OSMAN HİLMİ

(d. ?/1868 - ö. ?/1897)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1868 tarihinde Kırşehir’de doğmuştur. Babası Şeyh Süleyman Türkmâni neslinden Şeyh Hasan Efendi, annesi Karafakı ailesinden Zeynep Hatun’dur. Osman Hilmi hakkında Kılıçözü ve Kırşehir Sesi gazetelerinde yayımlanmış yazıların ve Veli Recai Velibeyoğlu’nun hazırladığı yayımlanmamış antolojideki bilgilerin dışında yazılı kaynaklarda bilgiye rastlanmamıştır. Bu antolojide Osman Hilmi’nin 1897 tarihinde Kırşehir mutasarrıfı Arifi Bey’in yaptırdığı saat kulesine ve hamama düşürdüğü tarihler mevcuttur. Osman Hilmi, 1897’de vefat etmiştir.

Osman Hilmi Tanzimat hareketinden sonra Kırşehir’de açılan Rüşdiye okulunda öğrenim gördü. Bu okulda Arap ve Fars dillerinde, Divan Edebiyatında kâmil bir üstad olan Mehmet Ali Efendi müdür olarak vazife yapıyordu. Osman Hilmi, bu zattan özel dersler aldı. Bu zat, Kırşehir’de Türkçe okur yazar bir zümrenin yavaş yavaş yetişip gelişmesinde etkin rol oynamıştır. Osman Hilmi de bu yeni yetişen aydın zümrenin fertlerinden biridir. S. Nazan Kırımhan’ın yaptığı doktora tezinde bir şiirine yer verilen Osman Hilmi’nin gazetelerde yayımlanan yazılardan öğrenildiğine göre Naliş-i Sevda isimli yayımlanmamış bir hikâye kitabı da mevcuttur (Kırımhan 1995: 215).

Kaynakça

Kılıçözü. 30 Nisan 1956, 7 Mayıs 1956, 21 Mayıs 1956.

Kırşehir Sesi. 7 Kasım 1955, 21 Kasım 1955, 28 Kasım 1955, 5 Aralık 1955.

Kırımhan, S. Nazan (1995). XIX. Yüzyılda Yaşamış Kırşehirli Âşıklar ve Âşık SaidYayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Velibeyoğlu, Veli Recai. Basılmamış Kırşehir Şairleri Antolojisi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 02.03.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Husûsâ Kırşehir’de Ârifi Bey sarf-ı verzişle

Mükemmel saat, karhane ve hamam eyledi inşa’

 

Terakki devridir bu şâhit istersen eğer seyret

Hünerver yerli bir üstad yaptı saat-i rânâ

 

Ne lazım halka tayin-i zaman etmek için Hurşit

Bilinsin vakit ve etsün işlerini ana göre icrâ

 

Bu saat oldu zira mihrile şimdengerü hempâ

Şu tarihi mücevher nakşeyledi Hilmi minaye

 

Konuldu saati zibakılar her vakti bak iyma (Kırımhan 1995: 277)

 

Tarih

Yok idi Kırşehir’de hamam-veş

Bir eseri hayr u ferah bahş-i cân

 

Sayei şâhânede ibzâl edip

Himmetini Ârifi Bey anbe an

 

Saati zibâ gibi hamamı da

Kıldı mükemmel ne güzel nişân

 

Hâtimeye oldu şu tarih-i dâl

Bir adedin hasf ediniz ol zaman

 

Canı ferahnâk, teni pâk eder

Yıkanınız ehl-i tabiat heman

Kırımhan, S. Nazan (1995). XIX. Yüzyılda Yaşamış Kırşehirli Âşıklar ve Âşık SaidYayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 278.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYFULLAH, Seyfullah Değirmencid. 1896 - ö. 1968Doğum YeriGörüntüle
2Soner Demirbaşd. 19 Aralık 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GARİP ÇOBAN, İbrahim Kurnazd. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Doğum YılıGörüntüle
5VEFÂ, Ahmed Vefâd. 1868 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7Teodor Kasapd. 10 Kasım 1835 - ö. 5 Haziran 1897Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9SEFİL KAMBERÎd. 1867 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10DİLAVER AĞAd. ? - ö. 1900-1905?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MAHCUBÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FATMA BACId. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BALAHAN DANIŞ BAYATd. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SIRDAŞ ALİ, Ali Topaloğlud. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AHMED HİLMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle