BEHCET, Abdullah

(d. 1224/1809 - ö. 1283/1866)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah Behcet, mahlası Behcet'tir. Abdî mahlasını da kullandı. 1224/1809'da Sivas’ta doğdu. İnceağazade Seyid Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. Genç yaşta Hâcegân-ı divandan oldu. 1846’da Tahrirat Başkâtipliği, Meclis Üyeliği yaptı. 1853’te Divriği, 1855’te Koçkiri livası kaymakamı oldu, 1857’de emekliye ayrıldı. 1283/1866 yılında vefat etti.

Çoğunlukla gazel tarzında şiirler yazmıştır. Sade bir dili vardır. Aslanoğlu’na göre “Her ne kadar mürettep Dîvân'ı olduğu söyleniyorsa da terekesindeki 66 kitap arasında divana benzer bir kitap görülmedi.” (2006: 200).

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 06.02.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gâfil uyan rıhlet-i nâgâhı unutma

Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma

Mağrur oluben devlet-i dünyâya dayanma

Sakın yitirip dînini Allah'ı unutma

Güç etme gücün yettiğine gece vü gündüz

Gâfil erişip râh-ı sehergâhı unutma

Göğsün gerüben câh-ı fenâda salınma

Âhir yıkılıp düşeceğin câhı unutma

Hâlik’ten utan dirliğini umma halktan

Bil Rabb’ini el-rızkı ale'llahı unutma

Bu bâğ-ı fenâ içre hûy yolları çoktur

Abdi yürü sen Hakk’a giden râhı unutma

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yusuf Koçd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÜSLEYİN SERÇEd. 1919 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
7NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9ULVÎ, Hâfız Seyyid Ali Bedreddîn Efendid. ? - ö. 1866\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
10ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892MeslekGörüntüle
12EDHEM, İbrâhîm Edhem Efendid. 1815-16 - ö. 1887-88MeslekGörüntüle
13RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MA'RİFÎ, Muhammed, Fethu’l-Ma'ârifd. 1719-20 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
17GÂZÎ/ GAZÂYÎ, Şehsüvar Beyzâde Mehmed Paşad. ? - ö. 1660-61Madde AdıGörüntüle
18NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Madde AdıGörüntüle