İKBÂL BACI

(d. 1276/1277/1860 - ö. 1330/1331/1912)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İkbâl Bacı, 1860 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eşi Tevif Bey saray mızıkası mensuplarındandır. Çamlıcalı Nuri Baba’dan el almıştır. (Cunbur 2011:247; Ay 1934:44; Tamsöz 1994:1402’den alıntılayan Turan ve Saluk 2014: 311). 1912 yılında vefat etmiştir. Nefesleriyle meşhurdur.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkad- Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Özmen, İsmail (1998). Alevi- Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 4. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Turan, Fatma Ahsen, Gökben Reyhan Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ed. Nezahat Özcan. Ankara: Gazi Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA AHSEN TURAN
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Çevir yüzün semâya

Otur her dem duâya

Niyâz eyle Hüdâ’ya

Derdine dermân gelsin

Eski defterlerin dür

Masivâyı dilden sür

Durma ey cân Hakk’ı gör

Zatına irfân gelsin

Varlığı hâk edelim

Benliği çâk edelim

Gönlümüz pâk edelim

Cânlara cânan gelsin

Bakma yalan dünyâya

Düşme kuru sevdâya

Yalvar Nuri Baba’ya

Lutf ile ihsân gelsin

Terk eyle cümle varı

Koma elden ikrârı

Sakın etme inkârı

Kalbine imân gelsin

Nuri Baba şâhımız

Açıktır dergâhımız

Hoş eyle mihmânımız

Yanımıza cân gelsin

Yolumuz Hakk’a gider

Her işler bunda biter

Nurî Babam lutf eder

Saki dem aman gelsin

İkbâl sen aç gözünü

Pak et kendi özünü

Şâha döndür yüzün

Her işin âsan gelsin

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkad- Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 248

Özmen, İsmail (1998). Alevi- Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 4. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 365.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YeriGörüntüle
2ZÜHDÎ, Fetvâ Emîni-zâde Mahmûd/ Mehmedd. ? - ö. 1875?Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Mehmed Hayrullahd. 1860? - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5AHMED EFENDİd. 1860 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLKÂDİR BEY, Ustrumcalıd. ? - ö. 1912 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI, Mehmed Hakkı Bey, Adanalıd. 1853 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54MeslekGörüntüle
11MAKÂMÎ, Makâmî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12AZÎZ, Kilârî Azîz Efendid. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
13ALİOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂTİFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHİKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEYFÎ, Emîr Seyfeddîn Barlasd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VAHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle