AHMED NAZİF EFENDİ

(d. 1276/1859 - ö. 1328/1911)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmed Nazif Efendi'nin hayatı hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Kayseri'de 1859 yılında doğmuştur. Kayserili müsevvid (müftü kâtibi), şair Raşid Efendi’nin oğludur. Mahalle mektebinde tahsile başlamış Kayseri Mekteb-i Rüşdiyesi’nden diploma alarak medreseye devam etmiştir. Kayseri Muhasebeciliği, Sivas Defterdarlığı ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmıştır. 7 Mart 1328'de (M. 1911-1912) vefat etmiştir. Türkçe konuşma ve kitabette yetenekli olan Ahmet Nazif’in Mir’at-ı Kayserriye (1987) ve Meşahir-i Kayseriyye (1991) adını taşıyan iki eseri bulunmaktadır (Çapraz 2008: 45). 

 

 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Doğum YeriGörüntüle
4KADÎRÎ, Kadird. 1859 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5CEBBAR-ZÂDE EDİP, Mustafa Edipd. 1859 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
6SELÂMÎ, İbrahimd. 1859-1860 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
7ENVERd. 1828 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Hüseyin Fahreddîn Deded. 1854 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10Muharrem Asland. 15 Haziran 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
11EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887MeslekGörüntüle
12Dülbend-zâde/Tülbendci-zâde, Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KUBÛRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL HÜSEYİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAİLOĞLUd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂŞIK ÖMERd. 1621? - ö. 1707Madde AdıGörüntüle
17CEVRÎd. 1845 - ö. 1925Madde AdıGörüntüle
18SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Madde AdıGörüntüle