hat vech-i münîründe gider pâk eyle

Nûrdur pâdişehüm nûrda çün dûd olmaz

Mâh-veş sîneni burc-ı bedene çekmeyenün

Kevkeb-i bahtı gülüp tali’i mes’ûd olmaz

İtmege bezmüni işret gicesinde hoş -bû

Micmer-i tende yanan cân gibi bir ûd olmaz

Kûy-i firdevsüni Na’tî çü makam eylemeye

Âkıbet nâmı anun dünyede Mahmûd olmaz

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 71.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Reşad Ekrem Koçud. 1905 - ö. 6 Temmuz 1975Doğum YeriGörüntüle
2ALİ, Hekimoğlu Ali Paşad. 4 Haziran 1689 - ö. 14 Ağustos 1758Doğum YeriGörüntüle
3FÂ'İZ, Yirmisekiz Çelebi Süleyman Ağa-zâde Mehmed Fâ'iz/Fâyiz Efendid. ? - ö. 19 Temmuz 1731Doğum YeriGörüntüle
4HASÎBÎ, Güzelce Rüstem Paşa-zâde Hüseyin Efendid. ? - ö. 1614-15MeslekGörüntüle
5BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777MeslekGörüntüle
6ES'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634MeslekGörüntüle
7YÜMNÎ, Ayas Paşa-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FİRÂKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HÂDİMÎ, Pîr-zâde Hasan Hâdimî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10KULOĞLU, İlyasd. ? - ö. 1658Madde AdıGörüntüle
11HOCA DEHHÂNÎd. ? - ö. 1401’den önce ?Madde AdıGörüntüle
12KATÎLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle