AHMED NAZİF EFENDİ

(d. 1276/1859 - ö. 1328/1911)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmed Nazif Efendi'nin hayatı hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Kayseri'de 1859 yılında doğmuştur. Kayserili müsevvid (müftü kâtibi), şair Raşid Efendi’nin oğludur. Mahalle mektebinde tahsile başlamış Kayseri Mekteb-i Rüşdiyesi’nden diploma alarak medreseye devam etmiştir. Kayseri Muhasebeciliği, Sivas Defterdarlığı ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır. 7 Mart 1328'de (M. 1911-1912) vefat etmiştir. Türkçe konuşma ve kitabette yetenekli olan Ahmet Nazif’in Mir’at-ı Kayserriye (1987) ve Meşahir-i Kayseriyye (1991) adını taşıyan iki eseri bulunmaktadır (Çapraz 2008: 45). 

 

 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEMENNÂYÎd. ? - ö. 1511 ?Doğum YeriGörüntüle
2KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İLBENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kazım Gökkiyeviç Meçiyevd. 1859 - ö. 14 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
5HAMMAL/MİRZE GÜLZAR, Bayrameli Abbaszâded. 1859 - ö. 03.06.1926Doğum YılıGörüntüle
6Samipaşazade Sezaid. 1859 - ö. 26 Nisan 1936Doğum YılıGörüntüle
7EMÎN, Arab-zâde Emîn Efendid. 1849 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9Mirza Elekber Sabird. 30 Mayıs 1862 - ö. 12 Temmuz 1911Ölüm YılıGörüntüle
10Fergun Özellid. 01 Ekim 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
12SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
13YÜMNÎ, Hasan Nizameddind. 1860 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERDANOĞLU, İsmaild. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MERYEM BACId. 1836 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEROĞLU/EMRAH, Emrah Nerd. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-1755?Madde AdıGörüntüle
18ABBAS MALAYIRLId. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle