SÎRET, Osman Sîret Efendi

(d. 1232/1817 - ö. 1276/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fatîn Tezkiresi’ne göre 1232/1817 (Çiftçi yty: 231), Sicill-i Osmânî’ye göre 1233/1818 yılında (Aktan vd. 1996: 134) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Osman Sîret Efendi’dir. Bir müddet Tophane ruznamçecisi odasına devam etti. Anadolu ve Rumeli’de çeşitli merkezlerde kâtiplik hizmetinde bulundu. İstanbul’a dönüşünde Evkaf-ı hümâyûn hazinesinde tahrirat odası sınıfına dâhil oldu ve halife olarak görev yaptı. 1262/1845’te Hacegân rütbesi aldı. 1276/1859’da vefat etti.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müseddes
Bilmedim ben neyleyem asla dil-i nâ-şâdıma
Halka itdigim perestişdir sebeb berbâdıma
Senden olmazsa inâyet rûz u şeb feryâdıma
Hâsılı bir çâre yok gamdan benim âzâdıma
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma


Kârı isyân Sîret’in ey zât-ı Rabbü’l-âlemîn
Her gice itsem sezâdır subha dek âh u enîn
İsm-i pâkin çün beni kıl nâr-ı dûzahdan emîn
Kesmem ümîdim ki sensin âleme Rabbü’l-mu‘în
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 231.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kâzım Karabekird. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Doğum YeriGörüntüle
2Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Doğum YeriGörüntüle
3Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5AHMED LÜTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Doğum YılıGörüntüle
7MEFTÛNÎ, Mehmedd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiÖlüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKÎ, Mehmed Şevkî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Yaşar Kemald. Ekim 1923 - ö. 28 Şubat 2015MeslekGörüntüle
12İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSNÎ, Hüseyin Paşad. ? - ö. 1772Madde AdıGörüntüle
17SÂ’İLÎ/SÂLİKÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
18TIFLÎ, Mahmud Efendid. 1767-68 - ö. 1778-79Madde AdıGörüntüle