SÂM MİRZA

(d. ?/1517 - ö. ?/1567)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâm Mirza 1517'de Merâga’da doğmuştur. Şah İsmail’in üçüncü oğlu olan İranlı şehzade, gençlik yıllarına kadar Herat’ta yaşamıştır. Ağabeyi Şah Tahmasb’a karşı 1544’te çıkardığı ayaklanma güçlükle bastırılabilmiştir. Affedilmesinin ardından abisine karşı tekrar bazı girişimlerde bulunması üzerine 1561-1562’de Kahkaha Kalesi’nde zindana atılmış ve 1566-1567 depreminde burada vefat etmiştir (Seyhan Alışık 2009: 61). Bağırov’un aktardığı rivayete göre ise II. Şah İsmail’in emri üzerine 1567'de idam edilmiştir (2007: 478-479).  

Sâmî mahlasını kullanan şair, muhtemelen 1550-1561 yılları arasında, Ali Şîr Nevâî’nin Mecâlisü’n-nefâis’inden ilhamla yazdığı belirtilen Tuhfe-yi Sâmî adlı tezkiresiyle tanınır. 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış 714 şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgi ve örnekler barındırdığı ifade edilen bu eserin, o dönem Türk şairlerine dair tek kaynak sayılabileceği ifade edilir (Seyhan Alışık 2009: 61).

 

Birçok kütüphanede nüshasının bulunduğu belirtilen bu eserin, Bağırov’a göre en eski nüshası (1567) Azerbaycan İlimler Akademisi Elyazmaları Enstitüsünde bulunan bu eser, 1934’te Hindistan ve 1936 ile 1969 yıllarında ise Tahran’da yayımlanmıştır (2007: 479). Söz konusu eserin nüshalarına Millî Kütüphane (Yer numarası: 18 Hk 180) ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi (Yer numarası: TAEK1950/36)'nde rastlanır. Seyhan Alışık, anılan eseri dışında Sâm Mirza’nın 6.000 beyitlik bir divanının bulunduğundan da söz eder (2009: 61).

Kaynakça

Bağırov, A. (2007). “Sam Mirze/Ebu Nasr Mirze Safevi”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 478-479.

Seyhan Alışık, G. (2009). “SÂM MİRZA”. İslâm Ansiklopedisi. C. 36. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 61.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 24.12.2021

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DEVLETÎ, Devlet Giray Han, Kırım Hanı, Taht-Algand. 1517 - ö. 1577Doğum YılıGörüntüle
2CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Doğum YılıGörüntüle
3VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Ölüm YılıGörüntüle
4AHDÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1567/68Ölüm YılıGörüntüle
5NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567Ölüm YılıGörüntüle
6VASFÎ, Abdurrahim-zâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594MeslekGörüntüle
7SAİD BABAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8UBÛDÎ, Abdurrahman, Dervîş Ubûdî (?), Ubûdî el-Gülşenî (?)d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
10KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11AHMED/FEHMİ, Ahmed Fehmi Erturhand. 1884 - ö. 1966Madde AdıGörüntüle