BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendi

(d. 1233/1817 - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Bedrî Efendi'dir. İstanbul'da 1233/1817 yılında doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1232/1816 olarak verilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 13). 1248/1832 senesinde Mektûbî-i Mâliye Odasında göreve başladı. 1255/1839 yılında Darbhâne-i Âmire Tahrîrâtı Odası'na nakledildi. Bir süre sonra uhdesine hâcelik rütbesi tevcih edildi. Ölüm yeri ve tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte hayattaydı, bu tarihten (1271/1855) sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'ye göre ise (Mehmed Süreyyâ 1311: 13) Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) ilk yıllarında vefat etmiştir.

Fatîn'e göre her ne kadar şiire kabiliyeti olan bir zat ise de şiirleri ile pek tanınmamıştır (1271: 23). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdü'l-Mecîd Hân'a müdâm

Hak'dan olmuş fevz ile iclâl ü unvân mevhibe

 

Bedriyâ dil-dâdedir bu mevlidi târîhine

"Sulb-i Hân Abdü'l-Mecîd'den oldı Sultân Mevhibe"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 23.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
2FASÎH, Ahmed Fasîh Deded. ? - ö. 1699Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Raufd. 12 Ağustos 1875 - ö. 23 Aarılık 1931Doğum YeriGörüntüle
4HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
6AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7RE'FET, Sâlih Re'fet Efendid. 1813 - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9ZİYÂ, Yûsuf Ziyâeddîn Efendid. ? - ö. 1853-1861 yılları arasıÖlüm YılıGörüntüle
10MESÎHÎ, Îsâd. ? - ö. 1512MeslekGörüntüle
11EMNÎ, Selîm-zâde Süleymân Emnî Efendid. ? - ö. 1698-99MeslekGörüntüle
12SİPAHÎ /SİYAHÎ, Mustafad. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
13MEHMED VEHBÎ, Konevîd. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÎL, Köprülü-zâde Mahmûd Cemîl Beyd. 1834 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYYİD, Şeyh Seyyid Ahmed Hicâbîd. 1826 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEYÂNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GINÂYÎ, Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CANOĞLU ALİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle