ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullu

(d. 1233/1818 - ö. 1295/1878)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1818 yılında İstanbul'da doğdu. 1831 yılında 13 yaşında iken asker ocağına girdi. Devlet tarafından askeri fenleri öğrenmek üzere 1838'de Berlin'e gönderildi, orada altı yıl kadar kaldı, askerlik ilimleri ve topçuluğu öğrendi. 1843 yılında döndü. Otuz yıl kadar süren askerlik hayatında önemli hizmetlerde bulundu. Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesinde topçu ve istihkamcı olarak emeği geçti. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyesi iken 1874 yılında felç geçirdi. Bu sebeple emekli oldu ve dört yıl sonra 1878 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar'da Tunusbağı Mezarlığı'ndadır.

Abdullah Râmiz Paşa'nın elde olan tek eseri Emsile-i Türkî'dir. İstanbul'da Hassa Topçu Mirlivâsı (tuğgeneral) iken yazdığı bu eser 1866'da İstanbul'da basıldı. Osmanlıcanın kurallarını ihtiva eden bu eser cümle tahlilinden çok fiil çekimi ve kelime yapısı üzerinde durmaktadır. Kitap üç bab, yedi fasıl ve bir hâtimeden meydana gelmektedir. Birinci babda isim, sıfat ve zamirler; ikinci babda fiiller; üçüncü babda ise edatlar, bağlaçlar ve ünlemler üzerinde durulmaktadır. Râmiz Paşa'nın Büyük Sarf Kitabı adlı bir eser yazdığı söyleniyorsa da bu kitap ele geçmemiştir. Ayrıca tarım ve topçuluğa dair iki çeviri eseriyle; Türkçe, Fransızca ve Almanca üç dilde yazılmış fakat basılmamış bir eseri olduğunu da kaynaklar bildiriyor.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdullah Ramiz Paşa". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Abdullah Ramiz Paşa". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂ'İF Bey, Davutpaşalı Mehmed Râ'if Beyd. ? - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
2Leyla Erbild. 12 Ocak 1931 - ö. 19 Temmuz 2013Doğum YeriGörüntüle
3Faruk Ulayd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
6HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
7HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8MERDANÎ, Bekird. 1805 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939MeslekGörüntüle
11SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895MeslekGörüntüle
12Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888MeslekGörüntüle
13NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED EFENDİ, Bosnalıd. ? - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
17RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYNÎ, Molla Hüseyind. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle