SÎRET, Osman Sîret Efendi

(d. 1232/1817 - ö. 1276/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fatîn Tezkiresi’ne göre 1232/1817 (Çiftçi yty: 231), Sicill-i Osmânî’ye göre 1233/1818 yılında (Aktan vd. 1996: 134) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Osman Sîret Efendi’dir. Bir müddet Tophane ruznamçecisi odasına devam etti. Anadolu ve Rumeli’de çeşitli merkezlerde kâtiplik hizmetinde bulundu. İstanbul’a dönüşünde Evkaf-ı hümâyûn hazinesinde tahrirat odası sınıfına dâhil oldu ve halife olarak görev yaptı. 1262/1845’te Hacegân rütbesi aldı. 1276/1859’da vefat etti.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müseddes
Bilmedim ben neyleyem asla dil-i nâ-şâdıma
Halka itdigim perestişdir sebeb berbâdıma
Senden olmazsa inâyet rûz u şeb feryâdıma
Hâsılı bir çâre yok gamdan benim âzâdıma
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma


Kârı isyân Sîret’in ey zât-ı Rabbü’l-âlemîn
Her gice itsem sezâdır subha dek âh u enîn
İsm-i pâkin çün beni kıl nâr-ı dûzahdan emîn
Kesmem ümîdim ki sensin âleme Rabbü’l-mu‘în
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 231.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kemal Bekd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
4HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7ÂSAF, Diyarbakırlıd. 1820 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8MEFTÛNÎ, Mehmedd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10MESTÎ/AHMED, Mestçi-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 5 Nisan 1761MeslekGörüntüle
11VAHDETÎd. ? - ö. 1598MeslekGörüntüle
12KÂMİL, Mehmed Kâmil Efendid. ? - ö. 1770-71MeslekGörüntüle
13ÂKİF, Emîrî-zâde Ahmed Âkif Efendid. ? - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendid. 1832 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MURÂD, Şeyh Hacı Mehmed Murâdd. 1788 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
17ÂŞİR, Re'is-zâde Mustafa Efendid. 1729 - ö. 1804Madde AdıGörüntüle
18LÜTFÎ, Mevlânâ Lütfîd. 1366-67 - ö. 1462-63Madde AdıGörüntüle