BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendi

(d. 1233/1817 - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Bedrî Efendi'dir. İstanbul'da 1233/1817 yılında doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1232/1816 olarak verilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 13). 1248/1832 senesinde Mektûbî-i Mâliye Odasında göreve başladı. 1255/1839 yılında Darbhâne-i Âmire Tahrîrâtı Odası'na nakledildi. Bir süre sonra uhdesine hâcelik rütbesi tevcih edildi. Ölüm yeri ve tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte hayattaydı, bu tarihten (1271/1855) sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'ye göre ise (Mehmed Süreyyâ 1311: 13) Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) ilk yıllarında vefat etmiştir.

Fatîn'e göre her ne kadar şiire kabiliyeti olan bir zat ise de şiirleri ile pek tanınmamıştır (1271: 23). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdü'l-Mecîd Hân'a müdâm

Hak'dan olmuş fevz ile iclâl ü unvân mevhibe

 

Bedriyâ dil-dâdedir bu mevlidi târîhine

"Sulb-i Hân Abdü'l-Mecîd'den oldı Sultân Mevhibe"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 23.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Teoman Özdemird. 29 Nisan 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Altay Sönmezd. 05 Mart 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sabahattin Teomand. 1 Nisan 1914 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
6AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLHAMİD EFENDİd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10SÜHÂYÎ, Abdülvehhâbd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572MeslekGörüntüle
12RUHÎ, Şuayb Ruhî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13BÂDÎ, RÂCİH, Ahmedd. 1839 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİHNÎ, Çermiklid. ? - ö. 1863 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle
17AŞKÎ, Saruhanlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD, Ebe-zâde/Feyzi-zâde Ahmed Reşîd Efendid. 1744-45 - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle