ÂKİF

(d. 1237/1821 - ö. 1297/1879)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âkif Efendi, 1237/1821’de Antakya’da doğdu. Antakya kadısı Ömer Efendi'nin oğludur. Genç yaşta müderris oldu. Uzun müddet Antakya müftüsü olarak görev yaptı. 1297/1879’da vefat etti (Türkmen 1939: 747).

Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde 33 gazel, 1 müstezad, 6 tahmis, 2 taştir, 1 sâkî-nâme, 1 terkib-i bend örnek olarak verilmiştir (Türkmen 1939: 746). Şairin bütün hayatında Divan edebiyatı üstatlarının tesiri daha çok oldu. Mufassal Hatay Tarihi 'ne göre 800 sayfalık gayrı matbu Dîvân'ında Fuzûlî, Bâkî ve Nâbî’nin şiirlerine nazireler ve Rûhî, Vâhid ve Nedîm'in gazeline yapılmış tahmisleri vardır.

Âkif Efendi'nin hayatı iki döneme ayrılabilir: Birincisi Antakya’dan çıkmadan önceki İstanbul aydınları ile temas etmediği dönem. Bu döneminde divan edebiyatının etkisi ile şiirler yazdı. İkinci ise İstanbul ve Belgrat seyahatleri ve birçok aydınla temas imkânı bulduğu devredir. Bu dönemde Âkif Paşa ve Pertev Paşa'nın etkisi altında kaldı.

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Harâmî dîdeden hüsnünde her dem şûr olur peydâ

Hatından intizâm-ı mülk için tâbûr olur peydâ

N'ola berk ursa ruhsârın miyân-ı târı zülfünden

Mübârek leyle-i kadr içre elbet nûr olur peydâ

Tehî kalmaz bizim gam-hânemiz âvâz u nâlişten

Hiç olmazsa havâdan bir iki zenbûr olur peydâ

Uzak ol bezm-i ülfetten rakîbâ derdün arttırma

Soguk sohbetlerinden illet-i basûr olur peydâ

Hemen sen îş u nûş et Âkifâ bu bezm-i âlemdir

Gehî bir câm-ı Cem geh kâse-i Fagfûr olur peydâ

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 749.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ayla Kutlud. 14 Ağustos 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GEDÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4KEMÂLÎ, Mustafad. 1821 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN EFENDİ, Divrikli Dâmâd Emîn Efendid. 1821 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
6HALÎL, Damad Halîl Efendid. 1821 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
7YESARÎ, Batumlu Mehmedd. 1804 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
8HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
9MEKNÛNÎ, Niğdelid. ? - ö. 1879/1882?Ölüm YılıGörüntüle
10KEMÂLÎ, Taşköprî-zâde Kemâleddîn Mehmedd. 1553 - ö. 1621MeslekGörüntüle
11KESKİN, Ahmetd. 24.07.1910 - ö. 1986MeslekGörüntüle
12HIBRÎ, Hayreddin Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF’AT, Hasan Rif’at Efendid. 1847 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Madde AdıGörüntüle
18RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Madde AdıGörüntüle