SIDKÎ, Mehmed Sâdık

(d. 1202/1788 - ö. 1276/1860)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1202/1788’de Antakya’da doğdu. Şiirlerinde Sıdkî mahlasını kullandı. Antakya müftülüğü yaptı. 1276/ 1860’da Antakya’da öldü.

Gayrimatbu Dîvân'ı ve 20 cüz Kur’an Tefsîri vardır. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde 1 terci-i bend, 8 gazel, 1 Rıza’nın gazelini tanzir, 1 murabba, Süleymân Re'fet Paşa'nın gazelini taştir, 1 Antakya’da ilk çekilen asker kurası için kaside ve tarih, 1 Rusya muharebesine musanna ve bedi tarih, 1 Antakya müftülüğüne tayini münasebetiyle teşekkür kasidesi, 1 Antakya Habibineccar Camii'nin hafızına tarih, 1 Antakya Habibineccar Camii tamirine tarih, 1 Ferik Ahmed Paşa'nın oğluna doğum tarihi örnek olarak verilmiştir.

Terci-i bendi ile İstanbul’da şöhret kazanmıştır. Şiirlerinde Sünbül-zâde Vehbi, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Enderunlu Vâsıf’ın yer yer tesirleri görülür (Türkmen 1939: 658-61).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 658-61.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâye salmış bâg-ı hüsne bir hümâdır kâkülün

Gâliba nûr-ı cemâle mübtelâdır kâkülün

Zulmet-i hayretteyin sevdâ-yı zülfünle velî

Leyle-i firkat gibi yekser belâdır kâkülün

Ey ki gîsûler gehî sevdâ-yı aşkımdır benim

Târmâr eyler beni çün bî-vefâdır kâkülün

Mû-be-mû gözden geçirdim kıssa-i Leylâyı ben

Aşk-ı Mecnûn sohbetinden rûşenâdır kâkülün

Sıdkî-i dil-bestenin tab'ın perîşân eyleyen

Dilberâ vallâhi hayfâ pür-cefâdır kâkülün

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 661.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARİF COŞKUNd. 1 Mart 1928 - ö. 21 Mayıs 1995Doğum YeriGörüntüle
2FEHMÎ, Civelek-zâde Mustafâ Ağad. ? - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
3Bekir Sıtkı Kuntd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Doğum YeriGörüntüle
4MURÂD, Şeyh Hacı Mehmed Murâdd. 1788 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
6NABİ, Hacı Nabi Beyd. 1788 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8HEYRÂN, Heyrân Hanımd. ? - ö. 1850-1860 arasıÖlüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET, İzzet Efendid. ? - ö. 1821MeslekGörüntüle
11ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731MeslekGörüntüle
12Ahmet Tayyar Çulhad. 1887 - ö. 04 Nisan 1971MeslekGörüntüle
13İZZET, İzzet Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİGÂRÎ, Haydar Çelebid. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
17ANDELÎBÎ, Bülbül Hasand. 16.yy - ö. 16.yyMadde AdıGörüntüle
18ABDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle