BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendi

(d. 1233/1817 - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Bedrî Efendi'dir. İstanbul'da 1233/1817 yılında doğdu. Sicill-i Osmânî'de doğum tarihi 1232/1816 olarak verilmektedir (Mehmed Süreyyâ 1311: 13). 1248/1832 senesinde Mektûbî-i Mâliye Odasında göreve başladı. 1255/1839 yılında Darbhâne-i Âmire Tahrîrâtı Odası'na nakledildi. Bir süre sonra uhdesine hâcelik rütbesi tevcih edildi. Ölüm yeri ve tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte hayattaydı, bu tarihten (1271/1855) sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî'ye göre ise (Mehmed Süreyyâ 1311: 13) Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) ilk yıllarında vefat etmiştir.

Fatîn'e göre her ne kadar şiire kabiliyeti olan bir zat ise de şiirleri ile pek tanınmamıştır (1271: 23). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdü'l-Mecîd Hân'a müdâm

Hak'dan olmuş fevz ile iclâl ü unvân mevhibe

 

Bedriyâ dil-dâdedir bu mevlidi târîhine

"Sulb-i Hân Abdü'l-Mecîd'den oldı Sultân Mevhibe"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 23.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sâmiha Ayverdid. 25 Kasım 1905 - ö. 22 Mart 1993Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1715\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3HÂMİD, Enderûnlu Mehmedd. 1739 - ö. 1778Doğum YeriGörüntüle
4AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10NAZMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1585/86?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Beyd. ? - ö. 1826MeslekGörüntüle
12FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
13ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED İBN VEYS, Gıyâseddîn Sultân Ahmed Bahâdır, Mugîseddîn Sultân Ahmedd. ? - ö. 30 Ağustos 1410Madde AdıGörüntüle
17SÂFÎ, Horos Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle