YÛSUF, Yûsuf Seryâmî, Abduşüküroğlu

(d. 1256/1840 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı ve mahlası Yûsuf'tur. Abdüşüküroğlu olarak tanındı. 1256/1840 yılında Çimkent’in Seryâm köyünde doğdu. Buhara ve Çimkent’te okuyan Yûsuf Seryâmî, aynı zamanda hattattır. Taşkent, Buhara ve Hokand gibi şehirlere seyahat etti ve oradaki âlim ve edebiyatçılarla dost oldu. 1330/1912 yılında doğduğu köyde vefat etti.

Yûsuf Seryâmî’nin eserlerinin ne zaman kaleme alındığı hususunda bilgi mevcut değildir. O, çok sayıda lirik gazel, muhammes, murabba ve terci'-ibentlerin yazarıdır. Bunun yanında şairin satirik, mizahi, dinî-mistiki içerikli şiirleri de mevcuttur. Yûsuf Seryâmî’nin gazellerinden örnekler 1912’den sonra neşredilmiştir. Ayrıca 1914 yılında şair Tevâllâ tarafından Beyâz-ı Mevlevî Yûsuf Seryâmî adı altında şairin eserleri neşredilmiştir. Hicvî şiirleri bu mecmuada yer almamaktadır (Özbek Edebiyatı 1960: 170).

Kaynakça

Özbek Edebiyatı (1960). IV. Tom. 1. Kitâb. Taşkent: Özbekistan SSR Devlet Bediî Edebiyat Neşriyatı.

Özbek Edebiyatı Tarihi Hrestomiyası (1945). II. Tom.Taşkent: Özbekistan Devlet Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FERİDUN TEKİN
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ümri çiker cânım gamın sinsiz dil-i vîrân tutup
Cânım içinde asradım derdinni min dermân tutup

Yalguz imes Mecnûn özi min hem anın mecnûnı min
Ölsem fazilet andadur ışkın anı pinhân tutup

Kandag tutay pinhân anı ışkın közimnin yaşıdın
Dâg-ı dilimde lâle dik başdın ayagım kan tutup

Kilse ayagına başım koysam közimdin kan akıb
Baksa turup ahvâlime kaşdın kılıç üryân tutup

Körgeç hilâl-i ıydını ilgim açıb kılsam du’â
Cân algalı kasd iylese min cân ana kurbân tutup

İy kâş kilse bir kiçe hâl-i dilim aytsam niçe
Âyîne-yi ruhsârıga baksam özim hayrân tutup

Her tün öper min hâk-i der dûd-ı dilim âh-ı seher
Köp koymagıl salmay nazar kûyında ser-gerdân tutup

Âb u hevâ-yı ışkıda anın muhabbet şîvesi
Bâg-ı dilim hürrem kılur her dem közim giryân tutup

Yûsuf visâlin bâdesi fikri mini ser-germ iter
İy kâş alsa nakd-i hûş bir yol kadeh cânân tutup

(Özbek Edebiyatı (1960). IV. Tom. 1. Kitâb. Taşkent: Özbekistan SSR Devlet Bediî Edebiyat Neşriyatı. 180.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMETÎ/İSMET/İSMET NAMLI, Abdülkadir Namlıd. 18.10.1934 - ö. 04.03.2018Doğum YeriGörüntüle
3KEVSER EZGİLİd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ AŞKÎ BEYd. 1840 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
5SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
6ÖMERd. 1840 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ MUZAFFER BEYd. ? - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10NÂDİR/UZLETÎ/MEHCÛR/ŞERÎF, Muhammed Şerîfd. ? - ö. 1848 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KEMİNEd. 1770 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÎRÛZ, Muhammed Rahîm Sânîd. 1847 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YAHYÂ, Esirci-zâde Şeyh Hâcı Yahyâ Efendid. ? - ö. 1740-1741Madde AdıGörüntüle
14HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
15LÂLÎ, Şeyh Lâlî Deded. ? - ö. 1572-73Madde AdıGörüntüle