BEHCET, Abdullah

(d. 1224/1809 - ö. 1283/1866)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah Behcet, mahlası Behcet'tir. Abdî mahlasını da kullandı. 1224/1809'da Sivas’ta doğdu. İnceağazade Seyid Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. Genç yaşta Hâcegân-ı divandan oldu. 1846’da Tahrirat Başkâtipliği, Meclis Üyeliği yaptı. 1853’te Divriği, 1855’te Koçkiri livası kaymakamı oldu, 1857’de emekliye ayrıldı. 1283/1866 yılında vefat etti.

Çoğunlukla gazel tarzında şiirler yazmıştır. Sade bir dili vardır. Aslanoğlu’na göre “Her ne kadar mürettep Dîvân'ı olduğu söyleniyorsa da terekesindeki 66 kitap arasında divana benzer bir kitap görülmedi.” (2006: 200).

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 06.02.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma

Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma

Mağrur oluben devlet-i dünyâya dayanma

Sakın yitirip dînini Allah'ı unutma

Güç etme gücün yettiğine gece vü gündüz

Gâfil erişip râh-ı sehergâhı unutma

Göğsün gerüben câh-ı fenâda salınma

Âhir yıkılıp düşeceğin câhı unutma

Hâlik’ten utan dirliğini umma halktan

Bil Rabb’ini el-rızkı ale'llahı unutma

Bu bâğ-ı fenâ içre hûy yolları çoktur

Abdi yürü sen Hakk’a giden râhı unutma

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA GÜLÜMd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZARALI TURAN, Turan Asland. 25.04.1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YALINAYAK, Ramazan Şimşekd. 25.09.1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
7ACZÎ, Mürid-zâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
8HASTA HASANd. 1800 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
10NAHLÎ, Mahmûd Çelebid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
11HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12BEZLÎ, Çankırılıd. 1843 - ö. 1902MeslekGörüntüle
13FEHÎM, Körükçü Hâfız Ahmed Efendid. ? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİD, Mevlânâ Ziyâeddîn Hâlid, Şehrizorlud. 1779 - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİŞTUNİ, Karekind. 1840 - ö. 1879Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Madde AdıGörüntüle
17MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
18KARA HAMZAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle