CELÂL, Yanyalı-zâde Mahmûd Celâleddîn

(d. 1293/1876 - ö. 1313/1895)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd Celâleddîn'dir. Şiirlerinde Celâl mahlasını kullandı. Yanyalı-zâde sanıyla tanınmaktadır. 1876'da İzmir'de doğdu. İzmir vilayeti Mektûbî Kalemi kâtiplerindendi. Genç yaşta, henüz 19 yaşındayken İzmir'de veremden vefat etti. Yazdığı şiirleri ağabeyi Ali Nazmî toplayıp kendi yazdığı bir mukaddime ile bastırdı.

Celâleddin'in tek eseri ağabeyi Ali Nazmî'nin kendi yazdığı bir mukaddimeyle 1314/1896 yılında İzmir'de bastırdığı Müntahabât-ı Mecâniyü'l-Edeb fî Hadâ'iki'l-Arab adlı eserdir. Bu küçük risalede Celâleddin'in tercümeleri ve şiirleri yer almaktadır.

Celâleddin Efendi edip, şair, musikişinas, ressam ve çok güzel sese sahip bir kişiydi. Yağlı ve sulu boya tarzında yaptığı resimleri bazı ekabir konaklarını süslemekteydi. Kardeşi Ali Nazmî'nin ifadesine göre bir aşr-ı şerif okuduğu zaman dinleyenlerin ağlamaması mümkün değildi. Genç yaşına rağmen çok yetenekli bir şairdi. Elde bulunan şiirleri ile ağabeyi ve çevresinin verdiği bilgiler eğer yaşasaydı Celâl'in çok büyük bir şair olacağını göstermektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.03.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İşte teşrîf-i çemenzâr eyleyip ol gül-izâr

Olsun âgûşum bugün cânânıma cây-ı karâr

 

Gel gel Allâh aşkına şâd eyle ben bî-çâreyi

Ben senin hasret-keş-i dîdârınım ey şîvekâr

 

Şevke gelsin çağlasın cûş u hurûş etsin bugün

Vakt-i hasretde benimle ağlayan şu cûy-bâr

 

Neyleyim âyîne-i billûru cânânım bana

Sîne-i tâbânını arz eyliyor âyîne-vâr

 

Bâde-i gülgûna tercîh eylerim ben leblerin

Câma minnet eylemem oldukça âgûşumda yâr

 

Sad-hezârân nağme yapsan dinlemem bülbül seni

Nağme-perdâz olmada sînemde şimdi bir nigâr

 

Kâmım aldım ben felekden çok şükür Hakk'a Celâl

Bir gün olsun meşrebimce esdi artık rûzgâr

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 206.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bülent Akkurtd. 14 Eylül 1925 - ö. 27 Nisan 2014Doğum YeriGörüntüle
2Sezer Ergörd. 01 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cem Seyhun Ünbayd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EMİNOV, Memmedyar Eminovd. 1876 - ö. 1966Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6Faik Ali Ozansoyd. 1876 - ö. 1 Ekim 1950Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI BEY, Yek-çeşm, Üsküdarlıd. 1823 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8SERVET BEYBABA, Ahmed Tevfikd. 1845 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
9ARİFÎ, Kütahyalıd. 1815 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
11ENDELİB, Garacadağid. ? - ö. 1830MeslekGörüntüle
12HÜSÂMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1754-1755MeslekGörüntüle
13EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂBÎ, Derviş Tâbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İRFANÎ, Şeyh Abdullah İrfanî Efendid. ? - ö. 1770Madde AdıGörüntüle
18MAHMÛR, Mahmûdd. ? - ö. 1884Madde AdıGörüntüle